Manipulacija biračima kroz isplatu jednokratne socijalne pomoći

0

NovcanaPomocNačin i dinamika isplate jednokratne socijalne pomoći u predizbornom periodu ponovo otvaraju ogroman prostor za sumnju da se ona koristi za manipulaciju biračima na terenu, pokazuje nova analiza Istraživačkog centra MANS-a koja je obuhvatila isplatu socijale za teritoriju Glavnog grada Podgorice. Uoči lokalnih izbora Glavni grad je otišao i korak dalje pa se sada u zvaničnim dokumentima krije ko su korisnici sredstava koja se isplaćuju iz budžeta Podgorice.

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama, ali i obavezu državnih institucija da u predizbornom periodu proaktivno objavlju informacije, MANS je došao do podataka koji upućuju na sumnju da se na području Glavnog grada socijalna pomoć ponovo koristi kao sredstvo za vršenje uticaja na birače uoči lokalnih izbora koji se održavaju 25. maja.

Ono što se uporno ponavlja kada je u pitanju isplata jednokratne socijalne pomoći jeste da se i u Podgorici u najvećem broju slučajeva radi o identičnim sredstvima koja se isplaćuju pojedincima. Kako su socijalne potrebe pojedinaca različite, ovo otvara prostor za sumnju da se ne radi o isplati socijalne pomoći na osnovu zahtjeva koji je obrazložen i podnijet nadležnim službama u skladu sa zakonskom procedurom, već da se radi o klasičnoj kupovini glasova.

U januaru ove godine Glavni grad je prema zvaničnim podacima iz analitičke kartice isplatio pomoć za 187 lica u ukupnom iznosu od 13.050 Eura. Iznosi koju su tom prilikom su bili okrugli i kretali su se od 50-300 eura po primaocu jednokratne socijalne pomoći.

Ipak, iako se radi o javnom dokumentu, Glavni grad je sakrio podatke o tome ko su primaoci takve vrste pomoći, a u analitičkoj kartici od podataka o primaocu je ostavljena informacija o banci preko koje je vršena isplata. Na ovaj način, Glavni grad je onemogućio javnosti da ima uvid u to kome se iz budžeta isplaćuju sredstva uoči lokalnih izbora.

Pored toga, poređenje analitičke kartice sa izvodom iz realizovanog budžeta Glavnog grada pokazuje neslaganje u podacima o ukupnom iznosu isplaćenih jednokratnih socijalnih pomoći. Tako u analitičkoj kartici se navodi da je isplaćeno pomenutih 13.050 eura, dok u bilansu budžeta koji nam je dostavljen od Sekretarijata za finansije Glavnog grada se navodi da je na jednokratne socijalne pomoći utrošeno 17.599,59 Eura.

Pored toga, u mjesecu januaru, sa pozicije tekuće budžetske rezerve Glavni grad je isplatio još 7.000 eura po osnovu jednokratne novčane pomoći.

Kada je u pitanju mjesec februar ove godine, podaci pokazuju da je iz budžeta isplaćena pomoć za još 206 korisnika u ukupnom izbnosu od blizu 19.000 eura. I za ovaj mjesec, Glavni grad je sakrio podatke o tome ko su korisnici socijalne pomoći, a ponovo imamo istovjetne cifre za pojedinačne isplate koje upućuju na sumnju da se zaista radilo o socijalnoj pomoći. MANS još uvijek očekuje informacije o isplatama tokom marta i aprila ove godine.

Osim ovih sredstava, uoči majskih izbora socijalna pomoć je isplaćivana i od strane Centra za socijani rad za teritoriju Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin. Podaci do kojih je došao MANS pokazuju da je u januaru ove godine Centar isplatio 78.000 eura samo na nivou Podgorice, u feburaru je isplaćeno 46.000 za 209 korisnika, dok je u martu za 237 isplaćeno blizu 47.000 eura. Prema podacima koji su dostavljeni MANSu, u Centru da isplata u aprilu ove godine nije bilo, što je posljedica primjene novog zakona o finansiranju političkih partija koji ima za cilj da spriječi zloupotrebe socijalne pomoći u predizbornom periodu.

Sakrivanje korisnika isplata jednokratne pomoći od strane nadležnih u Glavnom gradu dodatno pospješuje sumnje da se socijalna pomoć koristi u političke svrhe, što je scenario koji je viđen tokom svih proteklih izbora u mnogim crnogorskim opštinama. Samo slučaj u Pljevljima koje se trenutno procesuira od strane tužilaštva je pokazao na koji način funkcioniše šema zloupotrebe socijalne pomoći i do koje je mjere je moguće zloupotrijebiti novac poreskih obveznika kako bi ostvario što bolji politički rezultat na terenu.

Ovo istraživanje urađeno je uz podršku Evropske unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

Centar za socijalni rad radio punom parom i uoči predsjedničkih izbora

Kada je u pitanju prethodna godina u kojoj su održani predsjednički izbori, zvanični podaci pokazuju da su isplate Centra za socijalni rad drastično rasle sa približavanjem aprilskih izbora. Tako je u mjesecu na čijem su kraju kada su raspisani izbori preko centra isplaćeno 26 hiljada eura, dok je u februaru isplaćen skoro duplo veći iznos, preko 47 hiljada eura. Nadalje, u predizbornom mjesecu martu isplaćeno je skoro 62 hiljade eura za socijalnu pomoć, a u aprilu kada je Crna Gora birala predsjenika preko 52 hiljade eura. Sa druge strane, u post-izbornom mjesecu maju, isplate za socijalna davnja su se prepolovile, te je u ove svrhe isplaćeno svega 25 hiljada eura.

Komentari su isključeni.