MANS podnio 16 prijava Državnoj izbornoj komisiji

1

Iako Zakon o finansiranju političkih partija zabranjuje javno oglašavanje konkursa za zapošljavanje i zapošljavanje u državnim i lokalnim organima od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, veliki broj institucija ova ograničenja nije poštovao.

Zbog toga je MANS do sada podnio 16 prijava Državnoj izbornoj komisiji protiv odgovornih lica u institucijama koje su vršile javna oglašavanja slobodnih radnih mjesta ili zapošljavala lica suprotno Zakonu.

Prijave su podnijete protiv odgovornih u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore koji je oglašavao slobodna radna mjesta u državnim i lokalnim organima u dnevnoj štampi. Osim Zavoda prijave su podnijete i protiv odgovornih lica u Upravi za kadrove i institucija u čije su ime objavljivali konkurse za zapošljavanje: Ministarstva unutrašnjih poslova (raspisan konkurs za samostalnog namještenika III u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije), Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (raspisan konkurs za tri radna mjesta – Samostalni namještenik I u Službi za finansijske poslove, Samostalni službenik I za javne nabavke i Samostalni namještenik III u Službi za finansijske poslove i Ministarstva pravde i ljudkih prava (raspisan konkurs za samostalnog namještenika i šefa kabineta) kao i protiv Komisije za sprečavanje sukoba interesa (raspisan konkurs za jednog pripravnika).

Prijave su podnijete i protiv odgovornih u prijestonici Cetinje (raspisan konkurs za samostalnog savjetnika III za mlade) i Opštini Budva (raspisan konkurs za samostalnog savjetnika za praćenje investicija).

I u javnim preduzećima je bilo oglašavanja radnih mjesta, pa smo tako podnijeli prijave protiv odgovornih lica u: JP Vodovod i kanalizacija-Ulcinj (raspisan konkurs za jednog pripravnika), JP Javno komunalno preduzeće –Cetinje (raspisan konkurs za pet fizičkih radnika) i Željezničkoj infratrukturi Crne Gore (Raspisan konkurs za devet osoba – pet pripravnika (dva u Podgorici, i po jedan u Kolašinu, Baru i Bijelom Polju), samostalni referent za zastupanje, pružni radnik u Kolašinu kao i dvije higijeničarke perona i prostorija u Podgorici.).

Prijave zbog oglašavanja radnih mjesta su podnijete i protiv odgovornih u JPU Ljubica Popović-Podgorica (raspisan konkurs za jednog pripravnika), JU Osnovna Škola Vlado Milić (raspisan konkurs za profesora engleskog jezika i književnosti), JU Gimnazija Milo Dobrašinović (raspisan konkurs za jednog pripravnika), JU Osnovna Škola Mustafa Pećanin-Rožaje (raspisan konkurs za jednog profesora razredne nastave), JU Osnovna Škola Bać-Rožaje (raspisan konkurs za jednog pripravnika), JU Osnovna Škola Marko Miljanov-Bijelo Polje (raspisan konkurs za jednog pripravnika).

Zakon o finansiranju političkih partija predviđa da će sva odgovorna lica u institucijama koja prekrše zabranu oglašavanja radnih mjesta i/ili zapošljavanja novih lica u toku predizborne kampanje biti kažnjena novčano od 200 do 2.000 eura i to za svaki slučaj kršenja Zakona.

MANS je tokom cijele prethodne nedelje podnosio inicijative Državnoj izbornoj komisiji zbog kršenja zabrana javnog oglašavanja radnih mjesta i zapošljavanja u institucijama, DIK do sada nije postupio ni po jednom slučaju.

Imajući u vidu da je zapošljavanje u predizborne svrhe težak prekršaj koji svi građani moraju da plaćaju od svojih poreza, ali i da je zahtjev iz procesa EU integracija da se profesionalizuje i racionalizuje javna uprava, pozivamo Državnu izbornu komisiju da hitno razmotri sve podnijete inicijative, pokrene prekršajne postupke protiv odgovornih lica, i na taj način spriječi dalju zloupotrebu procesa zapošljavanja u državnoj upravi i lokalnim samoupravama u funkciji predizborne kampanje.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring Programa

1 Comment

  1. ZAMOLIO BI VAS DA PROVJERITI I KONKURS ZA DIREKTORA TURISTICKE ORGANIZACIJE ULCINJ I BEZBROJ ZAPOSLENJA OVIH DANA U JKP/ULCINJ.

    Unapred hvala,
    Pozdrav