Novi birački spisak – 1. dio analize

2

MANS je detaljno analizirao konačnu verziju biračkog spiska i utvrdio da je izbrisan samo zanemarljiv dio neregularnosti, dok su ključni problemi dvojnika i dalje prisutni.

Iz finalnog biračkog spiska je izbrisano 290 lica sa identičnim matičnim brojevima koja su bila upisana na više biračkih mjesta, iako su ministri i njihovi pomoćnici tvrdili da ih ima samo desetak.

Kada je riječ o 1282 lica za koja u prethodnoj verziji biračkog spiska nije bilo nikakvih identifikacionih podataka, dati su podaci o njihovim brojevima ličnih karata. Analiza, međutim, pokazuje, da postoji velika sumnja da su neka od tih lica sada duplo upisana.

Na primjer, u Nikšiću postoje dvije Backović Cvijete, obje su rođene 15. Januara 1932. godine, obje žive na adresi Duga bb i glasaju na istom biračkom mjestu, ali je za jednu dat matični broj, a za drugu broj lične karte, dok im se brojevi birača razlikuju. Obje Cvijete su rođene u Nikšiću, ali je jedna odavno upisana u birački spisak, a druga osamdesetogodošnja starica nije bila u spisku za prošle izbore, niti u prethodnom spisku koji je provjeravao MANS, već je tek sada upisana u konačnu verziju CBS-a.

Sličan je slučaj dvije Đukić Milice iz Berana, rođene su 21. marta 1934. i žive na adresi Babino BB. Takođe, za jednu je dat matični broj i ona je tek sada upisana u CBS, iako je rođena u Beranama, a za drugu postoje podaci o broju lične karte i ona je i ranije postojala u biračkom spisku.

U finalnu verziju biračkog spiska upisan je broj lične karte za Babić Milevu rođenu 1949. godine u mjestu Šekular u Beranama, koji u prethodnoj verziji nije postojao. Istovremeno, u birački spisak je upisana i nova Babić Mileva sa matičnim brojem, rođena iste godine u istom mjestu.

Slično je i za dvije Kasumović Stane, rođene su iste godine, a datum rođenja nije poznat, jer je za jednu dat broj lične karte, a za drugu, znatno kasnije upisanu, na istoj adresi (G.Vukovića u Nikšiću) postoje podaci o matičnom broju. Isti je i slučaj dvije Murić Marije iz istog grada koje žive u istoj ulici Ž.Zrenjanina B24.

Analiza pokazuje da u biračkom spisku i dalje ima preko 14.000 lica koja imaju toliko slične dvojnike da postoji osnovana sumnja da se radi o istim osobama kojima su izdate lažne lične karte i glasaju na više mjesta, čime utiču na izborni rezultat.

1. U biračkom spisku i dalje postoje mnogi slučajevi da se dva lica isto zovu, prezivaju, imaju identičan datum rođenja, i žive na istoj adresi, a glasaju na istim biračkim mjestima.

Postoje dva Gojačanin Marka iz Bijelog Polja, oba žive u mjestu Lješnica i rođena su istog datuma 2. juna 1989. godine i glasaju na dva biračka mjesta. Slično je i sa dvije Janjušević Suzane, obje žive na adresi Laz bb u Nikšiću i glasaju na istom biračkom mjestu, a obje su rođene 14. jula 1990. godine.

Postoje dva Minić Mladena koji su rođeni 21. juna 1993. godine, oba žive u Smailagića polju u Kolašinu i glasaju na istom biračkom mjestu.

Dva Pavićević Radomira su rođena istog dana 10. oktobra 1929. godine u mjestu Ubli gdje i danas žive i glasaju, a jedan od ovih 83-godišnjaka je tek nedavno upisan u birački spisak.

Dva Roćenović Ivana su rođeni istog datuma, 10. septembra 1991. godine u Nikšiću i oba žive u Ulici 79, dok je za jednog navedeno da živi u broju 4, a za drugog nema podataka o broju ulaza u istoj ulici.

U CBS-u su i dvije Šćekić Tijane, obje su rođene 17. avgusta 1991. i žive u Donjoj gorici bb, a upisane su u birački spisak jedna za drugom (šifre birača 198904 i 198905).

U finalnoj verziji su i dalje primjeri na koje smo ranije javno ukazali, poput dva Šanović Petra, rođena identičnog datuma, 15. jula 1992., oba žive na istoj adresi, Vasa Raičkovića 18 u Podgorici i glasaju na istom biračkom mjestu.

2. Brojni su i slučajevi osoba koje se isto zovu i prezivaju, imaju identičan ili veoma sličan datum rođenja, a adrese su im udaljene par stotina metara ili su upisani jedni za drugim u birački spisak.

U Podgorici postoje dvije Boljević Ine, obje su rođene 8. avgusta 1978. godine i obje glasaju na istom biračkom mjestu (Dom omladine Gornja gorica), iako zvanično žive na par stotina metara udaljenosti (Vojvođanska 29 i Cetinjski put).

Postoje dvije Božanović Milice, obje rođene na Cetinju, identičnog datuma, 27. avgusta 1992. godine, obje žive u Podgorici, a šifre birača im se razlikuju samo za dva (189644 i 189646). Dvije Milice zvanično žive na adresama udaljenim manje od dva kilometra (Radisava Burića 280 i Moskovska 42) i glasaju na dva biračka mjesta (OŠ Vuk Karadžić i Frizerski salon „Luna“).

Gotovo je identičan slučaj dva Dabetić Marka koji su rođeni u Kolašinu istog dana, mjeseca i godine (20. maja 1993.), a sada obojica žive na različitim adresama u Podgorici (Opasanica i III Sandžačke brigade) i glasaju na različitim biračkim mjestima, dok su u spisak upisani jedan za drugim (šifre birača 192492 i 192493).

Dvije Milić Ilinke, od kojih je jedna rođena dan kasnije (2. i 3. avgusta 1952.) glasaju na istom biračkom mjestu u Podgorici, jedna živi u Steva Boljevića broj 73, a druga u istoj ulici, samo na broju 75.

Dva Todorović Jovana su rođena sa danom razlike (12. i 13. jun 1973. godine) u Nikšiću, koji žive u ulici S.Kovačevića, a za jednog je naveden tačan broj ulaza, dok za drugog nema tih podataka.

Dvojica Adžić Luka rođena sa sedam dana razlike žive u Bracana Bracanovića u Podgorici, za jednog je naveden tačan broj, a za drugog samo naziv ulice, a oba glasaju na istom biračkom mjestu.

3. Na stotine je slučajeva u kojima se lica isto zovu i prezivaju, žive na istim adresama i glasaju na istim biračkim mjestima, a rođeni su sa par dana razlike ili istog dana i godine, a različitog mjeseca.

Dvije Bukilić Kose su rođene u Kolašinu, sa tačno mjesec dana razlike (21. avgusta, tj septembra 1940), a žive u ulici 4. Jula i glasaju na istom biračkom mjestu.

Dva Dragnić Milana su rođena u Nikšiću, 24. septembra i 24. oktobra 1968. godine, oba žive na adresi Vasiljevići bb i glasaju na istom biračkom mjestu.

Dva Jakić Dragomira, oba rođena i žive u mjestu Dobra sela u Šavniku, jedan 1.1, a drugi 1.10. iste, 1963. godine.

Dvije Medojević Jelene rođene u mjestu Slatina u Mojkovcu, glasaju na istom biračkom mjestu, a jedna je rođena 4.1., a druga 4.12. iste, 1932. godine i ta osamdesetogodišnja starica je tek nedavno upisana u birački spisak (šifra birača prve je 3951, a druge 11508, dok je poslednja izdata šifra 12844).

Dvije Pešukić Vukice rođene su u mjestu berislavci u razmaku od tačno mjesec dana (23. jul i avgust 1953. godine) i obje glasaju u Domu omladine Balabani, ali je jedna tek nedavno upisana u spisak (171915 od ukupno 199982). Ona je upisana odmah iza Popović Ranka (šifra birača 171914) rođenog u Danilovgradu 16. juna 1962. godine koji takođe ima dvojnika upisanog davno, a rođenog tačno mjesec dana ranije (16. maja 1962.) koji takođe živi na adresi Stanjevića rupa i glasa na istom biračkom mjestu u Podgorici.

Slični su i drugi primjeri na koje je MANS ranije ukazao. Tako su, na primjer, u spisku i dalje dvije Joković Milijane, obje su rođene u mjestu Klopot i to 1939. godine, jedna 12. januara, a druga 12. februara i obje žive na istoj adresi (Petra Lubarde 114 u Podgorici) i glasaju na istom biračkom mjestu. Slično je i sa Radulović Nedeljkama, rođenim sa jedan dan razlike (8. i 9. aprila 1939.) u Ogulinu, koje sada žive na istoj adresi, Mitra Bakića 138 u Podgorici , a glasaju na istom biračkom mjestu. U CBS-u su i dalje dva Demirović Sakiba, oba žive u Franca Prešerna broj 4, rođena 1972. godine, jedan rođen 9. 1., a drugi 9.11. i oba glasaju na istom biračkom mjestu. Tako je i sa dva Matković Aleksandra, oba žive na istoj adresi – Trg Nikole Kovačevića 4 u Podgorici, rođeni su u istom gradu sa tačno mjesec dana razlike – jedan je rođen 6. aprila, a drugi 6. maja 1969. godine, a glasaju na istom biračkom mjestu. U Podgorici, na identičnoj adresi, Đečevića 34, postoje dvije Vuletić Jovanke rođene 1941. godine sa tačno pet mjeseci razlike (15. aprila i 15. septembra) koje glasaju na istom biračkom mjestu. U spisku su i dalje dvije Raičević Vjere, rođene na Cetinju sa šest dana razlike (20. i 26. jula 1952. godine), a obje žive na istoj adresi, Skoj A-2, i glasaju na istom biračkom mjestu. U spisku su ostala i dva Jokić Zorana, obojica žive u Nikšiću na adresi Trebješka 3, rođeni su 1971. godine, jedan 10.1., a drugi 10.11. i glasaju na istom biračkom mjestu.

Zanimljiv je i slučaj dvije Jevrić Mileve, obje su rođene i žive u Donjim lugama, u Beranama, jedna je rođena 20. novembra, a druga 20. decembra iste, 1928. godine, za jednu postoje podaci o ličnoj karti, a za drugu matični broj i ta osamdesetčetvorogodišnja starica je u birački spisak upisana tek prije nekoliko godina (šifra birača je 39597, a poslednja izdata šifra u Beranama je 44128).

4. Među preko 14.000 spornih slučajeva ima mnogo primjera lica koja se isto zovu i prezivaju, rođena su identičnog datuma u istoj opštini, a glasaju na različitim biračkim mjestima.

Na primjer, dva Janković Draga su rođena istog dana, mjeseca i godine na Cetinju (10. septembra 1991.), a sada obojica glasaju u Podgorici ali na dva biračka mjesta (Vrtić Đ.Vrebica i OŠ Oktoih).

U CBS-u postoje i dvije Vuković Dragice, rođene u Kakanju istog dana, 16. juna 1951. godine, ali jedna glasa u Baru, a druga u Bijelom polju.

Oba Obradović Velimira su rođena 11. juna 1975. godine u Doboju, ali jedan glasa u Lubnicama, u Beranama, a drugi u MZ Zagorič u Podgorici.

Dvije Perović Dafine su rođene 7. januara 1979. godine na Cetinju, a jedna glasa u tom gradu, a druga u Budvi.

Postoje i dva Mijović Ranka, oba rođena identičnog datuma, 20. decembra 1949. i to u mjestu Gračanica, jedan glasa u Beranama, a drugi u Andrijevici.

U spisku su i dalje dvije Murić Ajkune, obje rođene 27. januara 1977. godine u Kosovskoj Mitrovici, jedna glasa u Rožajama, a druga u Baru.

Dva Brnović Stevana takođe rođena na Cetinju istog dana, mjeseca i godine (12. septembra 1990.) glasaju na dva biračka mjesta u Podgorici (MZ Zagorič i Dom zdravlja „Stari Aerodrom“).

Ovi primjeri potvrđuju da nadležni državni organi nijesu preduzeli službene radnje analize biračkih spiskova, iako im je na netačne podatke MANS konkretno ukazao, već su bez provjere saopštavali da netačni podaci koji su javno predstavljeni ne postoje i zadržali ih u finalnoj verziji biračkog spiska, u cilju uticaja na rezultate izbora.

2 Comments

  1. goran radević

    ja lićno mislim da ste dosta podataka dali onima koji treba da ih imaju ali mislim da ste mogli uložiti još malo napora da dokažete na par primjera nepravilnosti koje ste uoćili

  2. Juče krenem u MUP B. Polje da sa punomoćjem izvadim uvjerenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige za sestru od ujaka Radmilu Rakočević rođenu Đalović godište ’66, koja je rođena u B.P. a udata i živi u Kraljevu.Međutim sve se zakomplikovalo kad je računar izbacio da njen matični broj izbacuje izvjesnu Kujović koja ima isti datum rođenja i zamislite isti matični broj.Ta kujovićka je rođena u B.P. a živi u PG.Poslije konsultacija od dva dana za sestru se morao pisati zahtjev za izdavanja novog matičnog broja dok je onaj njen stari od ’66 god. ostao ovoj Kujovićki.Smiješna rabota i nevjerovatno poklapanje JMBG koje nije otklonjeno ni prilikom pravljenja računarske arhive istih koje je izvršeno prije nekoliko godina.U MUP-u kažu da je vjerovatno arhiva bila u 2 razdvojena nepovezana računara pa nije došlo do otkrivanja istog JMBG…