Odgovor na reagovanje kompanije “Čelebić” – Činjenice su neumoljive

0

U svom reagovanju na tekst Istraživačkog centra MANS-a kompanija „Čelebić“ nije demantovala niti jedan podatak, činjenicu ili dokument na koji smo se pozvali prilikom istraživanja prodaje državnog zemljišta na brdu Mihinja u Podgorici.

Reagovanje kompanije “Čelebić” možete pročitati OVDJE.

Nije iznenađenje što je ova kompanija u svom reagovanju umjesto argumenata pribjegla zamjeni teza, jer se činjenice i dokumentacija koja svjedoči o prodaji državnog zemljišta bez javnog tendera ne mogu demantovati.

Dokumentacija pokazuje da je upravo kompanija „Čelebić“ kod državnog katastra inicirala izdvajanje preko 146 hiljada kvadrata državnog zemljišta (što je najveća od tri katastarske parcele koju je ova kompanija kupila od države), a da je u tom momentu u okviru urbanistične parcele (UP1) posjedovala samo 1200 m2 koje je kupila prije toga.

Čelebić je tih 1200 m2 kupio u krajem 2013. godine od mještana, a zahtjev za izdvajanje sporne državne parcele je katastru upućen naredne godine i to nesumnjivo označava početak plana da se do vrijednog zemljišta dođe bez raspisivanja javnog tendera.

To što je kompanija „Čelebić“ u tom momentu na drugim mjestima brda Mihinja već imala zemljište nikakve veze nema sa njihovom namjerom da upravo u okviru UP1 steknu vlasništvo dokompletiranjem, a ne preko javnog tendera.

Dakle činjenice su neumoljive, kompanija „Čelebić na osnovu kupljenih 1200 m2 tražila da dokompletira deset puta veću državnu parcelu.

Upravo na toj parceli (od ukupne površine od preko 165 hiljada kvadrata koliko je Čelebić na ovaj način kupio od države) su planirani i najveći kapaciteti za izgradnju stanova za tržište u okviru ekskluzivnog naselja na brdu Mihinja. Samo na toj parceli se prema planskoj dokumentaciji planirana izgrada blizu 60 hiljada kvadratnih metara stambenog prostora.

Sve ovo je, smatramo, predstavljalo dovoljan motiv za kompaniju „Čelebić“ da kupovinom parcele od 1200 m2 uđe u postupak dokompletiranja urbanističke parcele, odnosno iskoristi mogućnost da zemljište kupi bez javnog tendera.

MANS u svom istraživanju nije ni naveo da je kompanija „Čelebić“ crtala urbanističke parcele u okviru planskog dokumenta za Mihinju, ali svakako jeste da je tražila prekrajanje državnih katastarskih parcela kako bih ih kasnije mogla kupiti bez javnog tendera. Ovaj pokušaj da se zbuni javnost, veoma lako demantuje zvanična dokumentacija državnog katastra.

Kada je u pitanju procjena imovine i „visokoškolovani i kvalifikovani kadar“ koji ju je radio, kako navode u ovoj kompaniji, o tome dovoljno govore krivične prijave koje su podnijete protiv direktora državnog katastra, Dragana Kovačevića pred crnogorskim tužilaštvom.

Žao nam je što iz kompanije „Čelebić“ nisu iskoristili svoje reagovanje da odgovore na pitanja koja smo  im poslali, ali smatramo da će prilike za to biti i pred nadležnim državnim tužiocem koji bi morao da ispita povezanost i komunikaciju između ove kompanije i državnih organa koji su mu omogućili da državno zemljište kupi mimo javnog tendera.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.