Krivična prijava protiv Mila i Ane Đukanović i više funkcionera

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je danas krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegove sestre advokatice Ane Đukanović, kao i protiv više osoba umiješanih u privatizaciju Telekoma Crne Gore 2005. godine, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i primanje mita.

Krivična prijava podnijeta je specijalnom tužiocu za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, a njome su osim Mila i Ane Đukanović, obuhvaćena NN lica – funkcioneri izvršne vlasti u 2005. godini, u period privatizacijeTelekoma, kao i NN lica, koja su učestvovala u zaključenju simulovanih ugovora sa firmama Fiesta, Aktiva, Sigma i Roli preko kojih je isplaćen mito.

Pored toga, krivičnom prijavom su obuhvaćeni i Veselin Barović, Oleg Obradović, Damjan Hosta i Tomaš Morvai, predstavnika Mađar Telekoma.

Krivičnom prijavom se pomenuti terete da su kroz organizovanje kriminalne grupe, koristeći privredne i poslovne strukture CG, preko uticaja na izvršnu vlast obezbijedili da Vlada Crne Gore omogući Mađar Telekomu da po povoljnijim uslovima kupi akcije manjinskih akcionara i tako dođe u posjed dvije trećine akcija Telekoma CG, a što je bio uslov za kupovinu državnog paketa akcija kompanije.

„Zatim su sačinjavali lažne – simulovane ugovore preko kojih je prijavljenom Milu Đukanoviću i drugim za sada neidentifikovanim licima isplaćen mito u iznosu od 7,4 miliona eura, koje su stekli, držali I koristili sa znanjem u trenutku prijema da novac potiče od krivičnog djela, istovremeno lažno prikazujući činjenice o prirodi tog novca koji je isplaćen kao mito i lažno prikazujući da se radi o novcu isplaćenom za izvršene usluge“, navodi se u prijavi.

Podsjećajamo da je uslov za kupovinu Crnogorskog Telekoma od strane Mađar Telekoma bio da im se omogući kupovina dvije trećine akcija, što je bilo suprotno uslovima propisanim tenderom.

Tenderska komisija je u izvještaju konstatovala da je Mađar Telekom u svojoj ponudi naveo i dodatnu ponudu kojom „ima namjeru da manjinskim akcionarima za otkup njihovih akcija ponudi 51 milion eura ili 2,2, eura po akciji”.

„Zbog svega navedenog, Tenderska komisija je u Izvještaju dala komentar da su u pitanju materijalne izmjene takve prirode koje, osim prodavaca I predmeta kupoprodaje, predstavljaju potpuno novi ugovorni odnos, u kome je pozicija prodavaca, zbog njihove povećane odgovornosti sa jedne strane I ovlašćenja kupca na obeštećenje sa druge strane, izrazito nepovoljna”, piše u prijavi.

U prijavi se navodi i da je u cilju realizacije uslova koje je postavio Mađar Telekom, 12. januara 2005. godine u Podgorici održan tajni sastanak kome su prisustvovali Oleg Obradović, Veselin Barović kao predstavnik Eurofonda, prijavljeni Damjan Hosta kao predstavnik Monte Adria, Tamaš Morvai kao predstavnik Mađar Telekoma i Johanes Solih i Silvije Radišić kao konsultanti Mađar Telekoma u postupku kupovine Telekoma CG. Nakon sastanka je Obradović dogovorio sa Đukanovićem i drugim NN licima iz Vlade da Vlada plati manjinskim akcionarima crnogorskog Telekoma 0,3 eura po akciji.

Istoga dana, 12. januara 2005. godine, Obradović je održao je još jedan sastanak, tada sa direktorom konsultantske firme koja je savjetovala Mađar Telekom u privatizaciji crnogorskog Telekoma, gdje je potvrđeno da Vlada treba da plati 0,3 eura po akciji manjinskim akcionarima.

„Sve navedeno proizilazi iz dokaza koji je proveden na saslušanju direktora Mađar Telekoma u SAD, u okviru sudskog procesa koji je protiv trojice direktora vođen pred Federalnim sudom na Menhentnu”, navodi se u prijavi.

Nakon toga, da bi se isplatio mito onima koji su obezbijedili da Mađar Telekom po povoljnim uslovima preuzme dvije trećine akcija Telekoma CG, Mađar Telekom zaključuje dva simulovana ugovora sa firmama Fiesta i Aktiva, dok je Telekom CG i povezane kompanije zaključio dva simulovana ugovora sa firmama Sigma i Roli. Predmet sva četiri ugovora bilo je izvršenje navodnih konsultantskih usluga.

Dio mita u iznosu od 580 hiljada eura isplaćen je preko prijavljene Ane Đukanović (tada Kolarević).

Mađar Telekom je pred organima SAD priznao i prihvatio odgovornost za postupanje svojih zvaničnika, uključujući i odgovornost za potpisivanje ugovora sa kompanijom Sigma.

„Ovaj ugovor je u ime Mađar Telekoma potpisao prijavljeni Tomaš Morvia I isti je antidatirao, odnosno nije naveo pravi datum kada je sačinjen, kako bi omogućio isplatu iznosa od 580 hiljada eura prijavljenoj Ani Đukanović za usluge koje ona nije pružila i koje su, po znatno nižim cijenama, pružili unutrašnji i redovni spoljni savjetnici Mađar Telekoma“, navodi se u prijavi.

Specijalni državni tužilac je prethodno obrazlažući razrješenje slučaja Telekom u potpunosti zanemario nalaze američkih institucija i iskaze predstavnika Mađar Telekoma i iz kompletne istrage isključio sumnje koje su se odnosile na porodicu Đukanović i sa njima povezanih lica.

MANS

Komentari su isključeni.