Ministar Radoje Žugić da se založi da vraćanje matičnih brojeva

0

Radoje ZugicMinistarstvo finansija mora u najskorijem roku obezbijediti da Poreska uprava i Uprava za nekrenine, kao dvije institucije koje su pod direktnom nadležnošću ovog ministarstva, u punom kapacitetu sprovode zakone i propise Crne Gore i vrate podatke o matičnim brojevima u javno dostupne registre na svojim internet prezentacijama.

MANS je već u nekoliko navrata podsjećao i upozoravao državne institucije u kojoj mjeri je dostupnost podataka o matičnim brojevima fizičkih lica i kompanija presudna i važna za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a sasvim smo sigurni da i sam ministar finansija, Radoje Žugić ima prilično dobru sliku o tome šta je sve moguće otkriti povezivanjem lica i kompanija, te koliko je to važno za javni interes.

Smatramo da je i u interesu ministarstva da se javno sazna koje su kompanije povezane sa kriminalcima, da li se preko njih pere novac stečen krivičnim djelima ili se možda kroz trgovinu nekretninama uvodi u legalne tokove. Takođe smatramo da čak i sam ministar Žugić treba da se zalaže za pravo javnosti da zna koji javni funkcioner ima veze sa kriminalnim podzemljem, a koji je svoju funkciju zloupotrijebio za sticanje lične koristi i koristi za sa njime povezana lica i kompanije.

MANS je upravo zahvaljujući matičnom broju ministra Žugića uspio da otkrije da je on suvlasnik vrijedne parcele u Krašićima na kojoj je u saradnji sa podgoričkom kompanijom “Stadion”sagrađena turistička vila.

Podaci iz Uprave za nekretnine su pokazali da je Žugić zemljište na obali mora kupio kao pašnjak za oko 70.000 Eura, ali i da je odlukom Vlade Mila Đukanovića već naredne, 2009. godine Žugićev plac na obali mora definisan kao građevinsko zemljište čime mu je višestruko povećana vrijednost.

Podaci o matičnom broju kompanije “Stadion” iz Centralnog registra kompanija u Poreskoj upravi su bili definitivna potvrda da se radi o kompaniji koja je akcionar Prve Banke u vlasništvu porodice premijera Mila Đukanovića, ali i da se radi o kompaniji koja ima kreditno zaduženje kod te banke.

Činjenica da je ministar Žugić interesno povezan sa kompanijom koja je akcionar i ima kredit kod Prve Banke, bacilo je potpuno novu svjetlost na njegov prethodni angažman kao guvernera Centralne Banke i člana Skupštinskog odbora za ekonomiju finansije i budžet u kontrolisanju poslovanja Prve banke.

Otkrivanje i dokazivanje konflikta intresa u donošenju odluka i vršenju javne funkcije kontrole, nezakonitog bogaćenje uz skrivanje imovine i kompanija, pranja novca i kriminalnog udruživanja je moguće prvenstveno zahvaljujući matičnim brojevima koji su bili dostupni svima na sajtovima Centralnog registra kompanija i katastra. Cijenimo da bi ministar finansija trebao da bude zainteresovan da građani, ali i policija i tužilaštvo, saznaju i za druge funkcionere koji se sumnjiče za koje postoji sumnja da su svoj položaj koristili za lično bogaćenje.

Smatramo da građani imaju pravo da znaju za sve kombinacije i sumnjive poslove kojima javni funkcioneri dopunjuju svoj lični budžet na račun državne kase i javnog interesa. MANS zbog toga još jednom apeluje na sve nadležne da u što skorijem roku vrate podatke o matičnim brojevima u registre koji su dostupni na internetu i prestanu da skrivanje kriminalaca i njihovih zakulisanih poslova sa crnogorskim javnim funkcionerima pravdaju navodnom brigom za sigurnost ličnih podataka građana.

MANS

Komentari su isključeni.