Krivična prijava za org. kriminal protiv barskog gradonačelnika, Žarka Pavićevića

0

MANS  je danas Specijalnom državnom tužiocu za korupciju i organizovani kriminal podnio krivičnu prijavu protiv Predsjednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića i više povezanih lica zbog sumnje da su na organizovan način zloupotrijebili službeni položaj u cilju probavljanja protivpravne imovinske koristi.

Pored Žarka Pavićevića, krivična prijava zbog sumnji na organizovani kriminal je podnijeta i protiv Branimira Gvozdenovića, političkog direktora Demokratske partije socijalista Crne Gore, bivšeg ministra za ekonomski razvoj u Vladi Crne Gore, Zorana Tomića, sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i  turizma, Nebojše Miloševića, vlasnika kompanije ”Basketing” d.o.o. iz Bara, Borislava Lalevića, direktora Doma zdravlja u Baru i bivšeg predsjednika Opštine Bar, Milana Martinovića, izvršnog direktora Pošte Crne Gore i Ratka Vujačića, osnivača kompanije ”Longrun invest” d.o.o. iz Bara.

U krivičnoj prijavi koju smo danas dostavili Specijalnom tužiocu, Žarko Pavićević je pozicioniran na samom vrhu organizovane strukture i sumnjiči se za zloupotrebu službenog položaja u produženom trajanju, kao i za nesavjestan rad u privrednom poslovanju, u odnosu na vlasništvo nad građevinskom kompanijom „Zavod za izgradnju Bara“ – ZIB.

Branimir Gvozdenović i Zoran Tomić se terete zbog osnovane sumnje da su na organizovan način izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, prilikom izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, ali i davanja saglasnosti na planska dokumenta kojima je legalizovana nelegalna gradnja i povećavana vrijednost parcela privilegovanim pojedincima i kompanijama.

Nebojša Milošević se tereti zbog osnovane sumnje da je na organizovan način izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja pomaganjem u produženom trajanju i to prvenstveno u odnosu na Žarka Pavićevića u procesu izrade planske dokumentacije kojom je legalizovana nelegalna gradnja i povećavana vrijednost parcela privilegovanim pojedincima i kompanijama.

Borislav Lalević i Milan Martinović se terete zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u odnosu na komercijalne ugovore koje je Opština Bar, odnosno Pošta Crne Gore imala sa kompanijom ZIB koja je u vlasništvu Žarka Pavićevića

Ratko Vujačić se u krivičnoj prijavi tereti zbog osnovane sumnje da je na organizovan način izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja pomaganjem u produženom trajanju, prvenstveno u odnosu na Žarka Pavićevića i njegovu ulogu u legalizaciji nelegalnih objekata koje je gradila kompanija Vujačića.

MANS je prethodnih mjeseci javnost Crne Gore detaljno upoznao sa brojnim slučajevima kršenja zakona koja smo otkrili provjeravajući rad barskog gradonačelnika, Žarka Pavićevića, a krivična prijava koju smo danas podnijeli je rezultat višemjesečne istrage. Tokom istrage, MANS je ispitivao više aspekata rada Pavićevića, počev od njegove uključenosti u izmjene planske dokumentacije, nadzora nad njenom implementacijom, zaključivanja ugovora o prodaji građevinskog zemljišta i naplati komunalija, pa sve do komunikacije koju je Pavićević imao sa pojedincima i kompanijama koje su gradile u Baru.

Poseban akcenat je bio stavljen na ulogu Pavićevićeve kompanije ZIB u planiranju prostora u Baru i izgradnji stambeno-poslovnih objekata. MANS je tom prilikom izradio i posebnu mapu uticaja koju smo danas priložili uz krivičnu prijavu.

Tako smo istraživali ulogu Pavićevića u nezakonitoj prodaji barske kompanije „Tehnopromet“, ali i u građenju sportske dvorane koje je ZIB, zahvaljujući tadašnjem predsjedniku Opštine Laleviću, naplatio u vrijednom građevinskom zemljištu kroz nezakonitu kompezaciju. Pored toga, MANS je istraživao i kršenje ugovora sa Poštom Crne Gore, gdje je ZIB-u omogućeno da i pored toga zadrži posao izgradnje stambene zgrade. Posebno smo istraživali ulogu Pavićevića u izmjenama planske dokumentacije gdje smo otkrili brojne slučajeve legalizacije kako zgrada koje je gradio ZIB, tako i drugi investitori. Partnerstvo sa Miodragom Đurovićem, bratom Slobodana Đurovića – Kardinala koje je rezultiralo nelegalnom gradnjom, zajedno sa objektima rusko-crnogorske kompanije Longrun, najekstremniji su primjeri legalizacije nelegalne gradnje u Baru.

Pored toga, izmjena planske dokumentacije je Pavićeviću služila i za promjene namjene planiranih objekata, kao u slučaju FADIS, ali i ekstremno povećanje gabarita ucrtanih objekata. Time se višestruko uvećavala vrijednost parcela koje su pojedinci i kompanije kupili od opštine, čime je barska kasa pretrpila značajne štete. Najekstremniji primjer ovakve prakse Pavićevića je povećanje gabarita na parcelama u vlasništvu Aca Đukanovića, gdje je sa početnih 21.000m2, sada dozvoljena gradnja čak 66.000 m2 stambeno-poslovnog prostora.

Pored dokaznog materijala na preko 200 stranica koji uključuje ugovore, plansku dokumentaciju, dozvole,  protokole i druga dokumenta, MANS je uz krivičnu prijavu dostavio i šemu strukture za koju se sumnja da je na organizovani način i u produženom trajanju vršila krivična djela u kojoj su detaljno opisane službene nadležnosti prijavljenih lica, ali i uloge koje su imali u strukturi.

Tako je prijavljeni Pavićević, koji je očigledno bio na vrhu hijerarhije svih prijavljenih, imao ulogu i zadatak da zaključuje ugovore o prenosu prava na građevinskom zemljištu, da poslije toga donosi odluke o izradi izmjena i dopuna planova kojima se povećavaju gabariti objekata i čime se značajno uvećava vrijednost parcela i objekata, da daje programske zadatke za planove, da preko svoje kompanije izrađuje planove, projektuje objekte, vrši građevinski nadzor i izvodi radove na izgradnji objekata.

U organizaciji prijavljenih bivši ministar urbanizma Branimir Gvozdenović i sekretar Ministarstva za održivi razvoj i turizam Zoran Tomić imali su ulogu i zadatak da daju saglasnost na planove koje je prijavljeni Pavićević mijenjao na opisani način, da izdaju građevinske dozvole kojima su naknadno legalizovali objekte koji su odstupali od prvobitnog plana, da izdaju upotrebne dozvole kojima su omogućavali upotrebu tako sagrađenih objekata, da izdaju urbanističko-tehničke uslove za objekte i da u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzimaju mjere i radnje koje su bili obavezni preduzeti po zakonu, radi sprječavanja nelegalne izgradnje objekata i radi krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnih djela od kada je nelegalna gradnja propisana kao krivično djelo.

Prijavljeni Nebojša Milošević je, preko svoje kompanije Basketing, od strane prijavljenog Pavićevića angažovan sa ulogom i zadatkom da radi poslove izrade planova kojima se povećavaju gabariti objekata i čime se značajno uvećava vrijednost parcela i objekata, da vrši građevinski nadzor nad izgradnjom objekata koji su odstupali od prvobitnih planova i da vrši izradu projekata objekata.

Prijavljeni Ratko Vujačić je imao ulogu i zadatak da na objektu čiji je investitor vrši radove suprotno tadašnjem planu i da uvećava vrijednost parcele i objekta. U tu svrhu, po sopstvenom javnom priznanju i po javnom priznanju prijavljenog Pavićevića, prijavljeni Vujačić imao je saglasnost i odobrenje Pavićevića da gradi nelegalni objekat i garanciju da će Pavićević obezbijediti naknadnu legalizaciju objekta, te da neće biti preduzimane mjere zbog nelegalne gradnje.

MANS je tokom istrage uspio da prepozna šablon postupanja koji je ova struktura koristila, što uz broj krivičnih djela koja im se stavljaju na teret, navodni na zaključak da su ova lica djelovanje planirali na duži period ili na neograničeno vrijeme.

Takođe, u krivičnoj prijavi smo ukazali da način izvršenja krivičnih djela ukazuje da su prijavljeni u svom djelovanju koristili privredne i poslovne strukture, posebno iz oblasti građevinarstva, kao i da svojstvo i položaj prijavljenih Pavićevića, Gvozdenovića i Tomića ukazuje da prijavljeni u svom djelovanju imaju uticaj na političku, zakonodavnu i izvršnu vlast.

Predajom ove krivične prijave, MANS je završio samo jedan dio istrage koja se odnosila na postupanje Pavićevića i sa njime povezanih lica u sektoru urbanizma. Već sada, MANS prikuplja dokaze koji će biti potrebni i za finansijski dio istrage, i sa tog aspekta stojimo na raspolaganju Specijalnom državnom tužiocu za dalji tok postupka protiv Žarka Pavićevća i sa njime povezanih lica.

Dejan Milovac

Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.