MKI i dalje bježi od pitanja o Careviću

0

Saopštenje za medije – MKI i dalje bježi od pitanja o Careviću

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) na čelu sa ministrom Mladenom Bojanićem nije demantovalo bilo koju od činjenica koje je MANS juče saopštio, a koje upućuju na sumnju da se predlogom koncesionog akta za kamenolom „Platac“ otvoreno favorizuje kompaniju „Carinvest“ i budvanskog predsjednika opštine Marka Carevića.

Tako su u nacrtu koncesionog akta izostavljene ključne informacije koje su bitne za transparetnost i zakonitost kompletnog postupka, na koji se MKI, nažalost samo deklarativno poziva.

Ministar Mladen Bojanić

U MKIu ne navode podatak da za „Platac“ već postoji aktivan koncesioni ugovor sa kompanijom „Carinvest“ koji traje do kraja ove godine sa jasno definisanim obavezama koje Carević mora da ispuni nakon isteka ugovora, a koje se odnose na rekultivisanje lokacije. Sve su to informacije koje se nalaze u samom ministarstvu i koje su im lako dostupne.

Lokacija Platac i kamenolom “Carinvesta”

Prema Zakonu o koncesijama Vlada Crne Gore ima nadležnost za dodjelu koncesija na period do maksimalno 30 godina, pa je jasno zbog čega MKI pokušava kamenolom koji Carevići koriste već 15 godina tretiraju kao potpuno novo ležište kamena. Kako kompanija „Carinvest“ nema više mogućnost produženja postojećeg ugovora, ministar Bojanić i MKI su došli na ideju da nacrtom koncesionog akta demantuju stanje na terenu i omoguće Carevićima da nakon 15 dobiju još 30 godina.

Da se radi o nacrtu koncesionog akta kojim se Carevići stavljaju u privilegovani položaj govori i činjenica da MKI planira da osim državnih, na tender za koncesije ponudi i privatne parcele u vlasništvu Marka Carevića. Zakon o koncesijama kao predmet koncesije definiše prirodna bogatstva u državnoj svojini, pa se postavlja pitanje u kojoj proceduri je MKI sa Markom Carevićem dogovorilo da se i njegove privatne parcele nađu u nacrtu koncesionog akta.

Predsjednik Opštine Budva, Marko Carević

Da li je MKI pokrenulo postupak eksproprijacije za parcele Carevića koje će biti ponuđene na, „nediskriminatornom i transparetnom javnom nadmetanju“ ili će budvanski predsjednik opštine biti na neki drugi način kompenzovan? Da li je MKI provjeravalo dosadašnje sprovođenje ugovora na lokaciji „Pratac“ u smislu količina iskopanog materijama i uticaja na životnu sredinu? Da li je MKI upoznat sa činjenicom da je kamenolom gotovo deceniju radio bez potrebnih dozvola i saglasnosti?

Odgovori na svako od ovih pitanja moraju predstavljati polaznu osnovu za sastavljanje predloga koncesionog akta za pomenutu lokaciju, jer nije jasno kako MKI bez njih pokušava da obezbijedi da se bilo ko drugi, osim naravno Carevića, prijavi za ovaj posao.

Smatramo da je neprihvatljivo da MKI nastavi da insistira na predstavi koju naziva „javna rasprava“ u kojoj se od javnosti kriju elementarne činjenice i suprotno zakonu namješta posao dosadašnjem korisniku kamenoloma, kompaniji „Carinvest“.

Sve što MKI radi u ovom slučaju previše liči na praksu koju su uspostavila prethodna vlast, a zbog koje je ova zemlja i dobila epitet države zarobljene interesima takozvane elite na vlasti i sa njima povezanih tajkuna. Želimo da vjerujemo da MKI i ministar Bojanić ne žele da u javnosti budu prepoznati kao nastavljači poslova Branka Vujovića, Branimira Gvozdenovića ili Dragice Sekulić i da će ipak pokušati da na ovom konkretnom primjeru pokažu da „niko nije jači od države“ kako se u posljednje vrijeme to često saopštava građanima.

Ipak, ukoliko MKI ne obezbijedi ravnopravnost svih učesnika u ovom javnom nadmetanju i javnosti detaljno ne obrazloži zbog čega istrajava na favorizovanju jedne kompanije, MANS će od Vlade Crne Gore tražiti da odbaci predlog koncesionog akta i eventualnog ugovora sa kompanijom „Carinvest“ sve dok se ne utvrde sve relevatne činjenice.

Dejan Milovac
Istraživački centar
MANS

Komentari su isključeni.