Krivične prijave protiv 14 lica

1

MANS je danas vršiocu dužnosti Vrhovnog državnog tužiova, Veselinu Vučkoviću podnio krivičnu prijavu protiv 14 lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja i povrede slobode pri glasanju, u vezi sa protivzakonitom kupovinom glasova u Pljevljima kroz isplatu jednokratnih socijalnih naknada.

Prijava je podnijeta protiv Suada Numanovića, aktuelnog ministra za ljudska i manjinska prava i bivšeg ministra rada i socijalnog staranja, Jusa Asanovića, direktora Centra za socijalni rad Pljevalja i člana Opštinskog odbora DPS-a u tom gradu, kao i Ermina Nuhanovića, zaposlenog u istom Centru za socijalni rad i člana Opštinskog odbora DPS-a.

Takođe, prijavom su obuhvaćeni i lokalni aktivisti DPS-a u Pljevljima Joka Đačić, Vanja Sokić, Dragoljub Mazalica, Sead Vesnić, Dragan Tošić, Dušan Knežević, Rade Strunjaš, Nada Borović, Abdulah Šulović, Sadik Bulut i Amer Hadžalić, koordinatori mjesenih odbora DPS-a Pljevalja.

Numanović je, kao tadašnji ministar rada i socijalnog staranja, obezbijedio da se uoči oktobarskih parlamentarnih izbora, pljevaljskom Centru za socijalni rad prebaci sredstva koja su odobrena za isplatu jednokratnih socijalnih pomoći, a za koja se sumnja da su korišćena za kupovinu glasova na terenu.

Analitičke kartice Centra za socijalni rad u Pljevljima pokazale su da su sa računa te ustanove podignute dvije velike sume za isplatu socijalnih naknada u ukupnom iznosu od 19.750 eura. U posebnom Zapisniku o primopredaji novčanih sredstava, koji su potpisali koordinatori DPS-a, pominje se upravo ovaj iznos, odnosno precizira se da Ermin Nuhanović 19.750 eura predaje jednom od koordinatora DPS-a Joki Đačiću.

U posebnom dokumentu je sadržan spisak predsjednika mjesnih odbora DPS-a i iznosi koje su preuzeli kao zaduženje za dalju podjelu novca koji je Nuhanović predao, a sve na ime jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne pomoći, uz svojeručne potpise kao potvrdu da su preuzeli novac.

Tako je predsjednica mjesnog odbora Golubinja-Gimnazija Vanja Sokić preuzela 1.700 eura, predsjednik i potpredsjednik mjesnog odbora Golubinja-Osnovni sud Dragoljub Mazalica i Sead Vesnić su zajedno zadužili 1.450 eura, dok je predsjednik mjesnog odbora Golubinja-Školski centar Dragan Tošić preuzeo 1.950 eura.

Predsjednik i potpredsjednik mjesnog odbora Golubinja-Rudnik uglja Dušan Knežević i Ranko Despotović zajedno su preuzeli 950 eura, a predsjednik mjesnog odbora “Salko Aljković” Nada Borović “zadužila” je 3.000 eura.

Najveće iznose za podjelu novca dobili su predsjednik mjesnog odbora Moćevac-Jalija Abudal Šulović – 3.400 eura, predsjednik mjesnog odbora Centar-banka Amer Hadžalić – 3.250 eura i predsjednik mjesnog odbora Moćevac-Lokalni putevi Sadik Bulut -3.100 eura.

Ovaj novac je dalje dijeljen na terenu po posebnom, internom spisku birača DPS-a, u kojem je taksativno navedena pripadnost mjesnom odboru, zatim na kojem biračkom mjestu građanin glasa, ali je sadržana i posebna kolona koja se odnosi na “vrstu pomoći”.

Takođe, tužilaštvu je dostavljen I dio posebnih spiskova o isplatama do kojih je došao Istraživački centar MANS-a o blizu 100 lica iz pljevaljske opštine koji su dobili po 50 eura kao jednokratnu socijalnu pomoć i to su potvrdili svojim potpisima. Sva ta lica se paralelno nalaze u internom spisku birača DPS-a.

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti jasno propisuje da se jednokratne socijalne pomoći mogu isplatiti samo po osnovu obrazloženog zahtjeva, pri čemu ne postoji fiksni iznos pomoći koja se dodjeljuje, već se ona utvrđuje na osnovu pojedinačnih potreba socijalno ugroženih lica.

MANS

1 Comment

  1. Dokle ce se institucije i lica koima su izrecene krivicne prijave da se ophode prema istim,kao da su dobrovoljni davaoci krvi!