Odgovor na reagovanje na text o imovini Milke Vujović: “Neke firme” je trebalo da prijavite

0

Milka Vujović je zaposlena u DPS-u na poslovima računovodstva, zadužena za potpisivanje završnih računa i predaju finansijskih izvještaja. To je činjenica koju je veoma lako provjeriti kod nadležnih organa, a u konačnom, i na samom sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Reagovanje na istraživačku priču: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/vujovic-ja-sam-vlasnik-imovine

Istraživačka priča: https://mans.co.me/skupi-kvadrati-blagajnice-dpsa/

Što se tiče ostalih navoda koje je u svom pokušaju reagovanja iznio njen sin, Dragoljub Vujović, podaci o vlasnicima nekretnina su takođe javna informacija, a oni nesporno ukazuju da je Milka Vujović za svega nekoliko godina značajno uvećala svoju imovinu.

Priliku da objasne porijeklo tog novca, porodica Vujović je imala i prije objave teksta, ali na postavljena pitanja nismo dobili odgovor.

Pitanje porijekla vrijedne imovine Milke Vujović je već neko vrijeme u fokusu javnosti, ali je zanimljivo da se njen sin oglasio po prvi put tek onda kada su MANS i Vijesti otkrili njenu stvarnu vrijednost.

Dragoljub Vujović je kao član domaćinstva i povezano lice javnog funkcionera (sin Miško Vujović) u smislu Zakona o sprječavanju korupcije, bio dužan da pruži istinite podatke o svojoj imovini i prihodima. Ta obaveza postoji još od 2014. godine kada je njegov sin postao javni funkcioner.

U svom odgovoru na pisanje MANS i Vijesti, Vujović otkriva da je imao „neke firme“ i „neka partnerstva“ sa drugim firmama iz kojih je ostvarivao „neke prihode“, ali uvidom u imovinske kartone njegovog sina, nema ni traga o tome. Kao što, uostalom, nema ni informacije o tome iz kojih prihoda je finansirao kupovinu stana i garaže koje je poklonio svom sinu.

Sve te informacije će svakako biti predmet daljeg interesovanja MANS-a, a nadamo se i nadležnog tužilaštva.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.