Mojkovac – Raspodjela jednokratne socijalne pomoći

0

mojkovacDemokratska partija socijalista je u potpunosti monopolizovala sistem raspodjele jednokratne socijalne pomoći u Opštini Mojkovac i na ključnim pozicijama instalirala svoj kadar što joj je omogućilo da u velikoj mjeri kontroliše ova davanja uoči prethodnih izbora, pokazuju novi podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a.

Skupštinska Komisija koja se bavi raspodjelom jednokratnih novčanih davanja je u Mojkovcu sastavljena je 100% od DPS-kadrova. Tročlanu komisiju čine Maja Ikervari, Ikonija Minić i Sonja Damjanović. Sve tri osobe su članovi opštinskog odbora DPS-a Mojkovca već duži niz godina. Pored toga, Sonja Damjanović je zaposlena i u mojkovačkom Centru za socijalni rad, dok je Maja Ikervari ujedno i Glavni Administrator Opštine.

Ikonija Minić pored angažmana u lokalnom parlamentu i na dodjeli socijalne pomoći, radi i kao direktorica mojkovačkog Doma zdravlja. MANS je nedavno tokom istraživanja predizborog zapošljavanja u Mojkovcu došao do podataka da je Minićka uoči prethodnih parlamentarnih i predsjedničkih izbora zaključivala nezakjoniter ugovore o radu sa više lica, pod sumnjom da je na taj način na njih vršen pritisak da glasaju za DPS.

Zadatak ove komisije je bio da prikuplja i razmatra zahtjeve za dodjelu socijalne pomoći, te da nakon njihove selekcije, odabrane zahtjeve prosljeđuje Predsjedniku Opštine Dejanu Medojeviću na konačno odlučivanje.

Postupak i kriterijumi za dodjelu novčane pomoći je u vidu Pravilnika propisao i donio sam Predsjednik Opštine, Dejan Medojević, dok je mišljenje o tome ko treba a ko ne da dobije pomoć od opštine davao isključivo DPS kadar što je svakako ostavilo ogroman prostor za zloupotrebu i obezbjeđivanje da prije svega simpatizeri DPS-a dobiju novčanu pomoć.

MANS je pored toga analizirao i dinamiku isplata jednokratne pomoći koji su pokazali da je njihova diniamika apsolutno usklađena sa onime što je bilo potreba DPS-a za uticajem na terenu. Kada su u pitanju predsjednički izbori koji su održani u aprilu prošle godine, podaci do kojih je došao Istraživački centar MANS-a pokazuju značajan skok u isplatama jednokratne novčane pomoći kako se bližio dan izbora. Tako je u januaru 2013., godine isplaćeno svega devet korisnika socijalne pomoći, da bi taj iznos nakon raspisivanja izbora za februar bio udvostručen. Izborni mjesec april je donio isplate za još 33 korisnika socijalne pomoći od kojih su čak 23 novčanu pomoć dobili dva dana uoči predsjedničkih izbora koji su održani 7. aprila.

Nakon predsjedničkih izbora, ponovo se bilježi pad korisnika socijalne pomoći, tako da je u maju isplaćeno svega 11 naknada u ukupnom iznosu od 730 eura. Jun mjesec donosi još veći pad pa je socijalnu pomoć primilo svega dvoje u iznosu od po pedeset eura.

Uoči lokalnih izbora u Mojkovcu, ponovo se bilježi skok u isplatama jednokratne socijalne pomoći u odnosu na prethodne mjesece pa je u oktobru za 31-og korisnika izdvojeno ukupno 1.630 eura jednokratne novčane pomoći, od čega je njih sedmoro dobilo po 30 eura, dok je deset lica dobilo pomoć od po 40 eura, četvoro po 50, a isto toliko lica je dobilo po 70 eura. Tri lica su dobila pomoć od po 80 eura, a za isti broj lica je izdvojeno po još 100 eura pomoći. Ovdje je posebno zanimljivo da su pojedina lica dobijala identične sume novca iako je socijalna anamneza po kojoj je pomenuta Komisja trebala da odlučuje, potpuno individualna za svakog pojedinca, potencijalnog korisnika pomoći zbog njegove specifične socijalne situacije, pa se postavlja pitanje po osnovu kojih kriterijuma je Komisija sastavljena isključivo od DPS kadra raspoređivala socijalnu pomoć.

MANS je u prethodnom periodu u nebrojeno mnogo slučajeva ukazivao na činjenicu da se posebno raspodjela socijalne pomoći koristi za kupovinu glasova na terenu, te da je vladajuća DPS razvila sistem u okviru kojeg je taj proces u potpunosti pod njenom kontrolom, što se nakon slučaja u Pljevljima i Plavu, sada potvrđuje i u Mojkovcu.

Zbog svega navedenog, MANS smatra da donošenje novog izbornog zakonodavstva mora biti apsolutni prioritet koji će spriječiti buduće slične zloupotrebe, i omogućiti jednake uslove za sve političke subjekte u izbornom procesu.

Predsjedniče ja sam vaš, pomozite…

Istraživački centar je došao u posjed jednog od zahtjeva koji su upućivani Komisiji koju su činili isključivo kadrovi DPS-a u kojem se jedan od građana Mojkovca obraća direktno Predsjedniku Opštine Dejan Medojeviću za pomoć “Poštovani Predsjedniče molim vas kao vaš član i simpatizer da pomog. jednokratnu nočanu pomoć da bi imo platit ratu za struju i kupit hrane u kuću jer jako loše stojimo. Unaprijed zahvalan ….”. Podaci o licima koja su dobila jednokratnu pomoć pokazuju da je podnosiocu ovog zahtjeva ispaćena pomoć od 40 eura.

Ovo istraživanje urađeno je uz podršku Evropske unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

 

Komentari su isključeni.