Crna Gora na 69. mjestu sa indeksom korupcije 3,7

0

Transparency International, organizacija koja se bavi borbom protiv korupcije u preko 90 zemalja širom svijeta, danas je objavila godišnji izviještaj o Indeksu Percepcije korupcije (CPI) u svijetu. Izvještaj obuhvata 180 zemalja svijeta, rangirajući po nivou korupcije od 0 do 10, gdje se one sa indeksom nula, smatraju najkorumpiranijim.

Crna Gora se ove godine nalazi na 69. mjestu sa indeksom percepcije od 3,7, što predstavlja pad u odnosu na prošlu ogdinu kada je taj indeks bio 3,9. U odnosu na zemlje regiona, Crna Gora se nalazi iza Hrvatske i Makedonije, a i dalje je ispred Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Ono što je specifično jeste da su pomenute zemlje ili zadržale isto mjesto kao prošle godine ili ga unaprijedile, dok je Crna Gora jedina u regionu pogoršala svoj indeks percepcije u odnosu na 2009. godinu.

Tako su za razliku od Crne Gore, ove godine napredovale Albanija, BiH i Makedonija, dok su Srbija i Hrvatska zadržale indeks na nivou iz 2009. godine.

Prošlogodišnji napredak je bio kratkog daha, kao što je MANS i predviđao, jer je velikim dijelom bio uslovljen činjenicom da je Crna Gora dobila Upitnik Evropske komisije, što se percipiralo kao krupan korak na putu ka EU integracijama i što je nesporno uticalo i na indeks percepcije. Iako smo već i tada znali da iza navodne političke volje ne stoje konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, to nije smetalo da se u Vladi pohvale kako su napori Crne Gore konačno prepoznati i na međunarodnom nivou.

Ove godine je situacija bitno drugačija, i pad koji je Crna Gora doživjela uzrokovan je čitavim nizom grešaka koje je Vlada napravila u proteklih godinu dana a koje su, uz kontinuirani nedostatak konkretnih rezultata, nesporno uticale da se percepcija o Crnoj Gori pogorša.

Počev od pokušaja da se odgovori na Upitnik EU sakriju od građana, dodatnih pitanja i pojašnjenja koje je Brisel zatražio od Vlade Crne Gore, pa sve do skandala sa usvajanjem sramotnih dokumenta pod nazivom Strategija i Akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vlada Crne Gore je po ko zna koji put dokazala da u njenim redovima ne postoji niti minimum političke volje da se ključne antikorupcijske reforme sprovedu na adekvatan način.

Nažalost, napredak Crne Gore i dalje u velikoj mjeri sputavaju katastrofalni rezultati upravo onih institucija koji u razvijenim zemljama predstavljaju osnovne stubove u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Crnogorska policija, sudstvo i tužištvo svoje domete i dalje mjere sankcionisanjem administrativne korupcije, gradeći na taj način statistiku koja treba da prikaže postojanje navodne političke volje.

Velike istrage protiv takozvanih “krupnih riba” tapkaju u mjestu, a omiljena rečenica čelnih ljudi u policiji i tužilaštvu je postala – “istraga je u toku”. Na taj način se i dalje odlaže utvrđivanje odgovornosti ključnih donosioca odluka za propale privatizacije, nelegalnu gradnju i zloupotrebu službenog položaja, namještanje tendera i pranje novca.

Ponovni loš rezultat Crne Gore dolazi u posebno osjetljivom periodu kada Crna Gora očekuje mišljenje Evropske Komije oko statusa kandidata i početka pregovora. Korupcija i organizovani kriminal i dalje ostaju ključni izazov za Crnu Goru na putu EU integracija koji će sve više zavisiti od konkretnih rezultata, dok retorička politička volja i fingiranje statistike više neće moći da prikriju činjenicu da Crna Gora i dalje nema nijednu pravosnažnu presudu za korupciju na visokom nivou.

Pregled Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2010. godinu za sve zemlje svijeta (PDF) >>>

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.