Netrasparentnost projekta Bar-Boljare zabrinjavanjuća, što prije formirati Odbor za praćenje

0

AutoputDržavne institucije zadužene za implementaciju i praćenje projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare su već na samom početku pokazale nespremnost da javnosti prezentuju osnovne informacije o ovom projektu, dodatno potvrđujući potrebu da se kroz osnivanje posebnog radnog tijela, Skuština Crne Gore direktno uključi u nadgledanje potrošnje najvećeg kredita koji je Crna Gora ikada uzela.

Istraživački centar MANS-a je od početka pregovora sa kineskim partnerima  podnio na desetine zahtijeva za slobodan pristup informacijama tražeći od nadležnih državnih institucija da informišu javnost o pojedinostima kredita vrijednog blizu milijardu dolara, ali i samog projekta izgradnje autoputa.

Svi zahtijevi koje smo po do sada podnijeli su odbačeni sa obrazloženjem da je na traženu dokumentaciju stavljena oznaka tajnosti, te da se pristup podacima ograničava u interesu „bezbijednosti, odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike Crne Gore. Pri tome, niti jedna od institucija nije dala bilo kakvo obrazloženje na koji način bi se svi pomenuti državni interesi ugrozili objavljivanje informacije o tome kako se troši državni novac.

Kada su u pitanju konkretne informacije na koje je stavljena oznaka tajnosti, MANS je resornog Ministarstva saobraćaja i pomorstva zatražio Izvještaj Komisije koja je ocjenjivala ponude za izgradnju autoputa sa svim pratećim prilozima, zatim usvojenu rang listu po utvrđenim kriterijumima u vezi ponuda koje su dostavljene za izgradnju autoputa Bar-Boljare. Takođe smo nakon odabira kineskog partnera tražili i akte koji sadrže informaciju o tome šta je bio osnov finansijske ponude kompanija “CCCC International” i “CRBC”, čija ponuda je bila prvorangirana.

MANS je takođe zatražio i objavljivanje liste sa referencama svih potencijalnih podizvođača iz Crne Gore, a koju je ovo Ministarstvo dostavilo kineskom partneru u vezi gradnje prve dionice autoputa. Od istog Ministarstva je zatražena i studija izvodljivosti za izgradnju dionice autoputa, kao i analiza o ekonomskoj opravdanosti (cost benefit analiza) izgradnje pomenute dionice autoputa. Zanimljivo je da je ministar Brajović prvobitno javno, u Skupštini Crne Gore, obećao da će ove studije biti objavljene da bi kasnije tvrdio da su one rađene samo za potrebe kineskih partnera na ovom projektu. Kada smo ih kasnije tražili koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama, na njih je stavljena oznaka tajnosti. Oznaka tajnosti je stavljena i na idejni i glavni projekat izgradnje, kao i na odluku o izboru pravnog konslutanta u vezi priprema za početak izgradnje prve dionice auto puta Bar-Boljare.

Od Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore je zatražena kompletna prepiska koju je Vlada  Crne Gore imala sa kineskom Vladom povodom izgradnje autoputa Bar-Boljare, kao I Vladin zaključak sa sjednice održane 4. jula 2013.godine u vezi izbora partnera za izgradnju autoputa.

Od Ministarstva vanjskih poslova smo zatražili da se objave svi dopisi koji su preko tog ministarstva upućeni ambasadi Kine u Podgorici, ambasadi Crne Gore u Pekingu, Ministarstvu spoljnjih poslova Kine u vezi realizacije projekta izgradnje autoputa, a na osnovu koje je dostavljena ponuda kineske kompanije za telekomunikaciju i infrastrukturu “CCCC international”.

Sve pomenute informacije su proglašene tajnim, a za očekivati je da će nadležne institucije, u prvom redu Ministarstvo saobraćaja nastaviti sa istom praksom I onda kada radovi uđu u glavnu fazu i poveća se interesovanje javnosti o tome kako se troši milijarda dolara kredita.

Upravo zato je MANS i predložio osnovanje posebnog skupštinskog tijela koje bi kao primarni fokus rada moralo da ima povećanje transparentnosti raspolaganja državnim novcem ali i praćenje zakonitog postupanja svih državnih institucija i ostalih pravnih lica koja su uključena u projekat izgradnje autoputa Bar-Boljare.

Kada je u pitanju proširenje nadležnosti ovog odbora i na druge kapitalne projekte, smatramo da postoji dosta prostora, kao i realna potreba da se poveća transparentnost kapitalnih investicija u Crnoj Gori. Takođe smatramo da nadgledanje realizacije izgradnje autoputa trošenja blizu milijarde dolara kredita treba da bude minimum koji ovom odboru treba dati u nadležnost, imajući u vidu vrijednost ovog projekta, ali i značaj šteta koje mogu biti nastati ukoliko njegova realizacija ne bude praćena jakom parlamentarnom kontrolom.

Cijenimo da je netrasparetnost projekta Bar-Boljare već na zabrinjavajućem nivou te da je potrebno hitno ući u proceduru formiranja pomenutog Odbora, pa ovim putem još jednom pozivamo sve poslanike koji su privrženi javnom i interesu građana da podrže predlog odluke o formiranju skupštinskog odbora za praćenje projekta izgradnje autoputa.

MANS

Komentari su isključeni.