Zakup morskog dobra za projekat podmorskog kabla

0

Početkom februara 2010. godine u Rimu je potpisan Sporazum između Crne Gore i Republike Italije o izgradnji podmorske energetske interkonekcije između prenosnih mreže dvije zemlje, koji je Skupština Crne Gore potvrdila početkom jula iste godine usvajanjem Zakona koji reguliše tu oblast.1 Država Crna Gora, italijanska kompanija „Terna“ i Crnogorski elektroprenosni sistem krajem januara 2011. godine zaključili su Ugovor o koordinaciji projekta, koji će koštati oko 800 miliona eura, od čega se preko 600 miliona odnosi na samu gradnju podmorskog kabla i konvertorskog postrojenja na crnogorskom primorju, dok se najmanje 100 miliona eura odnosi na izgradnju 400 kilovoltnog dalekovoda od crnogorskog primorja do Pljevalja.

Početkom 2015. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u koordinaciji sa Vladom, pripremilo je ugovor o korišćenju zone morskog dobra za potrebe realizacije projekta podmorskog kabla. Studija će pokazati kako je ugovorena naknada koja odgovara interesima italijanske kompanije „Terna“, te da se država Crna Gora po tom osnovu odrekla višemilionskih prihoda.

Kompletnu studiju možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.