Zaštita solane i pokušaj prodaje državne imovine

0

Zaštita područja Solane „Bajo Sekulić“, koje čini značajan ekosistem u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj, predstavlja završno mjerilo koje Crna Gora mora da ispuni u okviru zatvaranja poglavlja 27 u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

U tom duhu i nakon višegodišnje kampanje od strane domaćih i stranih nevladinih organizacija i diplomatskog kora, njena zaštita je i formalizovana na sjednici Skupštine Opštine Ulcinj 24. juna 2019. godine, kada je i proglašena Parkom prirode. Nakon toga, Solana je u septembru iste godine uvrštena na RAMSAR listu močvara od međunarodnog značaja, čime je njena zaštita dobila i međunarodni karakter

Solanskim bazenima dugo je upravljala državna kompanija „Bajo Sekulić“, koja je u periodu od 2005. do 2008. godine kroz metod prodaje akcije prešla u većinsko vlasništvo privatizacionog fonda „Eurofond“, iza kog je stajao kontroverzni biznismen Veselin Barović čije kompanije su učestvovale u privatizacijama brojnih državnih preduzeća, koje su neslavno završile.

Stečaj u kompaniji proglašen je 2005. godine, kada je postalo jasno da je namjera novog vlasnika da, pored njene imovine, proda i zemljište na koje je solana polagala pravo korišćenja, ali ne i vlasništva. U međuvremenu, imovina kompanije sa kompletnim solanskim bazenima založena je pod hipoteku za kredite kompanija povezanih sa novim vlasnikom, a suprotno zakonu. Zbog toga je MANS 2016. godine predao krivičnu prijavu Mića Orlandića, bivšeg direktora Uprave za nekretnine i Dževdeta Čaprićija, sadašnjeg načelnika ulcinjskog katastra, Jelice Petričević, bivše zamjenice generalnog direktora Prve Banke Crne Gore, Dragana Đuranovića, službenika Crnogorske komercijalne banke (CKB), te osnivača kompanije Flash i Absolute, Veselina Barovića, Bojše Šotre, Zijada Blekića, Bećira Perazića i Vlatka Aprcovića. Naime, lica terećena prijavom su učestvovala u zaključivanju više štetnih ugovora o kreditu kojima je kao sredstvo obezbjeđenja hipotekama opterećena državna imovina koju je preduzeće „Bajo Sekulić“ koristilo, ali ne i posjedovalo.

Specijalno državno tužilaštvo je početkom 2017. godine prijavu odbacilo, i to zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja, a tužilac tom prilikom nije cijenio ni dobit koju je vlasnik kompanije ostvario dajući u zalog državnu imovinu. Ipak, nakon nekoliko mjeseci, Vrhovno državno tužilaštvo je opet otvorilo slučaj.

Paralelno sa tim, stečajni upravnik Žarko Ostojić koji je upravljao preduzećem u stečaju oglasio je prodaju njene imovine – uključujući i 15 miliona kvadrata zemljišta koje preduzeće koristi, a ne posjeduje. Naime, zemljište je u vlasništvu države Crne Gore, a preduzeću je ustupljeno isključivo na korišćenje na osnovu eksploatacije soli koje ono vrši.

Zemljište ulcinjske solane je čak 15 puta ponuđeno na prodaju, a početna cijena imovine preduzeća (objekata, mehanizacije, zaliha) sa državnim zemljištem iznosila je čak 257,8 miliona eura. Iako je zemljište u katastru upisano kao vlasništvo države, Privredni sud Crne Gore nijednom nije reagovao na ovakvo postupanje stečajnih upravnika.

Zbog toga, NVO MANS, Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Crnogorsko društvo ekologa (CDE) i Dr Martin Schneider-Jacoby Association (MSJA) podnose krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, sredinom aprila 2019. godine.

Krivičnom prijavom terete se:

  • Žarko Ostojić, stečajni upravnik stečajnog dužnika AD Solana „Bajo Sekulić“ – u stečaju, i to zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo Zloupotreba službenog položaja u pokušaju, zato što je zloupotrijebio i prekoračio ovlašćenja stečajnog upravnika time što je oglasio prodaju državne imovine koja nije dio stečajne mase preduzeća
  • Odgovorna lica Uprave za imovinu Crne Gore, Uprave za nekretnine Crne Gore i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, time što su nevršenjem službenih dužnosti propustili da pravilno evidentiraju državnu imovinu i da preduzmu zakonom propisane radnje da zaštite i očuvaju državnu imovinu.

Osim VDT-u, MANS se zbog oglašene prodaje državne imovine obratio i Privrednom sudu Crne Gore, kome je poslao pritužbu protiv Žarka Ostojića, stečajnog upravnika Solane, i to zbog nezakonitog rada u stečajnom postupku. Sa druge strane, već početkom maja 2019. godine predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je u šturom dopisu poslatom MANS-u odgovorio da je „brižljivom ocjenom dostavljenih izjašnjenja“ ocijenio da je upravnik postupao u potpunosti u skladu sa zakonom.

Zbog sumnje da je počinio djelo Zloupotrebe službenog položaja time što je omogućio upravniku Ostojiću da nastavi sa nezakonitim raspolaganjem državne imovine, NVO MANS sredinom maja 2019. godine podnosi i dopunu krivične prijave protiv predsjednika Privrednog suda – Blaža Jovanića.

Otežavajućom okolnošću po Jovanića cijenjeno je to što mu je u pritužbi ukazano da bi „ignorisanje pritužbe omogućilo stečajnom upravniku da realizuje namjeru prodaje prirodnog bogatstva i tako pričini višemilionsku štetu državnoj imovini, što bi takođe predstavljalo zloupotrebu službenih ovlašćenja i nevršenje službene dužnosti“.“ Dodatno, Jovaniću je sugerisano da i sam razmotri podnošenje krivične prijave protiv stečajnog upravnika.

Sa druge strane, od Vrhovnog državnog tužilaštva ni godinu dana kasnije nema nikakvog odgovora o tome koji je status podnešene krivične prijave, da li je bilo ko saslušan i da li je pokrenuta istraga, dok pitanje vlasništva nad zemljištem Solane i sporovi oko istog i dalje traju.

Ovdje možete preuzetii kompletnu studiju slučaja u PDF formatu.

Komentari su isključeni.