Milovan krije koga isplaćuje

1

Aerodromi Crne Gore od 12. jula do 28. avgusta ove godine nijesu objavili nijednu karticu računa, što predstavlja grubo kršenje odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja MANS je podnio sedam prijava Agenciji za sprečavanje korupcije, tražeći da za odgovorna lica u Aerodromima budu izrečene zakonom predviđene sankcije Akcionarsko društvo Aerodromi Crne Gore od 12. jula do 28. avgusta ove godine nije objavilo nijednu karticu računa, što predstavlja grubo kršenje odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, imajući u vidu da su dosad svaka važnija institucija ili državno preduzeće objavili makar jednu analitičku karticu o predizbornim troškovima. Zbog toga je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Agenciji za sprečavanje korupcije prijavila odgovorna lica u Aerodromima Crne Gore, tražeći da im budu izrečene zakonom predviđene sankcije.

MANS je podnio sedam prijava protiv AD Aerodromi Crne Gore, navodeći da za nešto više od mjesec i po nijesu objavili nijednu analitičku karticu iako su po zakonu obavezni da troškove i isplate čine javnim u predizbornom periodu, što je i smisao nove regulative koja tretira pitanje finansiranja izborne kampanje.

Iz MANS-a su naveli da na osnovu člana 44, stav 1 i 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, podnose krivičnu prijavu zbog povrede Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Tokom pregleda internet-stranice utvrđeno je da institucija AD Aerodromi Crne Gore nije učinila javnim analitičke kartice svih računa za period od 22. do 28. avgusta 2016. godine koje ima u svom posjedu i koje je dužna objavljivati sedmodnevno (u skladu sa članom 28, stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja) – navedeno je u prijavi Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Kako su dalje naveli, u skladu sa navedenim neregularnostima, podnose prijavu radi pokretanja postupka protiv odgovornog lica iz društva Aerodromi Crne Gore, u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonom.

Molimo vas da nas obavijestite o aktivnostima sprovedenim u ovom slučaju, da nam dostavite izvještaj o izvršenom nadzoru i sve odluke o izrečenim mjerama i preduzetim radnjama – navedeno je u prijavi.

Na čelu Akcionarskog društva Aerodromi Crne Gore nalazi se funkcioner Socijaldemokrata Crne Gore (SDCG) Milovan Đuričković. Upravni odbor Aerodroma Crne Gore produžio je mandat direktoru Đuričkoviću do 2018. godine u februaru ove godine, samo desetak dana prije nego što mu je, po sili zakona, isticao radni vijek. Đuričković je ranije bio istaknuti funkcioner Socijaldemokratske partije Crne Gore, ali je nakon raskola u toj stranci prešao u Socijaldemokrate Crne Gore, koje predvodi sadašnji ministar saobraćaja Ivan Brajović.

Interesantno je da je Brajović nedavno kazao da kompanija Aerodromi Crne Gore u kontinuitetu bilježi pozitivne poslovne rezultate, čime je pokazala da je najbolji ishod referenduma o državnom statusu Crne Gore 2006. godine.

To državno preduzeće godinama važi kao omiljeno za zasnivanje radnog odnosa kada su u pitanju srodnici i prijatelji najistaknutijih funkcionera vladajuće koalicije.

Iz MANS-a su podsjetili da zakon predviđa novčanu kaznu od 200 eura do 2.000 eura za odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, javnom preduzeću, javnoj ustanovi, državnom fondu i privrednom društvu čiji je osnivač ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave ako podatke ne objavi na svojoj internet stranici i ne dostavi ih na petnaestodnevnom nivou Privremenom odboru i Agenciji.

Takođe, uzimajući u obzir nadležnosti Agencije, iniciramo pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica, u skladu sa članom 55, stav 1 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja – piše u prijavi MANS-a.

Postupanje državnih organa koje je dokumentovano ovom prijavom i drugim prijavama MANS-a izaziva posebnu zabrinutost ako se zna da je afera „Snimak” jasno prikazala kako državni organi staju na stranu DPS-a u izbornim kampanjama.

U sklopu projekta „Pošteni izbori, slobodni od korupcije”, MANS je uspostavio pretraživu internet bazu podataka o predizbornoj potrošnji budžeta, koja će omogućiti svim zainteresovanim pojedincima da na jednom mjestu i na jednostavan način dobiju informacije o predizbornoj potrošnji preko 100 institucija.

M.V.

Nema ni putnih naloga

Pažnje vrijedno je i to što Akcionarsko društvo Aerodromi Crne Gore u periodu od 18. jula do 7. avgusta nije objavilo potpune putne nalog o korišćenju službenih vozila iako je po zakonu obavezno da to čini.

Kako se navodi u prijavi MANS-a, Aerodromi Crne Gore su izostavili djelovi obrasca koji se odnose na evidenciju utroška goriva i maziva. Na osnovu objavljenih podataka nije moguće utvrditi da li je došlo do zloupotrebe službenih vozila u predizbornim kampanjama, što je MANS i naveo u prijavi.

Zbog činjenice da je došlo do povrede zakona, predlažemo da Agencija sprovede postupak odlučivanja i izricanja mjera u skladu sa članom 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja – navodi se u prijavi MANS-a.

Preuzeto sa portala DN DAN Online

1 Comment

  1. Социјалдемократе, јесу ли то они што држе десну руку на срцу, док интонира химна, а лијеву у џеповима грађана?