Ministarstvo kapitalnih investicija uspjelo da “progura” Carevićev tender

0

Nakon što je krajem prošle godine bez obrazloženja povukla odluku o koncesionom aktu za kamenolom na Krimovici, Vlada Crne Gore je juče uprkos protivljenju mještana i Opštine Kotor ali i očiglednog kršenja zakonske procedure, ipak dala zeleno svijetlo Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) da nastavi sa ovim postupkom.

Time je MKI i konačno dobilo odriješene ruke da sprovede javni poziv kojim se otvoreno favorizuje kompanija “Carinvest”, postojeći koncesionar na toj lokaciji, a predsjednik budvanske opštine, Marku Careviću, omogućava da još 30 godina nastavi da eksploatiše kamen na Krimovici.

Sve ono što se dešavalo u posljednih godinu dana ukazuje na sumnju u neformalni dogovor između Carevića i MKI čija je realizacija započela u januaru prošle godine kada je “Carinvest” zvanično uputio incijativu za izradu novog koncesionog akta kojim bi se već postojeća kancesija Carevića zapravo produžila za još 30 godina.

Iako su kasnije resorni ministar Mladen Bojanić i MKI negirali da je inicijativa za novi ugovor potekla upravo od Carevića, podaci o tome su nedvosmisleno sadržani i u verziji koncesionog dokumenta koji je Vlada Crne Gore usvojila na jučerašnjoj sjednici.

Dokument sadrži i podatke da je u pripremi koncesionog akta MKI koristilo podatke koje je ustupio upravo “Carinvest”, što bi ukoliko se bude do kraja poštovao zakon, kompaniju Carevića diskvalifikovalo za učešće na tenderu.

MKI i Bojanić se do sada nisu izjašnjavali po pitanju ovog očiglednog konflikta interesa, kao ni po pitanju drugih problematičnih stavki u koncesionom dokumentu kojima se otvoreno favorizuje predsjednik budvanske opštine.

Jedna od njih je i činjenica da MKI pored državnih parcela, na “otvorenom, transparentnom i nediskriminatorskom” javnom nadmetanju nudi i više parcela koje pripadaju Carevićima. To svakako obezbjeđuje Carevićima da na ovom tenderu izađu kao pobjednici, čak i ako ne dobiju koncesiju.

MANS je ranije upozoravao MKI i Vladu da je nakon 15 godina eksploatacije kamena na Krimovici potrebno napraviti ozbiljnu analizu dosadašnjeg sprovođenja ugovora sa Carevićem, procjenu uticaja na životnu sredinu, plan ekološke remedijacije, kao i odgovoriti na pitanja u vezi sa konfliktom interesa i činjenicom da MKI pod koncesiju nudi i privatne parcele Carevića.

Sva ta pitanja, uključujući i ono upućeno ministru Bojaniću o motivima da se po svaku cijenu pokušava obezbijediti koncesija Careviću, nažalost su ostala bez odgovora.

MANS je još prošle godine upozorio Vladu Crne Gore, da ovakvi dogovori sa tajkunima poput Carevića predstavljaju nastavak prakse koju smo imali prilike da vidimo u posljednih trideset godina vladavine prethodnog režima i da je neprihvatljivo da MKI i ministar Bojanić na ovaj način prave kompromise na račun interesa građana i vladavine prava.

Jučerašnje usvajanje pomenutog koncesionog akta predstavlja svojevrstan odgovor na pitanje o tome da li su za Vladu Crne Gore  i Ministarstvo kapitalnih investicija važniji javni interes i poštovanje zakona, ili profitni interes Marka Carevića da još jednim nelegalnim poslom značajno uveća svoje bogastvo.

MANS

Komentari su isključeni.