Kontolno saslušanje Lazovića, Žugića i Kavarića

0

MANS je danas Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore podnio predstavku kojom traži kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića, ministra finansija Radoja Žugića i ministra ekonomije Vladimira Kavarića, zbog donošenja nezakonite dopune Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom je uvedena dodatna naknada za izgradnju autoputa i reprezentativnog sporta od sedam centi po litru.

Predstavkom se istovremeno od Odbora za ekonomiju, finansije i budžet traži da usvoji zaključak kojim će se Vladi naložiti da hitno van snage stavi dopunjenu Uredbu, koja se primjenjuje od utorka, 21. aprila ove godine. MANS je juče i Ustavnom sudu podnio inicjativu kojom je tražio da dopunjenu Uredbu proglasi neustavnom, a da do dana donošenja odluke izda naredbu kojom se ne bi plaćala sporna naknada od sedam centi po litru.

U predstavci Odboru za ekonomiju se navodi da je Vlada prekoračila svoja ustavna ovlašćenja i samovoljno uvela dažbine koje nijesu propisane nijednim zakonom. Naime, član 142 Ustava Crne Gore propisuje da se „porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom“, a kako je naknada za izgradnju autoputa i reprezentativnog sporta prihod budžeta ona je mogla da bude uvedena jedino donošenjem posebnog zakona o kojem bi se izjasnila Skupština Crne Gore.

Pored toga, spornom dopunom Uredbe je propisano da stupa na snagu danom objavljivanja, što je suprotno ustavnom principu da zakoni, drugi propisi i opšti akti supaju na snagu najranije osmog dana od objavljivanja, a samo izuzetno danom objave. Vlada je prekršila i ovaj ustavni princip, jer nije iznijela takve razloge u postupku donošenja sporne Uredbe.

Prethodnih dana bili smo svjedoci brojnih manipulacija Vladinih zvaničnika, poput ministra finansija Radoja Žugića koji je tvrdio da dopuna Uredbe ima utemeljenje u Zakonu o energetici, iako se radi o klasičnoj fiskalnoj dažbini, ali i uvređujućih izjava, poput one premijera Mila Đukanovića koji je, nakon dvadeset pet godina svoje vladavine obilježene brojnih samovoljama i zloupotrebama, građanima poručio da je gorivo luksuz.

MANS je više puta ukazao da je krajnji bezobrazluk uvoditi građanima dodatne namete zbog projekta izgradnje autoputa, a istovremeno oslobađati od plaćanja poreza i carina budućeg izvođača i niz domaćih kompanija koje će učestvovati u gradnji autoputa, čime su građani opet primorani da popunjavaju rupe u budžetu, dok se privilegovane kompanije još više bogate na njihov račun.

Kada se ima u vidu da će nas izgradnja samo jedne dionice autoputa koštati preko milijardu eura, te da se u kreditnom aranžmanu sa kineskim partnerom Vlada uopšte nije zaštitila, što je kredit već poskupilo za preko 150 miliona eura po osnovu kursne razlike između dolara i eura, više je nego jasno da će nas ova „poslovna avantura“ Vlade Crne Gore žestoko koštati i da je novi „teg“ o vratu za ionako krhke javne finansije i krajnje prezaduženu državu.

Imajući sve ovo u vidu, MANS očekuje da će se Odbor za ekonomiju, finansije i budžet najhitnije odrediti prema podnesku u vezi sa donošenjem dopune uredbe o maloprodajnim cijenama naftnih derivata, tim prije što se ona već primjenjuje i građani već dvostruko osjećaju njene štetne posledice – jedanput kroz vlastitu potrošnju, a drugi put kroz potrošnju glomazne državne administracije koja bahato troši upravo gorivo, a što sve finansiraju poreski obveznici.

Takođe, MANS očekuje da će i Ustavni sud najhitnije uzeti u razmatranje inicijativu koju mu je ovim povodom dostavila naša organizacija.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.