Ubović i Mijajlović oštetili državu za najmanje 188 hiljada eura

0

Prodajom udjela u poslovnom društvu „Hidroenergija” ispod realne cijene kontroverzni biznismeni Ranko Ubović i Aleksandar Mijajlović oštetili sudržavni budžet za najmanje 188.000 eura, pokazalo je istraživanje Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Ubović i Mijalović su 2018.godine prodali 60 odsto Hidroenergije za samo 300 hiljada eura, odnosno osam puta manje nego što je firma knjigovodstveno vrijedila, pa su samim tim i platili
značajno manji porez, imajući u vidu tržišnu vrijednost prodatog udjela.

Mala hidroelektrana “Bistrica”

Dokumentacija o ovim transakcijama, odosno pravnim mahinacijama, koju je MANS pribavio, pokazuje da bi u ovom slučaju posla bilo organe koji se bave utrđivanjem krivične odgovornosti, obzirom da crnogorski zakon ne
omogućava Poreskoj upravi da utvrđuje tržišnu vrijednost prodatih udjela.

Komanija „Hidroenergija Montenegro”, uključena u izgradnju malih hidreoelktrana i milionska ulaganja, bila je u jednom trenutku u većinskom vlasništvu firme „Bemaks”, koja zatim prebacuje vlasništvo na povezana lica. Posao ove firme, po istraživanju MANS-a, kreće ulaskom Bemaksa u strukturu vlasništva na kraju 2011.godine, kada grade osam malih hidroelektrana. Tada su preuzeli 60 odsto, a za to je plaćeno 500.000 eura.

Ističe se da su vrijednost nekretnina i firme rasli godinama kasnije, a 2013.godine Bemaks je prenio po 25 odsto svog udjela na Ranka Ubovića i na Aleksandra Mijajlovića.

Ranko Ubović

– Njih dvojica su se obavezali da Bemaksu plate po nepunih 95.000 eura. Postoji više dokaza da su Ubović, a posebno Mijajlović, povezani sa Bemaksom – piše u istraživanju MANS-a.

Objašnjeno je da je u januaru 2015.godine Bemaks prodao preostalih deset odsto pomenutim biznismenima, pa su tako Ubović i Mijajlović postali vlasnici 60 odsto akcija.

MANS navodi da je 2018.godine vrijednost kapitala Hidroenergije bila 26 puta veća nego kad su Ubović i Mijajlović kupili imovinu te firme.

Aleksandar Mijajlović

– Ukupna neraspoređena dobit firme na kraju te godine bila je preko 3,6 miliona eura a vrijednost kapitala skoro četiri miliona eura U toku 2018. godine Ubović i Mijajlović su prodali Ranku Radoviću 60 odsto Hidroenergije
za ѕamo 300 hiljda eura – navodi se u istraživanju.

MANS ukazuje da je Radović postavljen za izvršnog direktora Hidroenergije kada je Bemaks ušao u vlasničku strukturu te firme. Pojašnjava se da je u 2013. godini ukupan kapital firme bio nepunih 150 hiljada eura, a na kraju 2018. godine skoro četiri miliona eura.

– Dakle, na kraju te godine, 60 odsto kompanije knjigovodstveno vrijedjelo je oko 2,4 miliona eura, ali su ga Ubović i Mijalović prodali za osam puta manji iznos, odnosno samo 300 hiljada eura. Potrebno je naglasiti da je
knjigovodstvena vrijednost kompanije u ovom slučaju manja od njene realne vrijednosti, jer ona ne uključuje buduće prilive kompanije koja ima zagarantovan plasman svojih proizvoda, odnosno subvencionirane cijene
proizvedene električne energije. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica predviđa da fizička lica plaćaju stopu od 9 odsto na kapitalne dobitke, pri čemu oporezivi prihod po osnovu kapitalnog dobitka predstavlja razliku
između prodajne i nabavne cijene – ukazano je u istraživanju MANS-a.

Objašnjava se da pošto su Ubović i Mijajlović kupili svoje udjele za 280.000 eura, a prodali ih za 300.000 eura, to znači da njihov oporezivi prihod iznosi ukupno 20.000 eura, odnosno da je ukupan iznos poreza koji je
trebalo da plate samo 1.800 eura.

– Da su svoj udio prodali po knjigovodstvenoj vrijednosti kompanije, odnosno za 2,4 miliona eura, ukupan iznos poreza koji bi morali platiti bi iznosio skoro 190.000 eura Dakle, prodajom udjela u Hidroenergiji ispod realne
cijene, Ubović i Mijajlović su oštetili državni budžet za najmanje 188.000 eura – naglasili su iz MANS-a.

Oni kažu da zakon omogućava utaju poreza na kapitalnu dobit, jer za razliku od zakona u zemljama okruženja, crnogorski zakon ne omogućava Poreskoj upravi da utvrđuje tržišnu vrijednost prodatih udjela.

– Naime, crnogorski zakon predvida da oporezivi prihod po osnovu kapitalnog dobitka predstavlja „razliku između prodajne i nabavne cijene imovine” – navodi se u istraživaanju MANS-a.

M.V.
Dnevne novine “DAN”

*Zakoni zemalja u okruženju omogućili provjere*

Kako objašnjavaju u MANS-u, za razliku od crnogorskih zakonskih odredbi, hrvatski zakon definise da dohodak od kapitala čini „razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti finansijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti”.

-U tom zakonu se navodi: „ako dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka nije utvrđen ili nije prijavljen po tržišnim cijenama, dohodak će utvrditi Porezna uprava pgema tržišnim cijenama – navode u MANS-u.

Ističu da je u zakonu Republike Srbije propisano da „za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, prodajnom cijenom se smatra ugovorena cijena, odnosno tržišna cijena koju utvrđuje nadlžezni poreski
organ ako ocijeni da je ugovorena cijena niža od tržišnee”.

-Takve odredbe nema u crnogorskom zakonu. Takođe, na prodaju udjela u Crnoj Gori se plaća porez od devet odsto, u Hrvatskoj 12 odsto a u Srbiji 15 odsto – navedeno je u istraživanju MANS-a.

*Biznis razvijali uz pomopć državnih kredita *

Kako se navodi u istraživanju MANS-a, uz pomoć veoma povoljnog državnog kredita i sredstava Bemaksa nakon ulaska u vlasništvo, Hidroenergija gradi osam malih hidroelektrana. Pojašnjava se da su troškovi izgradnje
tih objekata smanjeni zahvaljujući i rekonstrukciju puteva, koje je finansirala država.

– Taj državni posao, čija ekonomska opravdanost je veoma upitna, dobio je Bemaks, koji je u trup puta ugradio cijevi malih hidroelektrana. Uz to, Hidroenegrija je oslobođena i plaćanja komunalija, jer je utvrđeno da
gradi objekte od javnog interesa – naveli su u MANS-u.

Ističe se da su u Hidroenergiji 2018.godine imali preko tri miliona eura prihoda od prodate električne energije, i da imaju koncesiju na 27 godina, pa samim tim garantovan otkup. Stoga, kako se navodi, neće imati problem ni da vraćaju milionske kredite, koje su uzeli kod komercijalnih banaka.

Komentari su isključeni.