Mađar Telekom priznao umiješanost Ane Đukanović

0

Mađar Telekom je priznao i prihvatio odgovornost za postupanje svojih zvaničnika, uključujući i odgovornost za potpisivanje ugovora sa kompanijom Sigma preko koje su vršena plaćanja Ani Đukanović, što se može vidjeti iz Sporazuma o odloženom krivičnom gonjenu koji je zbog korupcije prilikom kupovine telekomunikacionih kompanija u Crnoj Gori i Makedoniji potpisao sa američkim pravosudnim organima.

Prema tužbi američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC), ukupno 7,3 miliona eura mita otišlo je na račune četiri kompanije iza kojih su se krili crnogorski zvaničnici. Konsultantski ugovori  imali su za cilj da prikriju isplate Mađar Telekoma crnogorskim zvaničnicima koji su im obezbijedili da kroz kupovinu akcija manjinskih akcionara steknu dvije trećine akcija crnogorske kompanije.

Kad je konkretno u pitanju ugovor sa Sigmom preko koje je plaćena Đukanović, Mađar Telekom u ovom sporazumu priznaje da se radilo o plaćanju usluga u iznosu od 580 hiljada eura koje zapravo nisu ni pružene, te da je ova isplata lažno prikazana kao trošak za konsultantske usluge.

Takođe, u optužnici protiv Mađar Telekoma se navodi da je ovaj ugovor sklopljen da bi se prikrila plaćanja ka “sestri visokog crnogorskog funkcionera” kroz kompaniju Sigma. Optužnica takođe potvrđuje da “sestra” nije po tom ugovoru pružila bilo kakve usluge Mađar Telekomu ili Telekomu Crne Gore.

Opis poslova sa Sigmom

Opisujući ugovor sa Sigmom, u sporazumu se navodi da je njihova svrha bila da se sakrije pravi identitet drugih strana, da tačno ne opisuje stvarne usluge koje treba pružiti, da je cilj bilo ostvarivanje poslovnog uspjeha, ali da su zaključeni nakon što su relevantni nepredviđeni troškovi već pokriveni od strane drugih pružalaca usluga. Takođe se navodi da ugovor ne služi bilo kakvom legitimnom poslovnom cilju, te da se zasniva na na lažnim potvrdama o ostvarenim rezultatima i fabrikovanim dokazima o tim rezultatima. “Usluge definisane ovim ugovorima su duplirane usluge koje su Mađar Telekmu prethodno već pružile poznate stranke po znatno nižim cijenama”, navodi se u ovom sporazumu.

Sa druge strane glavni specijalni državni tužilac, Milivoje Katnić je cijenio da je Ana Đukanović ipak pružila usluge za koje je bila plaćena i njeno ime izostavio iz crnogorske optužnice. To je pravdao tvrdnjom da se radi o ugovoru koji je zaključen nakon privatizacije Telekoma Crne Gore.

Ipak, u optužnici SEC-a se navodi da je jedan od čelnika Mađar Telekoma, Tamas Morvai,  „potpisao ugovor u ime podružnice Mađar Telekoma i antidatirao ugovor“, kao i da su pravne usluge koje je „sestra zvaničnika“ tvrdila da su pružene, umjesto nje su, po znatno nižim cijenama, pružili unutrašnji i redovni spoljni savjetnici Mađar Telekoma.

Ana Đukanović (tada Kolarević), sestra predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je u vrijeme prodaje Telekoma bio premijer, priznala je da je Telekomu pružila konsultantske usluge preko Sigme.

Ona je u emisiji Živa istina u novembru 2012. negirala da je učestvovala u aferi Telekom, jer kako je kazala za tu kompaniju nije radila tokom privatizacije. Kazala je da je radila na pravnoj reorganizaciji kompanije nakon što je privatizacija okončana. Za te usluge njoj je Telekom, kako je rekla, preko kompanije Sigma  isplatio oko 246.000 eura i da je novac primila u Crnoj Gori preko njenog računa u Atlas banci.

MANS je početkom sedmice Ani Đukanović uputio pitanje zašto sa Telekomom nije poslovala preko svoje advokatske kuće, nego preko strane firme Sigma, ali nije dobio odgovor.

Ovdje možete preuzeti kompletan text Sporazuma. (PDF)

Biljana Matijašević
Istraživački centar MANS-a

Veze sa Duškom Kneževićem

Kompaniju Sigma je 2000. godine u Njujorku osnovao Branislav Krtinić. Nekoliko godina kasnije Krtinića će predsjednik Atlas grupe, Duško Kneževiće postaviti na mjesto direktora svog Montenegroexpressa.

Prema evidenciji američkog registra Sigma je bila aktivna skoro deset godina, a onda je ugašena u januaru 2010. godine kada su američki istražitelji već utvrdili veze te kompanije i “advokatice sestre jednog visokog crnogorskog zvaničnika” sa kriminalnim radnjama tokom privatizacije Telekoma.

Izvod sa saslušanja čelnika Mađar telekoma

Tokom saslušanja zvaničnika Mađar Telekoma, 5, 6. i 7. novembra 2013, tužilac ih je pitao da li je jedan od advokata bila Kolarević, da li su ona i njen kolega Martinović, povezani sa Milom Đukanovićem i Sigmom, jesu li imali kontakt sa njim, jesu li pitali kakva je njena veza sa Sigmom, je li Sigmi plaćeno 580 hiljada eura, da li su poznavali Veselina Barovića “predstavnika određenih manjinskih akcionara”.

Svi direktori su se pozivali na 5 amandman odnosno branili su se ćutanjem. Oni su 2017. takođe sklopili sporazum sa američkim pravosudnim organima i priznali koruptivne isplate za Makedoniju, jer je SEC, u nastojanju da učini efikasnijim početi sudski postupak, odustao od gonjenja za korupciju u Crnoj Gori nakon što je to priznao Mađar Telekom.

Sporazum sa Dojče Telekomom

U pokušajima da se zataška nesporna umiješanost porodice Đukanović u aferu „Telekom“, pojedini mediji svjesno obmanjuju javnost, prećutkujući činjenicu da je Mađar Telekom sklopio poseban sporazum sa pravosudnim organima, priznajući odgovornost svojih zaposlenih za korumpiranje crnogorskih zvaničnika.

Sporazum koji je sklopio Dojče Telekom se odnosio samo na optužbe da, kao vlasnik, nije na odgovarajući način vodio poslovne knjige, propuštajući da notira aktivnosti Mađar Telekoma zbog čega je kažnjen sa 4,36 miliona dolara.

Komentari su isključeni.