Odložena sjednica skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

0

skupstina1Sjednica skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj je trebalo razmatrati Predlog odluke o osnivanju odbora za nadgledanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, odložena je danas zbog nedostatka kvoruma, čime je ponovo prolongirano njegovo uspostavljanje.

Osnivanje ovog Odbora je obaveza koju je crnogorski Parlament preuzeo još krajem 2007. godine, kada je jednoglasno usvojena Rezolucija o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Iako je od usvajanja tog dokumenta proteklo skoro dvije godine, crnogorski Parlament za sada oklijeva da uspostavljanjem ovog odbora napravi makar i formalan korak ka ispunjavanju obaveza iz Rezolucije.

Imajući u vidu da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala prepoznata kao jedan od prioriteta Crne Gore u procesu EU integracija, te da se u svim zvaničnim dokumentima i izvještajima međunarodnih institucija posebno potencira uloga Parlamenta, ovakav odnos crnogorskih parlamentaraca prema ovom pitanju je u najmanju ruku neodgovoran i šalje poruku da ne postoji ni minumum političke volje da Skupština preuzme aktivniju ulogu u borbi protiv korupcije.

skupstina1Međunarodne institucije, u prvom redu Evropska komisija, su jasno naglasile da se od Crne Gore nakon procesa harmonizacije zakonodavnog okvira sa EU legislativom, očekuju i konkretni rezultati u osnaživanju institucija i borbi protiv korupcije, te posebno istakli važnost kontrolne funkcije Parlmenta nad radom izvršne vlasti.

Iz tog razloga, pozvali smo Predsjednika Skupštine i šefove poslaničkih klubova da osiguraju da radna tijela, kao i sam plenum, u što skorijem roku obrade i usvoje Predlog odluke o osnivanju odbora za nadgledanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, i konačno materijalizuje za sada samo retorička politička volja za rješavanje ovog problema.

Želimo da vjerujemo da odlaganje uspostavljanja ovog odbora nije nastavak dosadašnje prakse u radu Parlamenta i dio opstrukcija koje su karakteristične za osnivanje i rad sličnih skupštinskih tijela, te očekujemo da će rukovodstvo crnogorskog Parlamenta uskoro prepoznati važnost što skorijeg uspostavljanja ovog odbora za jačanje njegove kontrolne funkcije i uopšte njegove uloge u borbi protiv korupcije kao jednog od glavnih izazova Crne Gore na putu EU integracija.

Vuk Maraš
direktor programa Transparentnost i konflikt interesa

Komentari su isključeni.