MANS prijavio Abazovića i Adžića zbog puta u Emirate

0

 

NVO MANS predao je danas Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) zahtjeve za pokretanje postupka protiv Dritana Abazovića, potpredsjednika Vlade Crne Gore i Filipa Adžića, njegovog savjetnika, a sve zbog toga što nisu odbili poklon u vidu plaćenog putovanja i troškova boravka u Dubaiu i Abu Dabiu (UAE) u decembru prošle godine.

FOTO: Instagram

Naime, tada su Abazović i Adžić boravili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima o trošku Mohameda Al Šaibanija, koji je na čelu Kraljevskog suda i izvršni direktor „Investment Corporation of Dubai“ (ICD), kompanije koja je vlasnik Porto Montenegra u Tivtu.

Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, javnim funkcionerima je zabranjeno primanje poklona mimo protokolarnih, i prigodnih – vrijednosti do 50 eura, a naročito poklona koji su u vezi sa vršenjem javne funkcije. Prema odredbama citiranog zakona, Abazović i Adžić su morali odbiti poklon u vidu plaćenog putovanja i troškova boravka, i o tome sačiniti pisani izvještaj, koji bi potom predali organu vlasti u kom vrše javnu funkciju, u ovom slučaju Vladi Crne Gore, odnosno Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore (GSV).

Abazović i Adžić ne samo da nisu odbili poklon, već isto nisu ni prijavili GSV-u, koji je nedavno predao evidenciju poklona ASK-u, u kojoj nema traga putovanju u UAE.

Potpredsjednik Abazović i njegov prvi saradnik su odbili da za Istraživački centar MANS-a odgovore na pitanja koja se odnose na vrijednost poklona koji su dobili, te koji su bili motivi njihovog domaćina da na takav način finansira njihov put i boravak u Emiratima.

Sa druges strane, ASK je prethodno propustio da samostalno otvori postupak, što jasno predviđa član 20 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije: „Na osnovu saznanja da je javni funkcioner primio poklon suprotno zakonu, Agencija sprovodi postupak u skladu sa ovim zakonom“.

Zbog svega navedenog, MANS je zvanično predao ASK-u zahtjeve za pokretanje postupka, a od agencije očekujemo da promptno istraži ove navode i pozove na izjašnjenje Abazovića i Adžića.

Egzotična putovanja najviših državnih funkcionera o trošku trećih lica je nešto što smo imali prilike da vidimo tokom vladavine prošlog režima, kao i praksu da nadležna ASK takva kršenja zakona ne procesuira. Tako javnost još uvijek čeka konačne odluke ASK-a po pitanju neprijavljenih putovanja Mila Đukanovića i Branimira Gvozdenovića u Dubai i Sen Trope, koja je finansirao odbjegli biznismen Duško Knežević.

Potrpredsjednik Vlade Abazović javnosti još uvijek saopštio stvarne razloge njegovog puta u Emirate, niti koliko je ukupno koštao boravak o trošku kompanije koja ima poslovne interese u Crnoj Gori. Javnost još uvijek nema odgovore ni na pitanja iz kojih je motiva Abazović prihvatio poklon za koji je morao znati da predstavlja kršenje Zakona o spječavanju korupcije.

MANS ovim putem još jednom poziva ASK da bez odlaganja ispita sve okolnosti vezane za Abazovićev put u Emirate, ali i da slične slučajeve koji su već godinama otvoreni pred Agencijom, konačno dovede do kraja.

MANS

Komentari su isključeni.