NVO MANS predstavila bazu podataka o autoputu

0

NVO MANS danas je javnosti predstavila bazu podataka o izgradnji autoputa Bar – Boljare, prioritetna dionica Smokovac – Mateševo, što predstavlja jednu od aktivnosti podržanih od strane Evropske komisije, a sve u okviru projekta „Aktivni građani za bolju Crnu Goru – Ka održivom razvoju i vladavini prava.“ Baza se može pronaći na linku: https://mans.co.me/autoput-bar-boljare-baza-podataka/.

Prilikom prezentovanja baze koja objedinjava sve podatke u vezi sa autoputem koji su se mogli prikupiti, Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra, rekao je da ista predstavlja rezultat šestomjesečnog rada čime MANS pokušava da nadomjesti ono što Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Ministarstvo održivog razvoja i turizma nisu predstavili javnosti, najviše u dijelu potrošnje novca u najskupljoj do sada investiciji u Crnoj Gori, ali i u dijelu uticaja izgradnje na životnu sredinu.

„Ova baza će svakako biti jako dobar alat za sve novinare koji, osim samog izvještavanja o autoputu, žele dodatno da istraže šta stoji iza kompletnog posla, a i pružiće im podatke o tome na koji način se projekat finansira, kojom dinamikom teče izgradnja, i kako sve to utiče na životnu sredinu“, rekao je Milovac.

Baza u formi mape prikazuje kompletnu trasu autoputa sa označenim objektima, otvorenom trasom, tunelima i mostovima. Osim fotografija sa terena, mapa pokazuje i prateću dokumentaciju za svaki objekat pojedinačno, uključujući i građevinske dozvole i druge saglasnosti. Dodatno, u njoj se mogu naći i informacije o saradnji MANS-a sa drugim ekološkim organizacijama, uključujući i prijave inspekcijama, njihove odgovore i video snimke. Dodatno, baza u sebi sadrži i sve zakonske i podzakonske uredbe koje tretiraju izgradnju autoputa, ali i sporazume sa Narodnom Republikom Kinom i međunarodne konvencije.

Što se tiče podataka o finansijama, Ines Mrdović, koordinatorka Programa za javne finansije podsjetila je da će cijena izgradnje autoputa nesporno premašiti milijardu eura.

„Dio baze oko finansija ima četiri kategorije, a to su isplate, subvencije, podizvođači i radnici, odnosno broj zaposlenih“, izjavila je Mrdović. Između ostalog, podaci o finansijama sadrže i informacije o kineskom kreditu, po godinama, uključujući i iznose kamata, provizija, naknada, odnosno svega onoga što je plaćeno u posljednjih pet godina  na osnovu kredita koji je uzet za izgradnju autoputa. Mrdović je istakla da bi podaci o isplatama CRBC-a domaćim podizvođačima takođe bili u bazi da nisu proglašeni tajnom, iako je vrijednost podizvođačkih ugovora čak 400 miliona eura.

Baza sadrži i podatke o subvencijama – akcizama na gorivo, nenaplaćenim porezima i doprinosima za radnike i nenaplaćenom PDV-u. „Dio oko iznosa nenaplaćenih poreza i doprinosa za radnike je nešto što prvi put saopštavamo i to su informacije koje smo nedavno uspjeli da dobijemo od Poreske uprave, a taj iznos je za period od 2015. do 2018. godine na nivou od nekih 11 miliona eura“, napomenula je Mrdović. Dodatno, ona je rekla da je stvaran broj angažovanih radnika na autoputu mora biti znatno veći, jer je činjenica da CRBC Poreskoj upravi dostavlja samo dio podataka.

Posebnu kategoriju u bazi predstavljaju podizvođači, gdje se pojedinačno po kompanijama poput „Bemaxa“, „Cijevne Komerc“, „Montenegro Petrola“ ili „Ramela“ može se vidjeti šta je koji podizvođač ugovorio sa CRBC, kroz konkretna dokumenta. „Ovo je i dalje jedan projekat koji je pod velom tajnosti i informacije koje su u bazi su djelimične, dakle one koje smo uspjeli da dobijemo od institucija“, zaključila je Mrdović.

Dok je demonstrirao kako se u praksi koristi baza, podsjetio je da su najnoviji snimci sa terena pokazali da devastacija Tare i dalje traje, da CRBC nekontrolisano deponuje otpad na njene obale i da nisu ispoštovane preporuke Evropskog parlamenta u vezi sa ovom problematikom. On je najavio da će MANS, u saradnji sa ekološkim organizacijama, predati nove inicijative nadležnim inspekcijama, ali i krivične prijave protiv Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove i CRBC.

Najavljeno je da će baza redovno biti ažurirana najmanje jednom mjesečno, u zavisnosti od dinamike prikupljanja podataka, a nekad i vanredno pri objavljivanju istraživačkih priča, što će biti ispraćeno press konferencijama.

MANS

Komentari su isključeni.