Najveći broj institucija na državnom nivou krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

0

Najveći broj institucija na državnom nivou drastično krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer ne objavljuju na adekvatan način podatke o predizbornoj potrošnji, pokazuje dosadašnji monitoring koji je sproveo MANS.

Naime, MANS od raspisivanja izbora prati objavljivanje podataka o predizbornoj potrošnji za preko 60 institucija koje su najveći korisnici budžeta na državnom nivou, prvenstveno ministarstva i druge institucije izvršne vlasti, zakonodavnu vlast, pravosuđe kao i niz drugih nezavisnih institucija na centralnom nivou. Na osnovu sprovedenog monitoringa, identifikovali smo brojna kršenja zakona, koja se prvenstveno ogledaju u neadekvatnom objavljivanju podataka o tome kako institucije troše državni novac u predizbornoj kampanji.

Dosadašnjim monitoringom obuhvaćeno je prvih pet sedmica od raspisivanja izbora, u kojima su institucija prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja bile dužne da proaktivno objavljuju veliki broj različitih podataka, uključujući analitičke kartice o budžetskoj potrošnji, putne naloge, podatke o socijalnim davanjima, izvode iz trezora i drugo.

Naime, većina institucija ispunjavaja puku formu i objavljuju dokumenta, ali u dvije trećine slučajeva ta dokumenta ne sadrže ključne informacije na osnovu kojih bi se moglo identifikovati da li je došlo do zloupotrebe državnih sredstava za partijske i izborne svrhe, čime se zakonske odredbe u potpunosti obesmišljavaju.

Posebno problematična oblast je objavljivanje analitičkih kartica sa računa institucija, pa tako u preko 60% slučajeva te kartice ne sadrže podatke o svrsi plaćanja, što je jedna od ključnih informacija iz koje se može vidjeti za šta je konkretno novac institucije utrošen, te da li je bilo sumnjivih transakcija, uključujući one koje za cilj imaju kupovinu glasova.

Kada su u pitanju putni nalozi u najvećem broju slučajeva institucije ne objavljuju kompletne podatke o kretanju vozila i vremenu koje je utrošeno za njihovu vožnju, niti podatke o potrošnji goriva za te službene automobile. Na ovaj način javnost ne može utvrditi da li se službeni automobili zloupotrebljavaju za partijske svrhe, što je suština Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U toku prvih pet nedjelja po raspisivanju izbora, institucije koje su najviše kršile Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer uopšte nisu objavljivali podatke ili su ih objavljivali u formatu koji nije u skladu sa Zakonom su Investiciono-razvojni fond Crne Gore, Uprava za nekretnine, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava za vode i  Uprava za imovinu.

Zbog svih kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata koje smo do sada identifikovali, MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije podnio skoro 500 prijava protiv institucija koje su kršile zakon, za svaku od kategorija u kojima je uočeno neadekvatno objavljivanje podataka. Iako je prvi set prijava podnijet još krajem jula ove godine, do sada od Agencije nismo dobili bilo kakve informacije da li je po podnijetim prijavama postupljeno i da li su lica odgovorna za kršenje zakona na adekvatan način sankcionisana.

MANS

Komentari su isključeni.