MANS podržava formiranje privremenog odbora za nadzor primjene izbornog zakonodavstva

0

Izbori01MANS apsolutno podržava formiranje privremenog odbora za nadzor nad radom državnih i organa državne i lokalne uprave u pogledu dosljednje primjene relevantnog izbornog i drugog zakonodavstva, jer sve ono što se dešavalo tokom posljednjih lokalnih izbora je pokazalo da postoji ogroman prostor za unaprijeđene povjerenja u izborni proces.

Posljednji izbori su pokazali ne samo da je relevantno zakonodavstvo nefunkcinionalno, već prije svega da postiji ogroman problem kada je u pitanju politizacija organa nadležnih za praćenje izbora, kako opštinskih, tako i državne izborne komisije, te potpuno izvrgavanje ruglu same svrhe njihovog postojanja.

Način na koji su pomenute institucije odlučivale po zvaničinim prigovorima na regularnost izbora u Podgorici i danilovgradu je potrvrdio snažnu potrebu za određenim kontrolnim mehanizmima koji bi korigovali i onemogućili potpunu politizaciju njihovog rada.

Imajući u vidu njihove dosadašnje rezultate, smatramo da postoji jasna potreba ne samo da se ojačaju njihovi kapaciteti za procesuiranje velikog broja prigovora, već i da se dodatnom kontrolom njihovog rada obezbijedi da se odluke donose u skladu sa zakonom i propisima a ne u skladu sa partijskom direktivom i političkom matematikom.

Dodatna kontrola je potrebna imajući u vidu i suspenziju gotovo cijelog Zakona o finansiranju političkih partija, odnosno onog dijela koji e bio dizajniran da prevetivno utiče na političku zloupotrebu državnog novca. Nakon odluke Ustavnog suda, jedan veliki prostor za zloupotrebu je ostao nepokriven te i u tom smislu je više nego dobro da na nivou parlamenta imamo nekoga ko će budno motriti i na taj dio izbornog procesa.

Konačno, uloga tužilaštva koja je presudna za kreiranje atmosfere da se krađa izbora i kršenje zakona ne isplati, je kada je u procesuiranje političke korupcije bila zanemarljiva. Ova institucija kao bitna karika za uspostavljanje vladavine prava u ovoj oblasti je potpuno zakazala i samo zahvaljući tužilaštvu, i dalje postoji ogroman prostor zazloupotrebe, te se i dalje srećemo sa primjerima teške političke korupcije koja i dalje prolazi nekažnjeno

U skladu sa svime navedenim, razumljv nam je otpor Demokratske partiije socijalista kada je u pitanju formiranje ovog tijela jer su upravo njhovi funkcioneri ključni razlog potrebe da se Skupština Crne Gore bavi ovim problemom. Takav je bio slučaj sa Anketnim odborom, radnom grupom za izgradnje provjerenja u izborni proces i sada nakon lokalnih izbora gdje su masovno zabilježene nepravilnosti na gotovo svim biralištima, što je i iniciralo potrebu za dodatnom kontrolom sprovođenja izbornog procesa.

MANS

Komentari su isključeni.