Krivična prijava zbog lažiranja energetskog bilansa

0

Vladimir KavarićMANS je Vrhovnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv ministra ekonomije Vladimira Kavarića i predsjednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Srđana Kovačevića i Dragana Laketića zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom projektovanja bilansa električne energije za 2014. godinu na štetu potrošača, a u korist energetskih kompanija čije gubitke u poslovanju i bahato upravljanje kompanijama ponovo treba da plate građani Crne Gore kroz uvećane račune za struju.

Prijavom se čelnici Ministarstva ekonomije i energetskih kompanija terete da su projektovali potrošnju i prenos većih količina električne energije, nego što je realno da će biti ostvareno, što se preliva na potrošače kroz povećanje računa za struju. Naime, što su veće količine električne energije koja se troši ili prenosi putem dalekovoda, to je i veći prihod koji Regulatorna agencija za energetiku (RAE) odobrava EPCG i CGES, odnosno sa druge strane potrošači plaćaju skuplju, a ne jeftiniju struju.

Energetskim bilansom za 2014. godinu planirana je potrošnja od blizu 3,3 hiljade gigavat sati struje, od čega će tri direktna kupca, odnosno Kombinat aluminijuma Podgorica, Željezara u Nikšiću i Željeznica Crne Gore potrošiti četvrtinu ili gotovo 800 gigavata. Ostalo se odnosi na distributivne kupce, tj. domaćinstva i malu i srednju privredu, uključujući i tehničke gubitke na distributivnoj mreži.

Međutim, veoma je indikativno da je EPCG projektovala povećanje distributivne potrošnje od čak dva odsto, pri tome ne objašnjavajući razlog uvećanja. Kada se ima u vidu da domaćinstva i mala i srednja privreda od 2010. godine do danas prosječno troše istu količinu struje, odnosno oko dvije hiljade gigavata godišnje, očito je da nema stvarnih razloga za ovo povećanje.

Sa druge strane, analiza uporednih podataka o nivou tehničkih gubitaka navodi na sumnju da je EPCG pribjegla manipulaciji tako što je prebacila dio tehničkih gubitaka na račun povećanja ukupne distrubitivne potrošnje. Naime, od 2010. godine se tehnički gubici prosječno planiraju na nivou od oko 440 gigavata, a od ove godine njihov iznos mora biti niži, jer je dozvoljena stopa gubitaka 11 odsto od ukupne distributivne potrošnje.

Shodno tome, EPCG je za 2014. godinu tehničke gubitke projektovala na 274 gigavata, što znači da je razliku od oko 150 gigavata prebacila u potrošnju distribucije. Dakle, suštinski neće doći do veće potrošnje struje od strane domaćinstava i male i srednje privrede, već je EPCG dio tehničkih gubitaka potpuno nezakonito prebacila na teret kupaca.

Pored toga, i CGES je sporno projektovao bilansne pozicije za 2014. godinu, planirajući da će ostvariti prenos struje od blizu 5,6 hiljada gigavata, od čega se na tranzit za potrebe drugih elektroenergetskih sistema odnosi 2,1 hiljada gigavata. Kada se ima u vidu da je u prethodne tri godine tranzit bio na nivou od oko 1,8 hiljada gigavata, potpuno je nejasno na osnovu čega i ovdje dolazi do povećanja.

Nesporno je da veće korišćenje prenosne mreže CGES obezbjeđuje veće prihode koje odobrava RAE, ali je isto tako opšte poznato da se prenosna mreža zbog smanjene proizvodnje u KAP-u i Željezari Nikšić za trećinu manje koristi. Čak je i RAE nedavno otvoreno priznala da potrošači u Crnoj Gori i dalje plaćaju korišćenje prenosne mreže u znatno većem obimu, ali nije preduzela ništa da to spriječi. Ono što moguće stoji iza ovakve politike CGES-a jeste činjenica da je budžetom Crne Gore za 2014. godinu predviđeno da će iz dobiti CGES-a biti plaćena krađa struje za potrebe KAP-a iz Evropske interkonekcije, na nivou od 4 miliona eura.

Analizirajući bilansne veličine u prethodnih nekoliko godina, MANS je utvrdio da EPCG i CGES svake godine pumpaju projekcije potrošnje struje i prenosa, koje ne kraju udaraju po džepu potrošače, dok RAE u sprezi sa ovim kompanijama i Vladom obračunava cijene struje na teret potrošača, što odavno treba da bude predmet nezavisne tužilačke istrage.

MANS

Komentari su isključeni.