MANS podnio krivičnu prijavu protiv Radonjića

0

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je danas krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Sretena Radonjića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj jer je odbio da pokrene postupak u kojem bi se utvrdilo da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Zakon o sprječavanju korupcije kada nije prijavio poklon od Atlas banke od najmanje 16.741,24 eura.

Prijava je podnijeta specijalnom tužiocu za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.

Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije

U obrazloženju prijave navodi se da je Radonjić zloupotrebom službenih ovlašćenja i nevršenjem službene dužnosti, bez obrazloženja i bez sprovođenja zakonom propisanog postupka, odbio kao neosnovan zahtjev NVO MANS za pokretanje postupka utvrđivanja povrede odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na izvještaje o prihodima i imovini i na nezakonito primanje i neprijavljivanje poklona javnog funkcionera Mila Đukanovića.

MANS je danas Upravnom sudu podnio i tužbu protiv ASK-a kojom traži da se rješenje ASK-a, kojim je odbijen zahtjev MANS-a, poništi zbog „bitnih povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava“.

U MANS-ovom zahtjevu za pokretanje postupka protiv Đukanovića, ukazano je da Đukanović u svom izvještaju o prihodima i imovini, u dijelu “prihoda, premija i dobitaka ostvarenih na osnovu drugog posla, djelatnosti, aktivnosti rente ili drugih izvora”, nije naveo prihod ostvaren po osnovu poklona od Atlas banke.

MANS podsjeća da je u novinskom tekstu “Knežević preko Atlas banke pokrivao i Milove lične račune”, objavljenog u “Vijestima” 22. januara 2019. godine navedeno da je Đukanović imao VIP rivolving karticu Atlas banke broj 505000000000432691 koju je koristio za plaćanje ličnih troškova. Ovom karticom Đukanović je uzimao i koristio novac bez ograničenja i bez odgovorajućih garancija.

U tekstu su navedeni i prikazani pismeni dokazi koji potvrđuju da je dug koji je Đukanović napravio korišćenjem ove kartice plaćen iz aktive Atlas banke, odnosno da je izmiren preko ugovora o prenosu osnivačkog udjela u firmi Rekreaturs Budva Atlas banci. Udio u Rekreatursu ustupile su Atlas banci firme Atlas Invest iz Podgorice i VB Holding sa Kipra.

Takođe, ukazano je da se radi o poklonu koji Đukanović, u smislu člana 16 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije, kao javni funkcioner nije smio da primi i koji je, na osnovu člana 17 istog zakona, bio dužan da odbije, da sačini izvještaj i dostavi ga organu vlasti u kome vrši funkciju i da poklon vrati ili preda u državnu imovinu, što nije uradio.

Ovaj poklon nije evidentiran i dostavljen Agenciji za sprječavanje korupcije u smislu obaveze propisane članom 19 istog zakona.

„Agencija nije uopšte pokrenula postupak po podnešenom zahtjevu, od javnog funkcionera Mila Đukanovića nije tražila pisano izjašnjenje na navode iz zahtjeva, nije utvrđivala ni jednu činjenicu i okolnost u ovom predmetu, nije izvela ni jedan dokaz ili sprovela usmenu raspravu i Radonjić nije nakon zakonito sprovedenog postupka donio odluku da li je Milo Đukanović povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije“, navodi se u krivičnoj prijavi.

Iz navoda prijave i dokaza priloženih i predloženih prijavom utvrđuje se da je prijavljeni iskorišćavanjem službenog položaja, odnosno nevršenjem službene dužnosti i odbijanjem zahtjeva bez sprovođenja zakonom propisanog postupka i uz potpuno ignorisanje svih navoda zahtjeva, pribavio korist Milu Đukanoviću u vidu izbjeganja odgovornosti za kršenje Zakona o sprječavanju korupcije.

MANS

Komentari su isključeni.