Međunarodni konkurs

0

Međunarodni konkurs

za učešće pravnika/ca i novinara/ki iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u specijalizovanom edukativnom programu

„Primjena Arhuske konvencije u zemljama Jadrana“

O projektu

Edukativni program dio je međunarodnog projekta „Primjena Arhuske konvencije u zemljama Jadrana“, finansiranog iz fonda IPA 2008 – Civil Society Facility, čiji je cilj unaprjeđenje standarda primjene najslabijeg stuba Arhuske konvencije – pristupa pravosuđu u pitanjima zaštite životne sredine, ali i pristupa informacijama, kao i učešća javnosti u donošenju odluka u pitanjima zaštite okoliša u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Nositelj projekta je GONG (Zagreb, Hrvatska), a partneri su Zelena Istra (Pula, Hrvatska), Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS (Podgorica, Crna Gora), Centar za menadžment, razvoj i planiranje (Doboj, Bosna i Hercegovina), AdriaticGreeNet (Udine, Italija) i European Environmental Bureau (Brussel, Belgija).

O edukativnom programu

Program traje 12 mjeseci i sastoji se od 3 trodnevna seminara u Istri (Hrvatska) te završne međunarodne konferencije u Zagrebu, a uključivaće će ukupno 27 polaznika – pravnika, posebno sudija i advokata, te novinara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore motivisanih za rad na području prava na pravnu zaštitu u pitanjima zaštite životne sredine.

Prva dva seminara (septembar i novembar 2010.) sastoje se od predavanja međunarodnih stručnjaka o tri stuba Arhuske konvencije, predavanja domaćih stručnjaka o kompatibilnosti nacionalnog zakonodavstva i prakse sa standardima Konvencije te praktičnih vježbi i diskusija utemeljenih na slučajevima u vezi s kršenjem prava zagarantovanih Aarhuskom konvencijom.

Treći seminar (februar 2011.) se u cijelosti sastoji od simulacije suđenja (skraćeni oblik tzv. moot court formata) pred jednim od međunarodnih sudskih tijela. Seminari traju po tri dana, a Međunarodna konferencija o primjenjivanju Arhuske konvencije u zemljama Jadrana (ljeto 2011.) trajaće jedan dan. Na konferenciju će osim polaznika biti pozvani i stručnjaci za Arhusku konvenciju iz Evropske unije i zemalja Jadrana, predstavnici vlada, pravosuđa, tijela državne uprave, organizacija civilnoga društva i medija.

Vrijednost programa priznala je i hrvatska Pravosudna akademija koja će, u skladu sa svojim standardima, sudijama i predstavnicima DORH-a vrjednovati učešće na seminarima.

Web stranica (www.adriaticgreenet.org/aarhus), izrađena na početku projekta, koja sadrži informacije o Arhuskoj konvenciji, izvještaje i informacije o programu, biće na raspolaganju učesnicima za objavljivanje članaka i ostalih relevantnih materijala.

Pored toga, izlaganja i slučajevi obrađeni programom biće objavljeni u publikaciji, a izradiće se i priručnik za medije.

Predavači i predavačice su pravnici UNECE-a, EEB-a, sudije s domaćih i međunarodnih sudova, bivši sudija evropskih sudova, pravnici zaposleni na evropskim sudovima i advokati s iskustvom zastupanja stranaka pred međunarodnim sudovima. Predavači i predavačice o kompatibilnosti  zakonodavstva i prakse u regiji sa standardima međunarodnih sudskih tijela biće profesori pravnih fakulteta, advokati i ostali eminentni stručnjaci iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku, a u toku cijelog trajanja programa biće osiguran simultani prevod (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski).

Vrijednost učešća u programu po učesniku iznosi 4.500,00 eura. Te će troškove u potpunosti snositi organizator, o čemu će sa primljenim kandidatima biti potpisan ugovor prije početka programa. Učešće na svim seminarima je obavezno.

Prijave

Prijaviti se mogu državljani i državljanke Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore po zanimanju pravnici (posebno sudije i advokati) i novinari, a kriterijum za selekciju su izvrsnost u svome području djelovanja i interes za pitanja zaštite životne sredine. Iako će se smatrati prednošću, znanje engleskog jezika nije uslov za prijavu.

Kandidati se mogu prijaviti tako što će svoju prijavu, koja se sastoji od biografije i motivacionog pisma, u doc.formatu poslati e-mailom na program_aarhus@gong.hr najkasnije do 20. juna 2010.

Žiri, sastavljen od predstavnika organizacija partnera razmotrit će pristigle prijave do 30. juna 2010. Kandidati koji prođu proces predselekcije pozvaće se na razgovor i potpisivanje ugovora najkasnije do 31. jula 2010.

Na temelju potpisanih ugovora odrediće se konačna lista odabranih učesnika, a svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima selekcionog procesa. Pozitivna diskriminacija moguća je isključivo u interesu uravnotežene polne i regionalne zastupljenosti.

24. maja 2010.

Komentari su isključeni.