MANS podnio krivicnu prijavu Specijalnom tuzilastvu zbog tendera za Buljaricu

0

MANS je danas Specijalnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv 29 lica, članova Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta Buljarica, uključujući predsjednika i zamjenika Savjeta Mila Đukanovića i Vujicu Lazovića, zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja i prevare prilikom raspisivanja javnog poziva za valorizaciju Buljarice.

Oni se sumnjiče da su nezakonito i prekoračenjem službenih ovlašćenja raspisali Javni poziv za učešće na međunarodnom tenderu za valorizaciju lokaliteta Buljarica, koji je objavljen 12. maja ove godine, jer je značajan dio imovine koja je predmet javnog poziva u privatnom vlasništu, čime Vlada direktno zadire u pravo nepovredivosti privatne svojine koje je garantovano Ustavom Crne Gore.

Pored toga, značajan dio imovine koja je predmet javnog poziva je opterećen raznim teretima, odnosno dio parcela se nalazi pod sudskim sporovima, hipotekama, određeni broj je država izdala trećim licima uz koncesionu naknadu, dok se dio nalazi u svojinskom režimu šuma ili morskog dobra.

Vlada je neovlašćeno oglasila prodaju imovine velike vrijednosti koja je u privatnom vlasništvu ili je opterećena, ne dajući ponudu za pravo preče kupovine koje imaju suvlasnici po zakonu, ne utvrđujući ni javni interes u postupku, niti nadoknadu koja bi se vlasnicima isplatila. Realizacijom posla suvlasnicima imovine koja se prodaje i daje u zakup bila bi pričinjena materijalna šteta i teže povrijeđeno osnovno ljudsko pravo na mirno uživanje imovine.

Istovremeno, potencijalni učesnici tendera dovedeni su u zabludu da imovina koja se nudi nije isključivo vlasništvo države Crne Gore, pa bi realizacija tendera dovela do nesagledivih štetnih posljedica po državu i nastupanje štete koja bi se teško mogla nadoknaditi.

Takođe, Vlada je tenderom ponudila zakup akvatorijuma od oko 585 hiljada metara kvadratnih, bez prostornog određenja u vidu poteza navedene površine, pravca prostiranja, koordinatnih tačaka, parcelacijskog određenja ili drugog elementa za individualizaciju, određivanje ili odredivost ove površine mora kao nepokretnosti koja je predmet ugovora o dugoročnom zakupu na 90 godina.

Javni poziv ne pominje ni obavezujuću procjenu uticaja na životnu sredinu, iako je za takav pravni posao preduslov izrada studije uticaja na životnu sredinu, shodno Zakonu o zaštiti životne sredine. Ovo posebno jer se radi o suptilnom biodiverzitetu budući da Buljarica zadovoljava tri od devet kriterijuma Ramsarske konvencije kao jedinstvena, rijetka i reprezentativna močvara na Istočnoj obali Jadrana.

Vlada je javnim pozivom oglasila prodaju zemljišta po početnoj cijeni od 108 miliona eura ili 22 eura po kvadratu, a kupac mora biti vlasnik, suvlasnik ili operater hotelskog brenda od najmanje dva hotela sa četiri zvjezdice. Cijena zakupa je dva eura po kvadratu zemljišta godišnje i 1,77 eura po kvadratu akvatorijuma.

MANS očekuje da tužilaštvo najhitnije zaustavi Vladinu namjeru otimanja imovine građanima i njenog najnovijeg pokušaja uzdizanja iznad Ustava i zakona ove države, kako bi bila spriječena ogromna šteta i rasporodaja vrijednih državnih resursa u bescjenje.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS-a

Komentari su isključeni.