Komentari na lokalna planska dokumenta

0
 • Godišnji program uređenja prostora Podgorice za 2011.  godinu >>>
 • Godišnji program uređenja prostora Podgorice za 2012. godinu >>>
 • GUP “Koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice” >>>
 • DUP “Donja Gorica – koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice” >>>
 • DUP “Industrijska zona KAP-a – koridor Južne obilaznice u Podgorici” >>>
 • LSL “Mihinja” >>>
 • UP “Duvanski kombinat” >>>
 • DUP”Budva-Centar” >>>
 • LSL “Mirište” >>>
 • LSL “Bare” >>>
 • UP “Radovića Laz” >>>
 • LSL “Podostrog” >>>
 • LSL “Seoce” >>>
 • LSL “Laze” >>>
 • DUP “Polje Zaljevo” >>>
 • LSL “Mala Volujica” >>>
 • DUP “Sutomore” >>>
 • DUP “Žukotrlica” >>>
 • DUP “Radovići” >>>
 • DUP “Donja Lastva” >>>
 • DUP “Gradiošnica”(komentari na plan) >>>
 • DUP “Gradiošnica” (komentari na SEA) >>>
 • DUP “Golf i Donji Radovići” >>>
 • DUP “Donji Radovići – centar” >>>
 • DUP “Ruljina”(komentari na SEA) >>>
 • DUP “Sindikat – Meljine” >>>
 • Godišnji program uređenja Herceg Novog za 2011. godinu >>>
 • LSL “Ratiševina” (komentari na LSL) >>>
 • LSL “Ratiševina” (komentari na SEA) >>>
 • DUP “Blaca – Jošica” >>>
 • LSL “Kočista Brguli” (komentari na LSL) >>>
 • LSL “Kočista Brguli” (komentari na SEA) >>>
 • DUP “Podi” (komentari na DUP) >>>
 • DUP “Podi” (komentari na SEA) >>>
 • UP “Belko” >>>
 • DUP “Đenovići” >>>
 • UP “Zager” >>>
 • DUP “Kumbor” >>>
 • DUP “Orahovac i Dražin vrt” >>>
 • LSL “Glavati Prčanj” (komentari na LSL) >>>
 • LSL “Glavati Prčanj” (Komentari na SEA) >>>
 • DUP “Prčanj” (komentari na DUP) >>>
 • DUP “Prčanj” (komentari na SEA) >>>
 • DUP “Dobrota” (komentari na DUP) >>>
 • DUP “Dobrota” (komentari na SEA) >>>
 • LSL “Trešanjski mlin” >>>
 • DUP “Konik – Stari aerodrom – faza III” >>>
 • UP “Nova varoš – blok N” >>>
 • DUP “Momišići A – dio zone 1” >>>
 • DUP “Zlatica B” >>>
 • DUP “Radanovići” (komenatri na plan) >>>
 • DUP “Radanovići” (komenatri na SEA) >>>
 • LSL “Duboki do” (komentari na SEA) >>>
 • UP “Nova varoš – blok Y” >>>
 • UP “Nova varoš – blok E” >>>
 • LSL “Trašte” (komentari na SEA) >>>
 • UP “Marat – Vrbanj” (komentari na SEA) >>>
 • DUP “Stara Banja”(komentari na SEA) >>>
 • LSL “Monkaro – Luštica”(komentari na SEA) >>>

Komentari su isključeni.