MANS će dostaviti finansijske izvještaje premijeru Igoru Lukšiću i državnom tužiocu Ranki Čarapić

0

MANS će početkom naredne sedmice Premijeru i predsjedniku Savjeta za privatizaciju Igoru Lukšiću i Vrhovnom državnom tužiocu Ranki Čarapić dostaviti finansijske izvještaje “Cubus Lux-a”, kompanije koja je pobijedila na tenderu za dugoročni zakup uvale Valdanos kraj Ulcinja.

Finansijski izvještaji koji obuhvataju sve kompanije Cubus Lux-a će od ponedjeljka biti dostupni i na sajtu MANS-a (anewsite.mans.co.me) nakon čega će kabinet Vujice Lazovića, nadamo se, konačno prestati sa manipulacijama i obmanom crnogorske javnosti.

Izvještaji koji pokrivaju period od 2003. do 2010. godine pokazuju da je britanska komapnija “Cubus Lux” samo jedne godine poslovala sa profitom, što je automatski diskvalifikuje sa tendera za zakup Valdanosa.

Gubitak za 2003. godinu je iznosio 265.000 funti, za 2004. godinu 453.000 funti, za 2005. godinu 497.000 funti, dok je u periodu 2006 – 2007. godinu ukupni gubitak bio na nivou od oko 130.000 funti. Izvještaj koji je urađen 31. marta 2008. godine za prethodni period pokazuje da je kompanija poslovala sa profitom od oko 4.9 miliona funti. Nakon te godine, izvještaji koji su izrađeni u martu 2009. i 2010. godine, pokazuju da je kompanija ponovo ušla u gubitke koji se iz godine u godinu povećavaju.

Posljednji polugodišnji izvještaj koji je urađen u septembru 2010. godine je takođe pokazao gubitke na nivou od 1.4 miliona funti.

Iz navedenih podataka je sasvim jasno da Cubus Lux nije mogao zadovoljiti uslov da u zadnjih 5 kalendarskih godine, tri godine posluje bez gubitaka.

Nažalost, ovo jesu činjenice, ma koliko Vujica Lazović pokušavao da izmanipuliše javnost.

Što se tiče deset kompanija koje posluju u sklopu Cubus Lux-a, na koje se poziva Vujica Lazović, posljednji finansijski izvještaji pokazuju da su sve kompanije poslovale sa gubitkom kao i da Cubus razmatra opciju da proda najmanje dvije kompanije u Hrvatskoj i to projekat Olive Island marine i kazino u Puli. Izvještaj takođe pokazuje da Cubus Lux ima problema i sa otplatom višemilionskih kredita ka Hypo Alpe Adria Banci i Erste banci.

Što se tiče bankarskih garancija za razvoj projekta i zakupninu, bilo bi dobro ukoliko bi poptredsjednik Vlade Lazović mogao sa njima da upozna javnost Crne Gore jer je njihovo postojanje u najmanju ruku dovodi u pitanje. U svojoj izjavi od prošlog petka Lazović je rekao da “u okviru Ugovora postoje garancije, kojima će biti pokrivene sve aktivnosti na projektu”. Samo dan ranije” iz Vlade smo čuli da “u slučaju da Vlada ne dobije garancije Ugovor sa ovom kompanijom neće biti zaključen, pa se bi bilo neophodno na čujemo konačno da li garancije postoje ili ne.

Istovremeno, u izvještajima Cubus Lux-a nakon tendera se navodi da “kompanija i dalje treba da obezbijedi sredstva kojima će finansirati projekat, kao i da očekuje da će kredite uspjeti da dobije od lokalnih crnogorskih banaka”. Ovo su samo neke od nelogičnosti kojima bi Vrhovni državni tužilac mogao da se pozabavi.

Smatramo da će i sami finansijski izvještaji Cubus Lux-a biti dovoljni predsjedniku Savjeta za privatizaciju Igoru Lukšiću da pokrene postupak poništavanja odluke o davanju u dugoročni zakup uvale Valdanos.

Pored toga, MANS će tokom naredne sedmice o slučaju Valdanos detaljno obavijestiti i relevante međunarodne institucije koje prate situaciju u Crnoj Gori.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.