MANS održao sastanak sa predstavnicima više političkih partija

0

MANS je danas održao sastanak sa predstavnicima više parlamentarnih političkih partija vezano za praćenje predstojećih lokalnih izbora, kako bismo od njih dobili dodatne informacije o ključnim problemima vezanim za neregularnosti tokom izbornog dana koje bi naši posmatrači trebalo da pokriju.

Sastanku su prisustvovali poslanici Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative, Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije, Branka Bošnjak iz Demokratskog Fronta i Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore, ali i drugi predstavnici partija – Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije, Zdravko Šoć iz Liberalne partije i Predrag Kažić iz Pozitivne Crne Gore.

IMG_4055

Predstavnici političkih partija ukazali su na brojne neregularnosti koje se mogu desiti tokom izbornog dana, kako na samim biračkim mjestima tako i u njihovoj neposrednoj blizini.

Iz nekih partija nam je skrenuta pažnja da se na biračkim mjestima često dešava nezakonito vođenje evidencije o izašlim biračima, na šta se treba posebno fokusirati, pogotovo u dijelu nedozvoljenog korišćenja mobilni telefona i ostalih elektronskih uređaja od strane članova biračkih odbora, opunomoćenih predstavnika izbornih lista ili drugih lica. Iz političkih partija su nas takođe upozorili da se često, preko poziva na glasanje, koji se nakon izvršenog glasanja bacaju, može voditi nezakonita evidencija izašlih birača pa je posebnu pažnju potrebno obratiti i na taj aspekt.

IMG_4052

Takođe, upozorili su nas i da se uoči izbora ne vrši adekvatna raspodjela poziva za glasanje i da svi građani prije izbora ne dobijaju poziv za glasanje, kako bi se pokušalo spriječiti da neki građani izađu na izborni dan i glasaju za političku opciju koja nije bliska onoj koja kontroliše lokalnu samoupravu. Prema riječima nekih predstavnika političkih partija, ova pojava posebno je izražena u Podgorici, za koju po njihovim riječima nema javno dostupnih informacija o tome koja lica vrše distribuciju poziva za glasanje građanima.

Iz političkih partija su nas upozorili i da se na biračkim mjestima često dešava neadekvatno korišćenje nevidljivog spreja i UV lampe, te da se nertijetko birači koji glasaju prskaju na pogrešan način, što bi im omogućilo da ponovo glasaju na nekom drugom biračkom mjestu. Takođe, ukazano nam da je birački odbor na nekim biračkim mjestima odmah po dolasku prskao birače nevidljivim sprejom, pa ukoliko oni nisu bili upisani u birački spisak na to biračko mjesto, što se tek kasnije moglo utvrditi, ta lica nisu mogla uopšte da glasaju bilo gdje, jer im je nevidljivi sprej već bio nanijet na prst.

IMG_4056

Predstavnici nekih političih partija su nam ukazali i da na nekim biračkim mjestima predsjednici biračkog odbora često ne unose u zapisnik primjedbe članova biračkog odbora, što je suprotno zakonu i na šta takođe treba da se obrati posebna pažnja jer to može ugroziti regularnost cijelog izbornog procesa.

Predstavnici nekih partija su nas informisali da je do sada posebno problematično bilo glasanje putem pisma, pogotovo onda kada su zahtjeve za glasanje putem pisma za više desetina birača donosili partijski aktivisti. Novim zakonom je ova praksa onemogućena, ali je potrebno obratiti pažnju na to kako će se sprovoditi nove zakonske odredbe i spriječiti sve eventualne zloupotrebe koje se mogu desiti na izborni dan.

IMG_4054

Na kraju, iz nekih partija smo informisani da su se dešavale ozbiljne neregularnosti u dijelu obrazovanja biračkih odbora, pa im je uskraćeno pravo da na nekim biračkim mjestima imaju svoje predstavnike, što dovodi do sumnje da se baš na tim biračkim mjestima spremaju veće neregularnosti i da na njih treba obratiti posebnu pažnju.

MANS će sjutra, u okviru konsultacija sa partijama, održati još jedan sastanak i to sa predstavnicima Albanske koalicije koji danas nisu mogli da prisustvuju, ali koji žele da nam skrenu pažnju na specifične izborne neregularnosti na biračkim mestima koja su od njihovog posebnog interesovanja, kako bismo i taj dio mogli na adkvatan način da pokrijemo na sami izborni dan.

Na sve izborne neregularnosti koje se mogu desiti na izborni dan, a na koje su nam predstavnici partija ukazali, MANS će obratiti posebnu pažnju kako bi se obim zloupotreba smanjio a samim tim izbori učinili zakonitijim u odnosu na prethodne, što je jedan od ključnih uslova za vraćanje povjerenja građana u izborni proces.

Vuk Maraš,
Direktor Monitoring Programa

Komentari su isključeni.