MANS podnio tužbu protiv Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

0

MANS je danas Upravnom sudu Crne Gore podnio tužbu protiv Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odbijanja da nam dostavi traženu dokumentaciju o tenderskom postupku za turističku valorizaciju uvale Valdanos.

MANS je 04. februara Savjetu podnio set zahtijeva za pristup informacijama koje se odnose na tenderski postupak za Valdanos. Konkretno, MANS je tada od Savjeta zatražio kopije odluke o davanju u zakup Valdanosa kompaniji Cubus Lux, izvještaja Tenderske komisije o sprovedenom tenderu, investicionog plana i bankarskih garancija, kao i dokaz o pozitivnom poslovanju Cubus Lux-a i raspolaganju odgovarajućim kapitalom, kao uslovima za kvalifikaciju na tenderu.

Nakon što više od dvije sedmice nismo dobili bilo kakav odgovor od Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, 22. februara smo još jednom podnijeli identičan zahtijev. Kako Savjet nije odgovorio ni na ovaj zahtijev, stekli su se zakonski osnovi za podnošenje tužbe Upravnom sudu, što je MANS danas i učinio.

Smatramo da je ovako ponašanje Savjeta za privatizaciju i kapitalne objekte apsolutno neprihvatljivo i ne doprinosi povećanju transparentnosti i kontroli kompletnog procesa privatizacije u Crnoj Gori, što je problem koji je prepoznat i od strane Evropske komisije.

Naime, u izvještaju o napretku Crne Gore u EU integracijama za prošlu godinu se eksplicitno navodi da postoji zabrinutost u vezi sa nadgledanjem privatizacionih procesa. Takođe u dijelu koji se bavi sektorima koji su osjetljivi na korupciju, privatizacija navodi kao jedna od rizičnih oblasti.

Kada jedna ovakva ocjena dođe i od MANS-a, a u slučaju Valdanosa bude potkrijpljena i konkretnim podacima, onda se MANS optužuje za negativnu kampanju i tjeranje investitora, što smatramo da je krajnje licemjerno.

Jučerašnja izjava premijera Igora Lukšića da se oko Valdanosa vodi negativna kampanja nas je podsjetila na vrijeme kada je MANS počinjao svoju istragu u slučaju Zavala kada je Svetozar Marović tvrdio da se vodi kampanja protiv grada Budve, njegove porodice i prijatelja. Smatramo da je neprimjereno u nedostatku argumenata korisititi takav vokabular, a nadali smo se da to jedan od obrazaca ponašanja Vlade koje Lukšić neće nastaviti da njeguje.

Dobro je što Premijer Lukšić osjeća brigu za radna mjesta i ekonomski razvoj lokalnih zajednica, ali nažalost, krivca za trenutnu situaciju kada su u pitanju rezultati privatizacije će morati potražiti na drugom mjestu.

MANS ovim putem još jednom poziva Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte da, ako već nemaju što da kriju, odmah objave svu tendersku dokumentaciju vezanu za valorizaciju Valdanosa.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.