Odlaganje rasprave u doba epidemije je bila jedina odluka koja je u javnom interesu

0

Odlaganje rasprave u doba epidemije je bila jedina odluka koja je u javnom interesu

Zadovoljni smo što je pritisak domaće i međunarodne javnosti donio konkretan rezultat, i što su u Ministarstvu javne uprave (MJU) ipak prepoznali važnost Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) i odložili javnu raspravu za vrijeme nakon epidemije virusa korona.

MJU je ranije danas najavilo da prihvata inicijativu nevladinog sektora i medija za odlaganjem javne rasprave.

Crna Gora se ove godine suočava sa možda najvećim izazovom u svojoj modernoj istoriji, pa je potrebno da svaki dio državnog aparata pokaže da prepoznaje i prihvata odgovornost za svoje odluke. Zbog toga smo i apelovali na MJU da shvati ozbiljnost situacije u kojoj se svi nalazimo i tražili da se javna rasprava o izmjenama ovog Zakona odloži dok se ne steknu svi potrebni uslovi da su o ovom važnom pitanju organizuje javna diskusija kakvu ono zaslužuje.

Ipak, odlaganje javne rasprave je tek prvi korak ka onome što bi trebalo da bude odgovoran odnos prema reformi državne uprave kada je u pitanju njena transparentnost. U tom smislu očekujemo da MJU nastavi da radi na unaprjeđenju Zakona o SPI sa svim zainteresovanim stranama kako bi na kraju tog procesa imali pravni propis koji štiti javni interes, a ne služi kao paravan za zadovoljenje onih privatnih i političkih.

U godini kada nas osim saniranja posljedica epidemije očekuju i naredni parlamentarni izbori, Crnoj Gori je potreban Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji je lišen prostora za bilo kakve zloupotrebe i koji će osigurati da građani u punom kapacitetu uživaju svoje Ustavom garantovano pravo da znaju kako se troši njihov novac.

MANS

Komentari su isključeni.