NVO MANS zbog slučaja Brajović tužila ASK Upravnom sudu

0

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) odbila je da sankcioniše predsjednika Skupštine Crne Gore, Ivana Brajovića, ponovo se pravdajući time da nije nadležna da postupa u slučajevima koji su se desili prije 2016. godine, kada je osnovana. Zbog toga je NVO MANS danas podnijela tužbu Upravnom sudu Crne Gore.

U februaru je otkriveno da je Ivan Brajović u toku 2013. godine prodao zemljište u opštini Danilovgrad po cijeni od 150 hiljada eura, što nije prijavio tadašnjoj Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, uprkos jasnoj zakonskoj obavezi koju je imao kao ondašnji ministar saobraćaja i pomorstva. Naime, Brajović je svaku promjenu u uvećanju imovine u iznosu od preko pet hiljada eura morao da prijavi pomenutoj komisiji, a ta obaveza propisana je i sadašnjim Zakonom o sprječavanju korupcije.

Sa druge strane, ASK koja je preuzela poslove, prava, obaveze, dokumentaciju i registre nekadašnje Komisije za sprječavanje sukoba interesa, što jasno piše u zakonu koji je stupio na snagu 2016. godine, i dalje odbija da se bavi bilo kakvim nezakonitostima koje su se zbivale prije prije naznačenog perioda.

Pravdajući se nemogućnošću da retroaktivno primijeni zakon, vodeća antikorupcijska institucija na čelu sa dokazanim partijskim vojnikom Sretenom Radonjićem već duže vrijeme odbacuje sve predstavke NVO MANS koje se tiču nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, ali i drugih nepočinstava koja su se zbila prije 2016. godine, time iznova dokazujući svoju iskrenu predanost zaštiti režima. Da su takva rješenja nezakonita osim jasnih zakonskih odredbi pokazuje i stav Upravnog suda iz januara prošle godine, kada je agenciji jasno ukazano da je preuzimanjem prava i obaveza bivše komisije preuzela i nadležnost za procesuiranje i pokretanje postupaka na osnovu ranijeg antikorupcijskog zakona.

Upravo zbog toga od nadležnih sudskih instanci očekujemo da prepoznaju jasno kršenje zakona  Sretena Radonjića i privatizovane institucije kojom rukovodi, kao i da kazni očiglednu indolentnost i neodgovornost antikorupcijskog organa koji se ne bavi sprječavanjem korupcije i sukoba interesa.

Zbog nepostupanja u skladu sa zakonom i odbijanja da procesuira prijavu protiv predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića, MANS je početkom februara ove godine podnio krivičnu prijavu protiv direktora ASK-a.

Lazar Grdinić
Istraživački centar NVO MANS

Komentari su isključeni.