MANS nezakonito isključen iz Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23

0

Predstavnik MANS-a, Vuk Maraš je jednostranom odlukom ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića uklonjen iz Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23, što cijenimo kao očiglednu namjeru da se tema borbe protiv korupcije u ovom poglavlju na najbrutalniji način marginalizuje. I pored činjenice da u radnoj grupi za poglavlje 23 nema niti jednog predstavnika nevladine organizacije koje ima makar i približno iskustvo kada je u pitanju borba protiv korupcije, ministar Pejović je odlučio da MANS ne treba da bude dio Radne grupe.

Ministarstvo evropskih poslova je još početkom februara raspisalo javni poziv za NVO da predlože članove u Radnu grupu za 23. pregovaračko poglavlje, a ubrzo nakon toga i utvrdilo listu od četiri predstavnika nevladinih organizacija koja su se prijavila za ovu radnu grupu, među kojima je bio i predstavnik MANS-a. Skoro dva mjeseca nakon objavljivanja liste, Vlada je konačno donijela odluku o izboru članova u kojoj se navodi da je predstavnik MANS-a izabran u Radnu grupu. Ubrzo nakon toga, na predlog ministra Aleksandra Andrije Pejovića odluka izmijenjena, a Vuk Maraš isključen i zamijenjen Jovanom Marović, predstavnicom druge nevladine organizacije. Ovo je urađeno bez ikakvog pisanog ili bilo kakvog drugog obrazloženja.

Ministar Pejović je sasvim dobro informisan o kredibilitetu MANS-a, našim dosadašnjim rezultatima u borbi protiv korupcije na najvišem nivou i u upravo onim oblastima koje je Evropska komisija u svojim dokumentima o Crnoj Gori označila kao posebno osjetljivim na korupciju. Pejović sasvim dobro zna da u zemlji ne postoji NVO, pa ni bilo koja državna institucija koja ima intenzivniju interakciju sa tužilačkom organizacijom, niti postoji adresa u zemlji sa koje je došlo više krivičnih prijava, studija slučaja i istraživačkih priča o korupciji u urbanizmu, javnim nabavkama, privatizaciji, energetici, lokalnoj upravi, o konfliktu interesa i nezakonitom bogaćenju, izbornim zloupotrebama i političkoj korupciji.

Iako smo svjesni da upravo ovakvi rezultati ne kvalifikuju MANS i njenog predstavnika za rad u grupi po receptu koji su zamislili Pejović i njegovi nadređeni, biće zanimljivo čuti čime će ministar opravdati donošenje ovakve odluke, prije svega pred međunarodnom javnosti.

Vlada je do sada više puta pokazala na koji način se odnosi prema radu ove Radne grupe i stoga nam je razumljivo da Pejović ne želi da se predstavnik MANS-a nađe u radnoj grupi jer bi to bio kraj fingiranju podataka o sprovođenju reformi, naročito onih koji se odnose na borbu protiv korupcije na visokom nivou.

Na kraju, posebno zabrinjava činjenica da je upravo ministar evropskih poslova i glavni pregovarač sa Evropskom unijom, svojim nezakonitom postupanjem pokazao da nije puno naučio o evropskim vrijednostima i potrebama da se kroz institucionalni dijalog i saradnju obezbijede rezultati reformi koje Crna Gora godinama unazad sprovodi u cilju priključenja Evropskoj uniji.

Zbog činjenice da je Pejović potpuno nezakonito, bez ikakvih kriterijuma i obrazloženja, na samoj sjednici Vlade uklonio iz Radne grupe jedino predstavnika MANS-a, podnijećemo tužbu protiv takve odluke i tražiti od Upravnog suda da obezbijedi zakonito postupanje Ministarstva evropskih poslova i Vlade Crne Gore.

MANS

Komentari su isključeni.