Nova krivična prijava protiv barskog gradonačelnika

1

MANS  je danas Specijalnom državnim tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, Đurđini Ivanović, podnio novu krivičnu prijavu protiv barskog predjednika Opštine, Žarka Pavićevića, zbog sumnje da je u postupku javnih nabavki zloupotrijebio službeni položaj.

Pavićević se sumnjiči da je u postupku izbora izvođača radova na novom nadvožnjaku, otvoreno favorizovao podgoričku građevinsku kompaniju „Bemax“ koja je i pored veće cijene u odnosu na drugorangiranog ponuđača, dobila posao izgradnje vrijedan oko 1,45 miliona Eura. Krivična prijava je podnijeta i protiv 5 službenika Opštine Bar koje je Pavićević izabrao da kao Komisija vode postupak javne nabavke i to protiv Dragana Simovića, Aleksandra Brajovića, Đura Karanikića, Tatjane Šišević i Nikole Popovića.

Naime, krajem januara prošle godine, Pavićević je donio odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke, kao i rješenje o formiranju Komisije sa gore pomenutim članovima. U javnom pozivu koji je raspisan nakon nekoliko dana, kao kriterijum za izbo najpovoljnijeg ponuđača je uzeta „ekonomski najpovoljnija ponuda“ koja je podrazumijevala bodovanje na osnovu  cijene, roka završetka radova i uslova plaćanja. U pozivu se takođe navodi da su sredstva u iznosu od 1,45 miliona Eura za ovu nabavku obezbjeđena u budžetu Opštine Bar, a posebno je podvučeno da se neće vršiti avansna plaćanja po ovom pozivu, te da se takve ponude neće razmatrati.

Na ovaj poziv su pristigle tri ponude, što je Komisija konstatovala na otvaranju ponuda krajem februara prošle godine. Ponude su dostavili barska kompanija „Kalamper, užička kompanija „Putevi“ i podgorički „Bemax“ u konzorcijumom sa „Konstruktor-Neretva“ iz Čapljine. Ponuda kompanije „Kalamper“ je odbačena kao neispravna jer nije imala odgovarajuće licence, dok su preostale dvije ocijenjene kao validne.

Ponuda kompanije „Putevi“ iz Užica je glasila na 1,39 miliona eura uz rok od 158 kalendarskih dana za završetak radova, dok je Bemax tražio 1,44 miliona eura uz rok od 154 kalendarska dana. I pored činjenice da su „Putevi“ ponudili cijenu nižu za nešto više od 124.000 eura, Komisija donosi odluku da posao dobije Bemax.

U obrazloženju je navedeno da je „za Komisiju nesporno da je AD „Putevi“ Užice ponudilo nižu cijenu, a da je „Bemax“ DOO u zajedničkoj ponudi ponudio kraći rok završetka posla i za Opštinu mnogo povoljniji način plaćanja. U prilog ovakvom predlogu Komisije ide i činjenica da će Opština u periodu evidentne krize biti relaksirana kreditnih zaduženja za realizaciju navedenog posla i neće doći u poziciju da zapostavlja ostale projekte utvrđene budžetom i planskim dokumentima Opštine.“

Objašnjenje da će Opština biti „u periodu evidentne krize relaksirana kreditnih zaduženja za realizaciju navedenog posla“ je neprihvatljiva, jer je Planom javnih nabavki za 2010. godinu predvidjela iznos od 1,45 miliona eura za ovaj posao, a takođe je u samoj Odluci o pokretanju i sprovođenju postupka nabavke navedeno da su „sredstva obezbijeđena u budžetu“.

Nakon toga, Komisija je predložila da se ugovor za izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka dodijeli ponuđaču „Bemax“ DOO za cijenu 1.448.015,40 eura, uz način plaćanja – 50 odsto u toku izvođenja radova i 50 odsto nakon završetka radova u roku od 6 mjeseci. U skladu sa time, Predsjednik Opštine Bar je krajem aprila 2010. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojim se „Bemax“ DOO bira kao najpovoljniji ponuđač.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji nadvožnjaka Pavićević je potpisao sa Bemaxom 21. juna 2010. godine, gdje se po prvi put pominje da je projekat sufinansiran iz budžeta Direkcije za saobraćaj za 2010. godinu u iznosu od 600.000 eura.

Kod načina plaćanja Ugovorom je predviđeno da se izvođaču radova 20 odsto cijene plaća avansno po potpisivanju ugovora, do 50 odsto ugovorene vrijednosti radova uplate će se vršiti po dostavljenim i prihvaćenim situacijama, a preostali dio od 50 odsto će se platiti nakon završetka ugovorenih radova u roku od šest mjeseci.

Takođe se u pogledu cijene sada pominje popust od 3,5 odsto na ponudu, tako da ukupna cijena iznosi 1.397.334,86 eura, bez  obrazloženja po kom osnovu je nastao i kada je dogovoren, te da li je on rezultat avansnog plaćanja.

Što se tiče roka za izvođenje radova na nadvožnjaku, umjesto da posao bude gotov 15. marta ove godine kako je navedeno u Ugovoru, Bemax je radove okončao sredinom jula ove godine kada je nadvožnjak svečano otvoren bez upotrebne dozvole od strane Žarka Pavićevića i Veselin Grbović, direktor Direkcije za saobraćaj.

Prema informacijama koje smo dobili od Opštine Bar, Bemax je kasnio sa početkom radova zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa na trasi nadvožnjaka, ali smo takođe dobili i informaciju da Opština nikada nije sklopila aneks ugovora sa Bemaxom kojim bi se zvanično produžio rok za završetak radova. Takođe ne postoji informacija koliko je trajalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te da li je to bio jedini razlog za kašnjenje završetka radova, ali smo dobili potvrdu da od Bemax-a nisu do sada naplaćivani bilo kakvi penali zbog kašnjenja.

Iz prethodno navedenog proizilazi da je su Opština Bar i Žarko Pavićević doveli u zabludu sve potencijalne ponuđače, time što je u pozivu izričito navedeno da nema avansnog plaćanja čime je eliminisan veći broj ponuđača, koji bi možda ponudili niže cijene konkretnog posla. Istovremeno su grubo prekršena načela konkurencije, transparentnosti postupka i ravnopravnosti ponuđača koje predviđa Zakon o javnim nabavkama. Takođe, nemarom Opštine i Pavićevića je rok za izvođenje radova obesmišljen kao kriterijum za izbor ponuđača jer su svjesno ušli u javne radove iako su znali za postojanje imovinsko-pravnih sporova na toj lokaciji.

Ova krivična prijava predstavlja još jedan dokaz u prilog našim sumnjama da se Opštinom Bar upravlja krajnje netransparentno, te da ostajući na mjestu gradonačelnika Opštine, Žarko Pavićević nastavlja da krši zakone i propise na štetu budžeta i interesa građana Bara.

MANS već gotovo dvije godine ukazuje na brojna kršenja zakona i propisa od strane barskog gradonačelnika, a smatramo da tužilaštvo ima i više nego dovoljno osnova da preduzme vrlo konkretne korake u procesuiranju kako ovog, tako i slučajeva koje je smo ranije prijavili. S tim u vezi, MANS apeluje na tužiteljku Ivanović da ubrza istragu protiv Pavićevića kako bi se spriječile dalje štete po javni interes i budžet barske Opštine.

Dejan Milovac

Direktor programa za urbanizam

1 Comment

  1. Svaka Vam cast!!!!!Tracak nade u ovom opstem bezakonju.Svaku prijavu obrazlozite i navedete sve dokaze da organi pravosudja i ne treba da uloze puno truda za sankcioniranje .Ipak prijave ostaju u necim ladicama,nadam se ne zadugo,vrijeme se promijenilo i zahvaljujuci vama i mi obicni gradjani ne gubimo nadu.Hvala za vas rad u Herceg Novom (prijava protiv sekretara sekreterijata za urbanizam).I ako prijavu jos istrazuju i nije jos prihvacena mi se nadamo da ce istina naci svoj put!Hvala!