Povodom odbijanja prigovora MANS-a od strane Agencije za elektonske medije

0

Abaz DzaficDirektor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić još jednom je pokazao da je službeni položaj stavio u zaštitu interesa Lutrije Crne Gore, odnosno kontroverznih biznismena koji Lutriju kontrolišu, Branislava Mićunovića i Save Džigija Grbovića. Naime, Džafić je odbio prigovor MANS-a i zahtjev da televiziji 777 oduzme odobrenje za emitovanje. U rješenju koje je donio Džafić nema ocjene ni jednog navoda iz prigovora MANS-a, već se ponovo pokušava prikriti nezakonit rad Agencije i njenog direktora u postupku davanja i produženja odobrenja Lutriji.

Tako Džafić paušalno ponavlja da je Lutrija dopunila zahtjev i dostavila dokumentaciju koja je neophodna, ali nikako da dokaže kada je to Lutrija navodno uradila i koju je to dokumentaciju navodno naknadno dostavila. Dakle, nakon što je MANS otkrio da je u izdavanju odobrenja nezakonito postupano u interesu Lutrije, odnosno Branislava Mićunovića i Save Džigija Grbovića, Džafić sada očekuje da vjerujemo njemu i Lutriji na riječ da su postupali zakonito.

Džafić neistinito navodi da je Lutrija zakonito mijenjala programsku šemu i Agenciji dostavljala podatke o tome, jer je nesporno da Lutrija nikada nije Agenciji dostavila detaljnu dnevnu, nedjeljnu i mjesečnu programsku šemu, odnosno glavne elemente programske šeme koja se morala definisati u smislu sadržaja, trajanja i predloženih termina emitovanja, zajedno sa naznakama vezanim za planirane izmjene i vrijeme njihovog uvođenja.

Takođe, Džafić ignoriše i činjenicu da Lutrija nije dostavila opis planirane strukture programa iz sopstvene produkcije (naziv, trajanje i kratak opis sadržaja emisije), ovlašćenja za reemitovanje i/ili odloženo emitovanje tuđeg programa, da TV 777 sistematski promoviše osnivače Lutrije Crne Gore i udruženje kojem Lutrija pripada NVO UPIS, kao i kontrovezne biznismene koji ih kontrolišu Branislava Mićunovića i Savu-Džigija Grbovića.

Pri tome, Džafić ignoriše i činjenice da se u programu TV 777 konstantno krše načela objektivnosti, nepristrasnosti i pravilo druge strane, jer se u programima ne naglašava interesna povezanost sa ovim licima koja se favorizuju i u vezi kojih se neistinito predstavlja predmet informativnog sadržaja, manipuliše se izjavama i saopštenjima, a slikama, tonom i sadržajem se iskrivljuje osnovni smisao saopštenog, uz svakodnevne jednostrane napade na ličnosti, vođenje dugotrajnih i ponavljanih kampanja u vezi sa pojedinim ličnostima i društvenim grupama.

Džafić toleriše i odobrava da se kroz reklame na TV 777, ali i informativne emisije u kojima se “analiziraju” navodno dobitni tiketi igre Toto i tome slično, predstavlja i ohrabruje kockanje kao preporučljivi stil života i to u terminima kada je očigledno da će takav program pratiti i maloljetnici.

Primitivne uvrede, klevete, uličarski i polupismeni navodi iz saopštenja NVO UPIS-a, koje je čak i Medijski savjet za samoregulaciju nazvao uvredljivim i uličarskim nivoom, za Džafića su izgleda prihvatljivi i njegovom okruženju svojstveni način komunikacije.

Džafić ignoriše i nespornu činjenicu da je Lutrija pola godine kasnila za zahtjevom za produženje odobrenja i da joj je Agencija to nezakonoto tolerisala, omogućavajući joj da nastavi sa uvredama, klevetama, uličarskim žargonom i promovisanjem kocke i kontroverznih biznismena Branislava Mićunovića i Save Džigija Grbovića.

Umjesto ocjene navedenih činjenica i zakonitog postupanja, Džafić u svom rješenju neistinito navodi da MANS nije naveo konkretne programske sadržaje na koje se odnose. U prigovoru MANS-a jasno je ukazano da se radi o saopštenjima NVO UPIS koja se svakodnevno ponavljaju, kao i o reklamama i informativnim emisijama. Stoga je očigledno da Abaz Džafić nije htio ili nije smio da donese zakonitu odluku, jer bi primjena zakona bila protiv interesa lica koja kontrolišu Lutriju, ali vrlo vjerovatno i Agenciju za elektronske medije.

Koliko je Džafić postupao zakonito možda najbolje odslikava navod iz njegovog rješenja da ga je Lutrija upozorila da, bez njihove saglasnosti, ne može davati na uvid dokumentaciju koja je njihova poslovna tajna. Na taj način Džafić je suštinski pokazao po čijim nalozima i u čijim interesima postupa, ko u njegovo ime odlučuje šta je tajna i šta ne smije otkrivati javnosti.

MANS će blagovremeno izjaviti žalbu Savjetu Agencije protiv ovog nezakonitog rješenja njenog direktora, ali će podnijeti i krivičnu prijavu protiv Abaza Džafića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, sa očekivanjem da državno tužilaštvo ispita razloge i motive zbog kojih Džafić postupa u interesu kontroverznih biznismena Branislava Mićunovića i Save Džigija Grbovića.

Punomoćnik MANS-a
Veselin Radulović, advokat

Komentari su isključeni.