Uredba o gorivu nema utemeljenje u Zakonu o energetici, Vlada nastavlja da manipuliše

0

Radoje ZugicObjašnjenje ministra finansija, Radoja Žugića, da najnovija vladina Uredba o naknadi za gorivo ima utemeljenje u Zakonu o energetici i fiskalnoj politici je samo nastavak manipulacija kojima se pokušava opravdati potpuno nezakonito i neustavno uvođenje još jednog nameta kojim će građani finansirati vladine štetne odluke.

U Zakonu o energetici, na koji se poziva ministar Žugić, u članu 173. se navodi da Vlada definiše samo način “formiranja maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata i/ili biogoriva”, kao i “način i rokovi objavljivanja tih cijena”, ali niti jednim članom ovog zakona se Vladi ne daju ovlašćenja da, mimo Skupštine Crne Gore, usvaja odluke kojima se građanima propisuju novi porezi i naknade poput ove za gorivo.

Pored toga, čak i da se u Zakonu o energetici propisuje da Vlada Crne Gore može samostalno, mimo parlamenta, usvajati odluke o porezima i drugim dažbinama i taksama, Zakon o energetici bi bio u koliziji sa Ustavom Crne Gore koji jasno definiše da se takva vrsta davanja može propisati samo zakonskim aktom i usvojiti u Skupštini Crne Gore.

Kada je u pitanju državna fiskalna politika na koju se poziva ministar Žugić, ona mora biti u potpunosti usaglašena i bazirati se na crnogorskim zakonima i Ustavu koji jasno definiše da se odluke o propisivanju poreza i drugih dažbina donose u formi zakona i usvajaju u Skupštini Crne Gore.

U tom smislu, objašnjenje ministra Žugića je potpuno neutemeljeno i ne može predstavljati izgovor za kršenje zakona i Ustava Crne Gore, što će, nadamo se, prepoznati i Ustavni sud kada bude odlučivao o inicijativi MANS-a.

MANS je danas Ustavnom sudu i zvanično predao inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore kojom smo tu instituciju upozorili na kršenje Ustava Crne Gore i činjenicu da je Vlada prekoračila svoja Ustavom definisana ovlašćenja kada je samostalno i samovoljno donijela odluku o uviđenju nove poreske obaveze Crnoj Gori.

MANS je od Ustavnog suda zatražio da spornu vladinu uredbu proglasi neustavnom i stavi je van snage, a da do donošenja takve odluke izda naredbu o obustavi izvršenja pojedinačnih akata koji proizilaze iz takve odredbe, odnosno da spriječi povećanje cijena goriva za sedam eurskih centi po litru.

Pozivamo Ustavni sud pod hitno razmotri našu inicijativu kako bi se spriječio dalji udar na budžete građana Crne Gore i spiralno povećanje cijena proizvoda i usluga čije formiranje zavisi od cijena goriva.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.