MANS i Green Home dostavili Delegaciji EU izvjestaje o TE Pljevlja

0

Nevladine organizacije MANS i Green Home dostavile su predstavnicima Evropske unije (EU) u Podgorici izvještaj o ekonomskoj neisplativosti projekta izgradnje Drugog bloka Termoelektrane (TE) u Pljevljima i studiju o troškovima zdravlja i broju prijevremenih smrti koje bi tokom 40 godina rada prouzrokovala nova TE, kako bi najviše predstavnike međunarodne zajednice u zemlji upoznali sa tim kontroverznim projektom, a posebno sa činjenicom da može biti uvod u dodjelu državne pomoći suprotno strogim zahtjevima EU.

Kao kandidat za punopravno članstvo Crna Gora je dužna da poštuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisala sa EU, pa bi svaka nedozvoljena državna pomoć predstavljala njegovo direktno kršenje.

S tim u vezi je posebno zabrinjavajuće što Vlada i Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) mjesecima pregovaraju iza zatvorenih vrata sa predstavnicima češke kompanije Škoda Praha o uslovima finansiranja projekta za koji se najavljuje izdavanje državnih garancija, a očekuje se da će Vlada, zbog neisplativosti investicije, na teret potrošača subvencionirati cijenu električne energije iz nove TE.

Takođe, Crna Gora je dužna da poštuje i čitav niz evropskih direktiva iz drugih oblasti koje se povezuju sa projektom Drugog bloka, prije svega u dijelu zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Ovo je naročito značajno kada se ima u vidu da iz EU kontinuirano stižu jasne poruke da treba smanjiti emisije ugljen dioksida i postepeno napuštati proizvodnju električne energije iz termoelektrana.

Međutim, crnogorskoj javnosti do danas ne samo da nijesu predočene elementarne informacije o uticaju nove TE na životnu sredinu i zdravlje ljudi, već u Vladi nemaju nikakve procjene o tome koliko bi projekat Drugog bloka mogao usporiti ili čak zaustaviti pregovarački proces zemlje u evropskim integracijama i dobijanju članstva u EU.

Takođe, fingiranje transparentnosti i participativnosti je konstanta koja godinama odlikuje rad crnogorske Vlade, pa tako domaća javnost ne može da utiče ni na jedan strateški projekat, niti da dobije osnovne informacije o njegovoj realizaciji, iako to građani plaćaju sopstvenim novcem, često u iznosima koji se mjere stotinama miliona eura. Taj problem je prepoznala i EU pa se u godišnjim izvještajima o napretku Crne Gore kontinuirano naglašava da Vlada treba da jača transparentnost i uključenost zainteresovanih strana.

Zbog toga će MANS i Green Home dokumentaciju o Drugom bloku dostaviti i pojedinim poslaničkim grupama u Evropskom parlamentu kako bi ih upoznali s namjerom Vlade da krene u još projekat koji je jednako rizičan i za ekonomiju zemlje i za životnu sredinu, a što bi moglo rezultirati kršenjem međunarodno preuzetih obaveza Crne Gore iz procesa evropskih integracija i njenog pridruživanja EU.

MANS i Green Home su ranije pozvali Vladu da obustavi realizaciju projekta Drugog bloka, sve dok ne bude izrađena sveobuhvatna i nezavisna studija koja bi pokazala uticaj buduće termoelektrane na zdravlje ljudi, te bilo procijenjeno koliko bi u narednim decenijama iznosili troškovi zdravlja i socijalni izdaci zbog prijevremenih smrti i različitih oboljenja uzrokovanih radom novog bloka.

Greenpeace je troškove zdravlja, koji će pasti na teret svih poreskih obveznika, procijenio na 2,5 milijardi eura tokom 40 godina rada drugog bloka. Troškovi izgradnje, finansiranja i povezanih ulaganja (otvaranje rudokopa, rekultivacija, rekonstrukcija postojeće termoelektrane, troškovi ugljen dioksida) premašiće milijardu eura, iako Vlada i EPCG prikazuju samo troškove gradnje drugog bloka i nabavke opreme.

MANS i Green Home

Komentari su isključeni.