Milo Đukanović i Aćim Višnjić jedini se nisu javno obavezali na poštovanje standarda

0

milo-djukanovicMilo Đukanović i Aćim Višnjić jedini se nisu javno obavezali na poštovanje standarda i principa iz zemalja EU i regiona vezano za rad budućeg Parlamenta u dopisu koji je MANS prethodno dostavio podnosiocima svih izbornih lista.

Danas su se na obavezivanje ovih standarda i principa javno obavezali i Jovan Vučurović ispred izborne liste „Nova srpska demokratija – Andrija Mandić“, Hadži Sulejmani ispred liste „UDSH – DUA – Ferhat Dinosha“ i Momčilo Vuksanović ispred liste „Srpska nacionalna lista“, što znači da je ukupno 14 od postojećih 16 izbornih listi potpisalo ovaj dokument.

Podsjećanja radi, MANS je svim izbornim listama ponudio da se pismeno obavežu da će nakon formiranja novog Parlamenta raditi na uspostavljanju Odbora za borbu protiv korupcije, Odbora sa peticije i žalbe građana, kao i da će omogućiti da već formirana Komisija za kontrolu javnosti i trasparentnosti postupka privatizacije konačno profunkcioniše. Štaviše, buduće poslanike smo pozvali i da se javno obavežu da će, ukoliko budu učestvovali u radu Skupštine Crne Gore, raditi na tome da njihove plate i ostale beneficije više ne budu tajna za građane, te da će obezbijediti punu primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zabrinjavajuće je da Milo Đukanović i Aćim Višnjić ispred svojih izbornih lista žele da se nastavi katastrofalno stanje u Skupštini, u kojem građani ne mogu da pristupe ni jednom dokumentu koji se odnosi na plate i druge beneficije poslanika, kao ni bilo kojim drugim podacima koji se odnose na skupštinske finansije.

Sa druge strane, Skupština u kontinuitetu krši Rezoluciju o borbi protiv korupcije, koja je obavezuje da uspostavi posebno radno tijelo za borbu protiv korupcije, što ni do danas nije učinjeno, iako je od usvajanja rezolucije proteklo više od godinu dana.

Skupština Crne Gore je takođe i jedini parlament u regionu koji nema neko radno tijelo čiji je zadatak saradnja sa građanima, i koja 100 godina parlamentarizma proslavlja sa 0 minuta posvećenim građanima. Umjesto da Parlament teži ka što većoj otvorenosti prema građanima, i omogući im nesmetanu komunikaciju sa izabranim predstavnicima, imamo situaciju da je crnogorska Skupština u potpunosti zatvorena za obične građane koji svoje probleme ni pismenim putem ne mogu da izlože poslanicima, pošto za postupanje po inicijativama građana kod trenutne skupštinske većine ne postoji politička volja.

Pozivamo sve buduće poslanike, bez obzira na partijsku pripadnost, da ne dozvole da se od Skupštine i dalje pravi zatvorena institucija koja predstavlja servis Vlade, već da sada potpisom, a nakon izbora i konkretnim aktivnostima, doprinesu transformaciji parlamenta u kuću svih građana, koja će kontrolisati Vladu i ostale državne organe, i koja će raditi u korist javnog interesa.

Vuk Maraš
Direktor programa Transparentnost i konflikt interesa

Komentari su isključeni.