MANS pozvao premijera da zakaže sjednicu Savjeta za privatizaciju

0

MANS je danas pozvao premijera Igora Lukšića da hitno zakaže sjednicu Savjeta za privatizaciju na kojoj bi bila razmatrana revizija Odluke o davanju u dugoročni zakup uvale Valdanos kompaniji Cubus Lux.

Premijeru i predsjedniku Savjeta za privatizaciju smo predložili da, u skladu sa novom politikom transparentnosti rada Vlade, sjednicu otvori za medije i pozove nevladine organizacije koje su do sada ukazivale na neregularnosti u slučaju Valdanos.

U pismu koje je MANS dostavio Lukšiću zajedno sa finansijskim izvještajima kompanije Cubus Lux, iskazali smo zabrinutost da prvorangirana kompanija nije zadovoljila ni osnovne uslove iz tendera, kao i sumnju da je kompletan posao oko realizacije tendera sproveden u najmanju ruku nestransparentno i uz kršenje bitnih odredaba tenderskog postupka.

Finansijski izvještaji Cubus Lux-a koji su od danas dostupni i na sajtu MANS-a (anewsite.mans.co.me) pokazuju da je ta kompanija u kontinuitetu poslovala sa gubitkom, da nema potrebnog iskustva u hotelijerstvu, te da ne ispunjava uslove koji se odnose na veličinu ukupnog prometa, kao i kapitala kojem upravljaju.

Očekujemo da Lukšić neće imati ništa protiv toga da se konačno utvrde sve činjenice koje su dovele do toga da se Ugovor o dugoročnom zakupu Valdanosa dodijeli kompaniji koja očigledno ne zadovoljava ni osnovne uslove iz tendera.

MANS je danas finansijske izvještaje dostavio i Predsjedniku Skupštine Crne Gore, Ranku Krivokapiću jer smo cijenili da zbog toga što se nalazi na čelu institucije koja prevashodno ima kontrolnu funkciju izvršne vlasti, mora biti detaljno informisan o tome na koji način se raspolaže državnom imovinom. MANS je Krivokapića pozvao da preduzme sve one mjere koje mu kao Predsjedniku Parlamenta stoje na raspolaganju kako bi se u slučaju Valdanos obezbijedilo puno poštovanje zakona i javnog interesa.

Finansijski izvještaji su dostavljeni i Vrhovnom državnom tužiocu, Ranki Čarapić kao dopuna krivične prijave koju je MANS prethodne sedmice podnio protiv Vujice Lazovića zbog sumnje da je u postupku donošenja odluke o Valdanosu zloupotrijebio službeni položaj.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.