Krivična prijava protiv više funkcionera zbog prodaje zemljišta Čelebiću

0

Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine

NVO MANS danas je Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore predala krivičnu prijavu protiv Blaža Šaranovića, direktora Uprave za imovinu, Dragana Kovačevića, Slavka Simovića i Zorana Senića, članova Državne komisije za procjenu nepokretnosti i nn lica – funkcionera izvršne vlasti, a sve zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja pri prodaji državnog zemljišta na brdu Mihinja kompaniji „Čelebić“.

Postoji sumnja da su prijavljeni kao saizvršioci na organizovan način raspolagali državnom imovinom suprotno zakonu i kompaniji „Čelebić“ omogućili sticanje svojine na preko 165 hiljada kvadrata građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, bez raspisanog tendera, i po cijeni koja je bila višestruko niža od tržišne, na taj način državi pričinivši štetu, a kompaniji „Čelebić“ pribavljanje protivpravne imovinske koristi.

Blažo Šaranović, direktor Uprave za imovinu

Naime, Istraživački centar NVO MANS prije nekoliko dana objavio je istraživačku priču u vezi sa razmjenom nekretnina između kompanija „Čelebić“ sa jedne, i Vlade Crne Gore / Uprave za imovinu sa druge strane. Dogovorena razmjena podrazumijevala je da kompanija „Čelebić“ državi Crnoj Gori ustupi pet poslovnih prostora u svojoj zgradi u blizini Osnovnog suda, sve za potrebe trajnog smještanja Državnog arhiva, a da zauzvrat dobije 165 hiljada kvadrata državnog zemljišta na brdu Mihinja, na izlazu iz Podgorice prema Cetinju, uz doplatu u iznosu od 150 hiljada eura. Ipak, prikupljena dokumentacija pokazuje da je posao isplaniran mnogo ranije, da je kompanija „Čelebić“ nizom postupaka i uz podršku državnih organa prvo uspjela da preparceliše ogromnu državnu imovinu i podijeli je na manje parcele, koje su potom smještene u okviru granica urbanističkih parcela zajedno sa zemljištem minorne površine u odnosu na državno, koje je kompanija „Čelebić“ sticala u međuvremenu. Tada su se stekli uslovi za primjenu sistema dokompletiranja urbanističkih parcela, što praktično predstavlja neposrednu pogodbu i prodaju bez tendera. To je u ovom slučaju bio i jasan interes kompanije „Čelebić“, s obzirom da je na toj lokaciji planirana izgradnja na desetine hiljada kvadrata stambenog prostora, čijom prodajom se otvara prostor za ostvarivanje značajnog profita.

Kada je kompanija u vlasništvu biznismena Tomislava Čelebića državi ponudila da otkupi zemljište, putem javnog tendera ili kroz pomenuti sistem dokompletiranja, Uprava za imovinu odlučila se na dokompletiranje, iako se praksa po kojoj privatni vlasnik manjeg dijela zemljišta u okviru urbanističke parcele bez javnog tendera otkupljuje veći dio državnog zemljišta, osim što osigurava manji prihod za državu, istovremeno pokazala i kao izuzetno štetna po javni interes. Procjena vrijednosti državnog zemljišta koju su radili prijavljeni Kovačević, Simović i Senić odrađena je uz zanemarivanje ključnih činjenica, poput one da se radi o urbanizovanom zemljištu, što znači da Glavni grad Podgorica ima obavezu da isto komunalno opremi, ali i da izgradi saobraćajnice i obezbijedi priključke za struju i vodu. Pomenuta procjena sporna je iz razloga što je vrijednost zemljišta u vlasništvu države procijenjena u iznosu između pet i osam eura po metru kvadratnom, iako se cijena kvadrata sličnog zemljišta na tržištu kretala oko 40 eura, što je takođe bilo u potpunosti u interesu kompanije „Čelebić“.

Sve prethodno navedeno budi sumnju da se radi o unaprijed dogovorenim radnjama prijavljenih kojima je izigran zakon i izbjegnuto raspisivanje tendera za prodaju državne imovine, kako bi se neposrednom pogodbom omogućilo kompaniji „Čelebić“ da dođe do vrijednog građevinskog zemljišta po cijenama koje su znatno niže od tržišne.

Od državnih organa očekujemo da blagovremeno i na osnovu raspoloživih i jasnih zakonskih ovlašćenja utvrdi u kojoj mjeri je ovakvim postupanjem oštećen javni interes, da sasluša sve prijavljene, ali i ispita eventualni uticaj odgovornih lica kompanija „Čelebić” na prijavljena i druga lica, koja su donosila oduke na štetu javnog interesa a u korist kompanije „Čelebić”.

MANS

Komentari su isključeni.