MANS dostavio komentare na Nacrt koncesionog akta za HE na Morači

0

MANS je danas Ministarstvu ekonomije dostavio komentare na Nacrt koncesionog akta za hidroelektrane na Morači, nakon javne rasprave koja je bila apsolutno netransparentna i nije pružila odgovore na osnovna pitanja koja se tiču interesa države Crne Gore u najavljenom projektu. Iz dosadašnje rasprave i postupka koji nadležni organi sprovode vezano za projekat hidroelektrana na Morači, postoji sumnja da se čine ogromni napori na podilaženju interesima budućeg koncesionara.

Ključni argument koji Vlada i dalje koristi, kada objašnjava potrebu izgradnje hidroelektrana na Morači – da su novi izvori potrebni zbog rješavanja energetskog deficita – nije potvrđen. Kao što ni Detaljni prostorni plan nije odgovorio na ovo pitanje, tako ni Nacrt koncesionog akta ne pokazuje da će struja proizvedena iz elektrana na Morači biti korišćenja za eliminisanje energetskog deficita Crne Gore, jer će budući koncesionar moći da prodaje struju gdje on bude želio, što se uz najavljenu izgradnju podmorskog energetskog kabla pokazuje i kao najvjerovatniji scenario.

Sa druge strane, Ministarstvo nije objavilo Nacrt koncesionog ugovora, iako je to bila zakonska obaveza. Objašnjenja koja su se čula tokom javne rasprave da to nije učinjeno, jer se čeka da koncesionar ponudi svoje uslove su, u najmanju ruku, neozbiljna i otvaraju sumnju da je javna rasprava bila puka forma, a da je dogovor o poslu već negdje postignut iza zatvorenih vrata i daleko od očiju javnosti.

Pored toga, autori Nacrta koncesionog akta takođe su najavili mogućnost da ugovor sa koncesionarom bude potpisan prije nego što ponovo bude organizovana javna rasprava o DPP i SEA. Takva mogućnost prejudicira ishod javne rasprave i pojačava sumnju da će ugovor kreirati budući koncesionar.

I tokom ove javne rasprave Ministarstvo je nastavilo lošu praksu, koja je obilježila prethodnu raspravu o Nacrtu Detaljnog prostoronog plana za projekat hidroelektrana, jer je obim dostupnih informacija ponovo bio veoma ograničen. Kompletne ekonomske analize ni do danas nijesu objavljene, pa se postavlja pitanje na osnovu čega su kreirana predloženja rješenaj i šta to resorno Ministarstvo uporno želi da sakrije od građana Crne Gore.

MANS je do sada, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, zatražio sve ekonomske analize na osnovu kojih su rađene projekcije, ali nije odgovoreno ni na jedan zahtjev.

MANS ovim putem poziva resorna ministarstva ekonomije i uređenja prostora da što hitnije javnosti na uvid stave sva dokumenta i prezentuju informacije iz kojih se može vidjeti šta je konkretno interes države i koje konkretno koristi će imati građani Crne Gore od ovog projekta.

Ines Mrdović
Programski asistent za urbanizam

Komentari su isključeni.