MANS podnio krivičnu prijavu Upravi policije i Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici protiv Nade Mugoše

0

nada_mugosaMANS je danas Upravi policije i Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici podnio krivičnu prijavu protiv Nade Mugoše, sekretara za uređenje prostora Podgorice, Vlatka Vučinića, bivšeg rukovodioca podgoričke građevinske inspekcije, Nataše Gačević Glavnog inspektora za građevinarstvo i Borke Novković, inspektora za građevinarstvo u Ministarstvu za uređenje prostora.

Krivična prijava je protiv pomenutih lica podnijeta zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, te nasavjesnim radom u službi omogućili grupi investitora iz Podgorice da u okviru DUP-a “Zagorič 1” suprotno zakonu izgrade stambeno-poslovne objekte, izbjegnu plaćanje kazni zbog nelegalne gradnje i ostvare značajnu imovinsku korist kroz prodaju nelegalno izgrađenih nekretnina.

Građevinske kompanije “Evrostan”, “GRAAL”, “Čelebić”, te privatni investitor Zoran Jovanović iz Podgorice su suprotno zakonu i tada važećoj planskoj dokumentaciji sagradili preko deset stambeno poslovnih objekata, mijenjajući u potpunosti namjenu prostora tog dijela grada i višestruko prekoračivši izdate građevinske dozvole. Maksimalna dozvoljena spratnost u okviru DUP-a Zagorič 1 je bila suteren + prizemlje + dva sprata + potkrovlje, a namjena prostora individualno stanovanje. Danas se na lokaciji pored Vezirovog mosta nalazi stambeno-poslovni kompleks sa spratnošću i do sedam etaža.

MANS je tokom 2007. i 2008. godine u više navrata upozoravao nadležne inspekcije Glavnog grada i resornog Ministarstva, ali ove institucije nisu učinile ništa kako bi devastacija prostora bila na vrijeme zaustavljena a pomenuti investitori sankcionisani. U tom periodu, nadležne inspekcije su propustile da do kraja primjene sva ovlašćenja iz svoje nadležnosti, zabrane radove, zapečate objekte, naplate kazne u skladu sa zakonom ili narede rušenje prekobrojnih spratova.

Za to vrijeme, pomenuti investitori su nesmetano završili svoje objekte, prodali stanove i poslovne objekte i po tom osnovu stekli značajnu imovinsku koristi, bez ikakvih pravnih posljedica. Direktna šteta po državni budžet je blizu sume od pola miliona eura koje su nadležne inspekcije propustile da naplate po osnovu kazni investitorima i izvođačima radova.

Sa druge strane, podgorički lokalni parlament je u februaru ove godine usvojio izmjene i dopune plana “Zagorič 1” kojom su legalizovani svi prekobrojni spratovi, i pored upozorenja MANS-a da je ta lokacija predmet masovnog kršenja zakona i propisa od strane investitora, ali i samih nadležnih organa.

U skladu sa time, MANS je policiji i tužilaštvu predložio da se u postuku istrage sasluša i Gradonačelnik Podgorice, Miomir Mugoša kao odgovorno lice u gradskoj upravi, ali i Ministar uređenja prostora, Branimir Gvozdenović, kao lice koje vrši nadzor nad radom inspekcije za građevinarstvo, ali i odgovorna osoba za davanje saglasnosti za izmjenu planske dokumentacije od strane resornog Ministarstva.

MANS je takođe predložio i saslušanje svih vlasnika pomenutih kompanija kako bi se utvrdila priroda njihovog odnosa sa nadležnim organima, te utvrdilo da li je u njihovom postupanju bilo elemenata koruptivnih djela.

DUP “Zagorič 1” je samo jedna od lokacija koje MANS trenutno istražuje u sklopu monitoringa nelegalne gradnje u Podgorici, te ćemo nakon prikupljanja dodatnih informacija koje se odnose i na druge lokacije, razmotriti proširenje krivične prijave protiv pomenutih javnih funkcionera.

Dejan Milovac
Zamjenik izvršnog direktora za održivi razvoj

Komentari su isključeni.