Koncesija se namješta Careviću

0

MANS je danas pozvao Ministarstvo za kapitalne investicije (MKI), na čelu sa ministrom Mladenom Bojanićem da sa javne rasprave povuče predlog koncesionog akta za vađenje kamena sa lokacije Platac na Krimovici, sve dok se ne utvrdi stvarno stanje na terenu i činjenice koje se odnose na dosadašnje korišćenje tog kamenoloma od strane kompanije „Carinvest“.

Carević i Bojanić

Naime, nacrt koncesionog akta u potpunosti zanemaruje činjenicu da na toj lokaciji ova kompanija već 15 godina eksploatiše kamen, te da na parcelama koje se nude pod koncesiju već postoje izgrađeni objekti porodice Carević, što njihovu kompaniju stavlja u privilegovani položaj u odnosu na druge učesnike u budućem „javnom nadmetanju“.

U nacrtu ovog dokumenta MKI ovu lokaciju tretira kao potpuno novo ležište kamena, pa čak ni na orto-foto snimcima koje mu je dostavila Uprava za katastar „ne vidi“ da je „Platac“ već formiran kamenolom, sa funckionalnim postrojenjima i infrastrukturom.

U tom dokumentu se takođe navodi da su na Krimovici vršena samo geološka ispitivanja, kao da se radi o potpuno novoj lokaciji, a ne kamenolomu iz kojeg Carevići već godinama izvlače na desetine hiljada kubika građevinskih sirovina.  Takođe se navodi i da do „ležišta“ vodi asfaltni put koji je izgradila kompanija „Carinvest“ za svoje potrebe, ali se ne navodi koje su to „potrebe“ Carevići do sada imali na toj lokaciji.

Kamenolom „Platac“ nalazi se u neposrednoj blizini mjesta na kome je budvanski predsjednik opštine, Marko Carević nelegalno izgradio poljoprivrednu farmu i uzurpirao blizu pola miliona kvadrata državnog zemljišta.

Kompanija „Carinvest“ je prvu koncesiju na eksploataciju kamena na lokaciji „Platac“  dobila početkom 2006. godine, i to na period od 10 godina. Većinu vremena trajanje ove koncesije, Carevićeva postrojenja na toj lokaciji su funkcionisala bez potrebnih dozvola. Naime, prema podacima bivšeg Ministarstva održivog razvoja, građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja Carević je zatražio i dobio tek sredinom 2010. godine, a upotrebnu tek 2015. godine.

Naredne, 2016. godine vlada je odlučila da ovu koncesiju produži za još maksimalno 5 godina, koliko je to zakon dozvoljavao. Za to vrijeme, Carević je na Krimovici napravio čitav pogon za preradu kamena i proizvodnju betona i asfalta.

Dio tih postrojenja je napravljen i na zemljištu koje je u međuvremenu postalo privatno vlasništvo Carevića, a koje je sada sastavni dio budućeg koncesionog ugovora koji priprema MKI. Time je Carević osigurao da čak i u varijanti da ne pobijedi na ovako organizovanom javnom tenderu, njegova porodica ipak ima koristi od eksploatacije kamena sa te lokacije.

Period trajanja koncesije je novim aktom koji predlaže MKI povećan na maksimalnih 30 godina, što je tri puta više nego što je Careviću bila odobrila vlada 2016 godine.

Osim roka za eksploataciju, MKI je novim koncesionim aktom povećao i količinu kamena koja se na godišnjem nivou može iskopati, pa je tako sa sadašnjih ugovorenih 45.000 m3, cifra povećana na minimum 60.000 m3 godišnje.

Sve navedno govori u prilog sumnji da su javna rasprava o koncesionom aktu i budući javni poziv za nadmetanje zapravo samo forma koju MKI mora da zadovolji kako bi fingirao transparentnost posla koji će zapravo dobiti kompanija „Carinvest“.

Ovakav način upravljanja državnim resursima je ostatak prakse iz „najboljih godina“ prethodne vlasti od koje su koristi imali samo privilegovani pojedinci i njihove kompanije, a njen nastavak proizvodi novu generaciju „tajkuna bliskih vlastima“.

Upravo primjeri poput Carevića i njegovih nelegalnih poslova koji se već godinama nesmetano odvijaju bez obzira ko je na vlasti, pokazuju da još uvijek ne postoji politička volja koja bi obezbijedila jednakost pred zakonom i da se bilo kakav partijski ili drugi interes više nikada ne nađu iznad javnog.

Dejan Milovac
Istraživački centar MANS

Komentari su isključeni.