Nabavke javne, dogovori tajni

0

Nabavke javne dogovori tajniMANS je tokom 2012. godine i prve polovine 2013. godine sprovodio nadgledanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori kroz praćenje 15 državnih organa sa najvećim budžetom koji je opredijeljen za javne nabavke.

Poseban dio monitoringa je predstavljao monitoring javnih nabavki koje je sprovodilo Ministarstvo za informaciono društvo i komunikcije, od svoga osnivanja do 2013. godine.

Za potrebe praćenja postupaka javnih nabavki, MANS je selektovao 15 državnih institucija/organa i to: Direkcija za saobraćaj, Direkcija javnih radova, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Opština Bar, Opština Budva, Opština Pljevlja, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Direkcija za investiranje i izgradnju Berana, Direkcija za izgradnju i investicije Bijelog Polja, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstvo prosvjete i sporta, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo kulture.

U ovoj publikaciji je dat prikaz najvažnijih iskustava koje smo stekli prateći način na koji način su državni organi sprovodili javne nabavke, ali i u odnosu na transparentnost i zakonitost cjelokupnog postupka.

Poseban segment publikacije predstavlja analiza Zakona o javnim nabavkama gdje smo identifikovali ključne korupcione podsticaje koji su ugrađeni u taj Zakon.

Kao dodatu vrijednost nakon 12-mjesečnog monitoringa smo imali mogućnost da ocijenimo transparentnost postupka javnih nabavki po targetiranim institucijama, ali i da ocijenimo na koji način sprovode i Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Pravni postupci su takođe bili sastavni dio monitoringa, pa je nakon utvrđene nepravilnosti MANS podnosio prijave nadležnim institucijama kada je postojala sumnja u krivično djelo, podnosio i krivične prijave policiji i tužilaštvu. Analiza ovih postupaka je data kao poseban dio ove publikacije.

Konačno, posljedni dio ove publikacije čine konkretni primjeri kršenja zakona i propisa prilikom raspisivanja, sprovođenja nabavke, dodjele ugovora i nadgledanja njegove implementacije od strane kompanije koja je pobijedila na tenderu.

Iskustva prezentovana u ovoj publikaciji imaju za cilj da pomognu drugim nevladinim organizacijama, građanima i medijima koji su zainteresovani da i sami istraže konkretan postupak javne nabavke.

Kombinacija korišćenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama i mehanizama koji postoje u Zakonu o javnim nabavkama, Zakonu o opštem upravnom postupku, Zakonu o opštem upravnom sporu i Krivičnom zakoniku Crne Gore, pomogli su nam da u potpunosti pokrijemo različite aspekte monitoringa ali i aktivnog djelovanja na otkrivanju i procesuiranju kršenja Zakona o javnim nabavkama.

Publikaciju preuzmite OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.