Novi podaci o poslovima barskog gradonačelnika

0

Najnoviji podaci do kojih je došao MANS, dokumentuju još jednu moguću zloupotrebu službenog položaja barskog gradonačelnika Žarka Pavićevića radi sticanja lične, ali i koristi za treća lica.

Naime, 03. jula 2008. godine, nakon sprovedenog javnog nadmetanja, crnogorska „Pošta“ je sa Zavodom za izgradnju Bara (ZIB) koji je u vlasništvu Pavićevića, sklopila Ugovor o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog objekta.

Predmet Ugovora je bila izgradnja stambeno-poslovnog objekta broj 13 u zoni G, u okviru DUP-a „Topolica 1“ u Baru, na lokaciji gdje se i danas nalazi sjedište barske pošte. Ugovorom je bilo predviđeno da ulog Pošte u ovom zajedničkom poslu bude građevinska parcela površine 3.734m2 i objekat stare pošte koji je trebao da bude porušen radi izgradnje novog stambeno-poslovnog objekta. ZIB je sa druge strane trebalo na sebe preuzme kompletne troškove izgradnje objekta, plaćanja komunalija, te pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole.

Šest mjeseci nakon isteka roka, a gotovo tri godine od potpisivanja Ugovora, kompanija ZIB koja je pobijedila na tenderu Pošte nije sagradila niti jedan sprat stambeno-poslovnog objekta. Gradilište je ograđeno i napravljeni su iskopi temelja i podzemne etaže, i ništa više od toga. Trenutno važeći plan na ovoj parceli predviđa osmospratnicu.

Slučaj poslovne saradnje sa Poštom Crne Gore, te način na koji je vremenom povećavana spratnost objekta G-13, otvara ogroman prostor za sumnju da barski Gradonačelnik Žarko Pavićević koristi svoju poziciju i ovlašćenja u oblasti urbanizma kako bi za svoju kompaniju obezbijedio što veći profit. Kao jedini razlog za nepoštovanje ugovora sa Poštom Crne Gore kao državnom firmom, nameće se namjera Pavićevića da kroz izgradnju većeg objekta za sebe pribavi veću imovinsku koristi.

Kompletnu studiju slučaja možete pogledati na ovom linku.

Komentari su isključeni.