Odgovor na reagovanje EPCG, CGES i Ministarstva ekonomije

1

MANS poziva menadžment Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i Ministarstvo ekonomije treba javnosti da, umjesto što se kriju iza nemuštih saopštenja, javnosti objasne na osnovu čega je za ovu godinu projektovano da će distribucija, odnosno domaćinstva i mala i srednja privreda, potrošiti čak dva odsto više struje nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama.

Nesporno je da će veća projekcija potrošnje električne energije, za koju MANS sumnja da je uvećana tako što je dio gubitaka prebačen na teret distributivnih potrošača, dovesti do većih projekcija za korišćenje prenosne mreže, dok će se sa druge strane to preliti na račune za struju, odnosno krajnji kupci plaćaju više nego što stvarno potroše, čime su direktno oštećeni.

Takođe je nesporno da su prethodnih godina bile pogrešne ukupne projekcije potrošnje električne energije, kao i korišćenja prenosne mreže, jer se u međuvremenu pokazalo da su utvrđene u znatno većim iznosima nego što su realizovane, što krajnji kupci već plaćaju kroz skuplju, a ne jeftiniju struju.

Kao jedan od ilustrativnih primjera pogrešnih projekcija potrošnje struje navodimo primjer Željezare Nikšić, za koju je 2010. godine bila planirana potrošnja od 200 gigavata, da bi na kraju te godine bilo ostvareno manje od polovine, dok je u 2011. godini projektovana potrošnja od čak 250 gigavata, a ostvareno je trećinu manje od tog iznosa.

Uprkos ovakvom padu korišćenja struje, ali i činjenici da Željezara nije dostavila nikakav plan potrošnje za 2012. godinu, EPCG je proizvoljno projektovala da će u toj godini potrošiti 150 gigavata, a potrošila je svega 53 gigavata. Tek u prošloj godini energetskim bilansom je za Željezaru snižen plan potrošnje ispod 100 gigavata, ali je i to bilo pogrešno, jer je na kraju 2013. ova fabrika potrošila samo trećinu tog iznosa.

Pored toga, opšte je poznato da je Kombinat aluminijuma Podgorica (KAP) prepolovio proizvodnju, zbog čega troši duplo manje struje nego prije nekoliko godina, pa je i to nesporna činjenica koja pokazuje da se prenosna mreže koristi u znatno manjem obimu, što i sam menadžment Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) ne spori.

Ono što je bitno objasniti javnosti jeste da procjena ukupne potrošnje struje, koja obuhvata direktne potrošače (KAP, Željezara i Željeznica) i distribuciju, direktno utiče na projekciju obima korišćenja prenosne mreže, što se na kraju, u ukupnom zbiru, preliva na račune za struju kupaca.

Iz tog razloga su projekcije ukupnih energetskih veličina, koje se utvrđuju za svaku godinu, veoma bitne jer predstavljaju jedan od parametara koje koristi Regulatorna agencija za energetiku kada odlučuje o tarifama za struju.

Na kraju, nevjerovatna je drskost menadžmenta dvije kompanije da govore o ugledu kompanija, kada su ga upravo oni narušili, donoseći godinama problematične odluke čije cehove svakog mjeseca osjećaju građani kada plaćaju račune za struju.

Poslije niza već objavljenih dokumenata o nezakonitom poslovanju EPCG i CGES na štetu javnog interesa, sasvim su se stekli uslovi da državno tužilaštvo otvori istragu o poslovanju energetskih kompanija u Crnoj Gori i konačno neko odgovara zbog višegodišnjeg lošeg vođenja ovih kompanija.

MANS

1 Comment

  1. Kad smo vec kod teme struje, danas javise da su onog rusa iz Kapa oslobodili optuzbi, jer nije bio kriv. E sad bi fino trebalo naci one koji su stvarno krivi i protiv njih podnijeti krivicne prijave. A ko je kriv jasno je svima: iz ministarstva ekonomije, CGES, predstavnik vlade u bordu direktora KAPa. Sad ce se truditi da sve zaboravimo, pojeo vuk magarca sto bi rekli, ali ovo pitanje ne treba ostaviti bez paznje jer je kako su sami tvrdili ukradeno struje u iznosu vise od devet miliona eura.