MANS traži da se objave dokumenta

1

HE AndrijevoNajava da će Vlada usvojiti Nacrt koncesionog akta za gradnju hidrocentrala na Morači, svega dvadesetak dana nakon okončanja javne rasprave o tom dokumentu, potvrđuje da se Vladi žuri da finalizuje zakonske pripreme, a da je kompletna javna rapsrava bila svojevrsno fingiranje demokratije i puko zadovoljavanje pravne forme.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je Ministarstvo ekonomije ekspresno utvrdilo izvještaj sa javne rasprave kako bi otvorilo put Vladi da usvoji Nacrt koncesionog akta, a da se sa druge strane već pola godine čeka na izvještaje Ministarstva uređenja prostora sa javne rasprave o Nacrtu Detaljnog prostornog plana i Strateške procjene uticaja.

Ovakvim redosljedom koraka se u potpunosti obesmišljava dalja rasprava o prostornom planu za sistem hidroelektrana na Morači, jer će se na taj način sva buduća rješenja prilagođavati onome što budu definisali koncesioni akt i ugovor sa budućim koncesionarom.

Sama javna rasprava o koncesionom aktu nije odgovorila na dva ključna pitanja – koliko će izgradnja hidrocentrala na Morači koštati građane Crne Gore i u kojoj mjeri će i da li će uopšte riješiti problem energetskog deficita.

Javnosti nisu predočeni ni jasni podaci o tome koliko će država godišnje prihodovati od izgrađenih brana, i dalje nije poznato koje tehničko rješenje je ponuđeno budućem koncesionaru, niti kakve će to imati posledice na područje na kojem je planirana gradnja.

Još od početka javne rasprave o budućim energetskim projektima u martu ove godine, MANS od Ministarstva ekonomije pokušava da na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, dobije studije na osnovu kojih je rađen projekat koje bi trebalo da pokažu ekonomsku opravdanost ulaska države Crne Gore u ovaj posao.

I pored zakonske obaveze, Ministarstvo ekonomije i dalje uporno odbija da nam dostavi tražena dokumenta bez kojih je dalja debata o hidroelektranama praktično besmislena, što je MANS i potencirao tokom trajanja javnih rasprava.

MANS je Upravom sudu već podnio 18 tužbi protiv Ministarstva zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama i odbijanja da nam se dostave podaci koji se odnose na energetske projekte.

S tim u vezi, apsolutno je neprihvatljivo nastaviti sa procesom usvajanja koncesionog akta i ugovora, sve dok se javnosti Crne Gore ne predoče stvarni razlozi za ulazak države u ovaj posao i objelodane stvarni interesi koji se pokušavaju upakovati u već nekoliko puta “prežvakanu” bajku o razvoju sjevera, novim radnim mjestima i opštem ekonomskom blagostanju nakon potapanja Morače.

MANS ovim putem još jednom poziva Ministarstvo ekonomije da konačno javnosti učini dostupnim sva dokumenta i studije na osnovu kojih je rađena ekonomska analiza isplativosti cjelokupnog projekta i konkretnim ciframa i rokovima potkrijepi priču o benefitima koje crnogorski građani mogu očekivati od bespovratne devastacije kanjona i rijeke Morače.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

1 Comment

 1. Sladjana Djukanovic

  Postovani, Ja sam Slađana Đukanović iz Instituta za medije CG. Za potrebe skole redim prakticni zadatak na temu nepostovanja Zakona o koncesijama o izgradnji HE na Moraci da li biste bili ljubazni da mi odgovorite na nekoliko pitanja?
  1. Zagovornici brana u Crnoj Gori često prozivaju ekologe da su protiv ekonomskog razvoja. Da li je i koliko izvjesno da će četiri brane na Morači donijeti dobit građanima Crne Gore i kolika će biti ta dobit?
  2. S obizrom da postoje brojne nesaglašenosti za zakonom, da li ste sta uradili povodom toga, da li ste vise instance obavijestili o negativnim posljedicama izgradnje HE?
  3. Ukratko vaše mišljenje o cjelokupnom projektu?
  Unaprijed zahvalna